ESR, ERS közleménye a CT tüdőrák szűréséről

Közösségek - Mellkas | 2020. február 24. 21:13 | Utolsó módosítás dátuma - 2021. január 17. 20:28 | Forrás: https://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=sup&sub=cto&pag=dis&itemid=618380#nav-right

A European Society of Radiology (ESR) és a European Respiratory Society (ERS) február 12-én, egy 18 oldalas közös közleményt tett közzé, amely összehangolt cselekvési tervet fogalmaz meg a CT tüdőrák szűrésének előmozdítására a kontinensen.

ESR, ERS közleménye a CT tüdőrák szűréséről

"Itt az ideje, hogy olyan programokat állítsunk fel és működtessünk, amelyek többek között a módszertanra, a szabványosításra, a dohányzás beszüntetésére, az egészséges életmódra való oktatására, a költséghatékonyságra és a központi nyilvántartásra összpontosítanak" – jegyezték meg a szerzők, Prof. Hans- Ulrich Kauczor a német Heidelbergi Egyetemi Kórház és a Német Tüdőkutatási központ radiológiai professzorának vezetésével.

Hangsúlyozták, hogy ehhez multidiszciplináris szemléletre van szükség, a pulmonológiai és radiológiai szakemberek, valamint a mellkasi onkológusok, mellkasi sebészek, patológusok, háziorvosok, betegjogi képviselők és egyéb felek részéről.

A pulmonológusok és a radiológusok kulcsszerepet játszanak a munkacsoportok felállításában a különböző terület szakértőivel együtt, hogy elősegítsék a CT tüdőrák szűrését (LCS), biztosítsák a minőséget, és a folyamatos orvosi oktatást, valamint az optimális kommunikációt a résztvevőkkel, - folytatta a nyilatkozatot a European Radiology online közleményében.

"A pulmonológusok kulcsfontosságú szerepet játszanak az LCS-re jogosult személyek azonosításában, a háziorvosok felkeresésében, a döntéshozatali folyamat megosztásában és a dohányzás befejezésének elősegítésében" - írták a szerzők. "Biztosítaniuk kell, hogy a megfelelő kockázati populáció megértse az LCS fontosságát, és tájékoztatást kapjon annak lehetséges előnyeiről, kockázatairól és káros hatásáról."

A radiológia szerepe

A radiológusoknak biztosítaniuk kell, hogy az alacsony dózisú CT optimalizált legyen a magas képminőség, a minimális dózis, valamint a képernyőn detektált "pozitív" nodulusok és a mellékleletek legmegfelelőbb kezelésének szempontjából. A pozitív szűrési eredmények és a mellékleletek által generált munkafolyamatot és eljárásokat meghatározó szigorú algoritmusokat be kell vezetni, amelyek mellkasi onkológusok, mellkasi sebészek, patológusok és mások bevonásával járnak.

"Ahhoz, hogy a szűrés (költség) hatékony legyen, olyan magas kockázatú lakosságot kell megcélozni, amely nem kizárólag az életkoron és a nemeken alapszik" - írták a szerzők, akik a 2015-ben közzé tett ESR-ERS kísérletek bizonyítékait értékelték és a jelenlegi gyakorlatot tanulmányozták. "A kockázatbecslő modellek a tüdőrák szűrés intenzitásának és időtartamának meghatározása mellett a szűrés résztvevőinek azonosítására kell szolgálniuk."

A két társaság egyetért abban, hogy az európai egészségügyi rendszereknek alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy a lakosok a felügyelet nélküli kezdeményezések helyett, a szervezett szűréseket kihasználhassák a tüdőrák korai diagnosztizálása és a halálozási arány csökkentése érdekében. Véleményük szerint alapvető fontosságú, hogy meggyőzzük a politikai döntéshozókat az Európai Unió egész területén, hogy ez sürgős társadalmi és politikai szükség, ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki, hogy amennyiben a szűrés ajánlottá válik, viszont egyenlőtlenül vezetik be az tovább növelheti az a tüdőrák diagnosztizálásában és kezelésében tapasztalható területi egyenetlenségeket.

A tervezési módszer egyszerre kell top-down és bottom-up legyen, mivel a szerzők szerint a betegek szava és bevonása alapvető fontosságú a nemzeti szintű szűrés bevezetésének és hatékony végrehajtásának tudatosításában. Ez a folyamat úgy érhető el, hogy több országban gondosan megtervezett és célzott kezdeményezéseket hajtanak végre, elsősorban a módszertanra, a szabványosításra, a dohányzás abbahagyására, az egészséges életmódra vonatkozó oktatásra, a pszichoszociális hatásokra, a költséghatékonyságra, valamint az előnyök és a hátrányok egyensúlyára összpontosítva.

Helyi szinten az ESR-ERS nyilatkozata alapvető szakértői csoport létrehozását javasolja az alacsony dózisú CT tüdőrák szűrésének tervezésére, végrehajtására és teljesítményének felülvizsgálatára. Javasolja a helyi infrastruktúra, az útvonalak, illetve az eredmény- és minőségbiztosítás meghatározását, beleértve az összes érintett megnevezését, továbbá támogatja a tervezést és amennyiben megvalósítható egy lehetőleg nemzeti nyilvántartással összekapcsolt helyi nyilvántartó/elemző egység felállítását minőségbiztosítás és további kutatások céljából.

Az ESR-ERS munkacsoport tagjai 2018 eleje óta működnek együtt a nyilatkozattal kapcsolatban. A csoport az ESR és az ERS 22 képviselőjéből áll. A European Lung Foundation betegjogi tanácsadó bizottságának tagjai képviselték a betegek érdekét.

Referálta: Tarpai Petra

DE-KEK Központi Radiológia Diagnosztika

 

További cikkek

Mellkasi kóros levegőgyülemek

Közösségek - Mellkas

2021. január 13. 20:48

A kóros levegőgyülem a mellkasban egyike a leginkább életet-veszélyeztető elváltozásoknak, melyek az intenzív terápiás osztályon előfordulnak. A betegmenedzsment különbözik attól függően, hogy hol helyezkedik el a levegőgyülem; ezért a kóros levegőgyülem detektálása, és a pontos lokalizációjának meghatározása a fekvő mellkas felvételen létfontosságú a korai terápia, és a pozitív kimenetel szempontjából. A kóros levegőgyülem sokféle mellkasi térben kialakulhat, ide tartozik a pleuraüreg, a mellkasfal, a mediastinum, a pericardium és a tüdő. A pneumothorax a fekvő mellkas felvételeken az elhelyezkedésétől függően különbözőképpen jelenhet meg. Sokféle betegség, vagy képlet képes pneumothoraxot utánozni a röntgen felvételeken, mint például a bőrredők, az interlobaris fissura, a tüdőcsúcsokban lévő bullák, az intrathoracicus extrapleuralis térben kialakult levegőgyülemek. Továbbá, a pneumopericardium hasonlíthat a pneumomediastinumra, ezért szükséges a differenciálása. Néhány betegségnek, mint az alsó tüdőszalagban kialakuló levegőgyülemnek, és a pneumatokelének, vagy a posteromedialis tében kialakult pneumothoraxnak a differenciál diagnózisa szükséges röntgenfelvétel alapján. CT elvégzése szükséges lehet a levegőgyülem lokalizálására, és a lehetséges etiológiák meghatározására, ha a diagnózis röntgen felvétel alapján nehéz. Ennek a cikknek a célja az, hogy átismételje azoknak a mellkasi tereknek az anatómiáját, ahol kóros levegőgyülem potenciálisan kialakulhat, továbbá hogy illusztrációk és kapcsolódó CT felvételek segítségével magyarázza el a kóros levegőgyülemek jellegzetes röntgendiagnosztikai megjelenéseit fekvő helyzetű betegeknél, és hogy ismertesse a differenciál diagnosztikát igénylő állapotok megkülönböztető jellemzőit. Mivel a terápia különbözik a kialakult levegőgyülem helyzetétől függően, a radiológusoknak meg kell próbálniuk pontosan felismerni, és azonosítani a helyzetét a levegőgyülemnek fekvő röntgen felvételeken.