COVID-19 mellkas CT jellemzők Rómában, Olaszországban

Közösségek - Mellkas | 2020. április 14. 21:44 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. május 18. 05:28 | Forrás: https://doi.org/10.1148/radiol.2020201237

Egy új, SARS-CoV-2 nevű koronavírust azonosítottak az újonnan kialakuló vírusos tüdőgyulladással kapcsolatban, amit következésképpen COVID-19-nek neveztek el. A guideline-ok alapján a SARS-CoV-2 fertőzés diagnosztizálásának referencia-standardja a légutakból származó minták következő generációs szekvenálása vagy a rRT-PCR módszer. Az intrinsic korlátok (vagyis a mintagyűjtés és szállítás és a diagnosztikai kit teljesítménye) miatt viszont a RT-PCR szenzitivitása a kezdeti prezentáció során 60 és 71% között mozgott.

COVID-19 mellkas CT jellemzők Rómában, Olaszországban

Ai jelentése alapján, egy 1014 betegből álló csoportban Wuhanban a COVID-19 pneumonia kimutatásában a mellkas CT szenzitivitása, specificitása és pontossága 97%, 25% és 68% volt, RT-PCR eredményeket alkalmazva referencia standardként. Hasonló eredményeket találtak más tanulmányokban is, amelyek arra utalnak, hogy a CT képalkotás segíthet az interstitialis pneumonia korai felismerésében a COVID-19 tüdőgyulladásra kifejezetten gyanús betegeknél. 

A COVID-19 vírusos pneumonia típusos mellkas CT mintázatai a többnyire subpleurális és túlnyomórészt az alsó tüdőlebenyeket és posterior szegmenseket érintő szubszegmentális foltos konszolidációval járó multifokális bilateralis perifériás tejüveghomályú területeket foglalják magukba.

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy megvizsgálja a COVID-19-ben szenvedő betegek mellkas CT jellegzetességeit Rómában, Olaszországban, és összehasonlítsa a diagnosztikus teljesítményét a mellkas CT-nek a PCR-ral szemben.

Anyagok és módszerek

Betegpopuláció és a tanulmány felépítése

Ezt a prospektív study-t a helyi intézményi felülvizsgálati testület hagyta jóvá, és a tanulmány összes résztvevőjétől írásos beleegyezést szereztek. Abban az esetben, ha a beteg képtelen volt beleegyező nyilatkozattételre, a hozzájárulást a rokonoktól, vagy a CT vizsgálat kérő orvosoktól kapták meg.

A Sant’Andrea Kórház Sürgősségi Osztályára egymást követően bekerülő betegek 2020. március 4.-től március 19.-ig kerültek felvételre. A felvételi kritériumok a következők voltak: (a) láz és légzőszervi tünetek, például köhögés, dyspnoe; (b) enyhe légzőszervi tünetek és szoros kontaktus igazoltan COVID-19-es beteggel; (c) korábban pozitív teszt eredmény.

A kizárási kritériumok pedig a következők voltak: (a) kontrasztos mellkas CT vascularis indikációval (azaz pulmonalis embolia, aorta dissectio, coronaria szindróma); (b) ha a beteg elutasította a mellkas CT vizsgálatot, vagy a hospitalizációt; (c) jelentős mozgási műtermék a mellkas CT-n.

Klinikai adatok

Minden beteg átesett egy előszűrő kérdőíves vizsgálaton a COVID-19 tünetek kapcsán a sürgősségi osztályon kívüli, hat dedikált COVID-19 sátor egyikében, ahol előre meghatározott klinikai információkat gyűjtöttek: láz, köhögés, dyspnoe. A lázat 37,5°C felett definiálták. Ezt követően specifikus vérvizsgálatok, naso-, és oropharyngeális mintavételek történtek minden betegnél. A SARS-CoV-2 pozitivitás igazolására rRT-PCR-t használtak. Minden betegből két oro- és nasopharyngealis mintát vettek 24 órás különbséggel. A betegeket két egymást követő negatív RT-PCR eredmény után negatívnak tekintették. A betegek demográfiai jellemzőit, klinikai jeleiket és tüneteiket, valamint a laboreredményeiket összegyűjtötték. A pozitív RT-PCR-ral és pozitív CT eredményekkel bíró tünetes (láz>37,5°C, köhögés, dyspnoe) betegeket hospitalizálták, míg a pozitív RT-PCR-os, de negatív CT-vel és/vagy enyhe tünetekkel (láz≤37,5°C, nem dyspnoe-s) bíró betegeket a kórházi irányelvek szerint otthoni izolációval hazaengedték. A hospitalizációról vagy házi izolációról szóló adat is összegyűjtésre került.

CT akvizíciós technika

A kórházi COVID-19 guideline részeként, a RT-PCR után, minden beteg mellkas CT vizsgálaton esett át a vírusos tüdőgyulladás jelenlétének vagy hiányának meghatározása érdekében. A fekvő helyzetben lévő betegekről belégzés végén, natív mellkas CT felvételek készültek egy 128 szeletes CT berendezéssel (GE Revolution EVO 64 Slice CT Scanner), amelyet kizárólag (/dedikáltan?) COVID-19 betegeknél használtak. A következő technikai paramétereket alkalmazták: csőfeszültség 120 kV; csőáram moduláció 100-250 mAs; spirális pitch faktor: 0,98; kollimációs szélesség: 0,625. A rekonstrukciókat a BONEPLUS konvulúciós kernellel hajtották végre 1,25 mm-es szelet vastagsággal. A helység dekontaminációja 62-71%-os etanollal vagy 10%-os nátrium-hipoklorittal történő felületfertőtlenítésből állt. Minden egyes beteg mellkas CT vizsgálata után passzív légcserét végeztek 40-60 percig. 

CT képek elemzése

A DICOM adatokat továbbították a PACS-ra. Két, mellkasi képalkotásban tapasztalt radiológus egyetértésben értékelte a képeket egy klinikailag elérhető, dedikált alkalmazással (Thoracic VCAR v13.1, GE), CT-pozitívnak nyilvánítva a betegeket vírusos pneumonia diagnózis esetén. 

Az alábbi CT jellemzőket is rögzítették: (a) tejüveghomály (GGO), (b) GGO mintázat, (c)  GGO lokalizáció, (d) konszolidáció, (e) multilobáris érintettség, (f) bilateralis eloszlás, (g) konszolidáció vagy tejüveghomály helye, (h) tejüveghomállyal körülvett pulmonalis nodulusok, (i) interlobularis septalis megvastagodás, (j) levegő bronchogram, (k) halo jel, (l) cavitatio jelenléte, (m) bronchusfal megvastagodás, (n) bronchiectasia, (o) lézió körüli érátmérő, (p) lymphadenopathia (nyirokcsomó rövid átmérő >10 mm), (q) pleurális és (r) pericardialis folyadékgyülem.

Statisztikai analízis

A statisztikai analízist az SPSS 21.0 verziójával végezték. Minden folyamatos változót mediánként és tartományként, a kategorikus változókat pedig számként és százalékként fejeztek ki. A CT diagnosztikus teljesítményét a szenzitivitással, specificitással, pozitív prediktív értékkel, negatív prediktív értékkel és diagnosztikus pontossággal értékelték, figyelembe véve a RT-PCR-t, mint referencia standardot. A kórházi ellátást igénylő, és az otthoni izolációban lévő betegek CT eredményeinek összehasonlításához a Pearson khi négyzet próbát használták. A p<0,05 értéket tekintették statisztikailag szignifikánsnak. A Wilson-féle konfidenciaintervallumot használták a 95%-os megbízhatósági intervallumhoz.

Eredmények

Betegpopuláció és klinikai adatok

A vizsgálati populáció 158 egymást követő vizsgálatban résztvevő betegből állt (83 férfi és 75 nő, átlagéletkor 57±17 év, tartomány: 18-89). 97/158 (61%) betegnél figyeltek meg lázat. Köhögés az esetek 56%-ában (88/158), nehézlégzés pedig 33%-ban (52/158) volt jelen. A felvételkor végzett laborvizsgálatok lymphocytopeniát (lymphocyta-szám <1,1 × 109/L) mutattak az esetek 60%-ában (95/158) 1.08 ±0.47 ×109/L lymphocyta számmal; emelkedett (> 0,50 mg / dL) C-reaktív protein (CRP) szintet (13.64 ±38.68 mg/dL) 138/158 (88%) betegnél; és emelkedett (> 220 U/L) laktát-dehidrogenáz (LDH) szintet (339.50 ±124.15 U/L) mutattak 128/158 (81%) betegnél.

CT diagnosztikai teljesítménye

62/158 (39%) betegnek volt pozitív a RT-PCR eredménye, és 102/158 (64%) betegnek volt pozitív a CT lelete. A részletes eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. RT-PCR referencia-standardként való alkalmazásával a CT szenzitivitása 97% (60/62), specificitása 56% (54/96), és pontossága 72% (114/158) volt COVID-19 pneumonia esetén.

CT képek elemzése

A COVID-19 tüdőgyulladásban szenvedő betegek CT jellemzőinek megértése érdekében egy szub-analízist végeztek, amiben csak a pozitív RT-PCR teszttel és mellkas CT eredményekkel rendelkező betegeket vették figyelembe. A 158 vizsgálati résztvevő körül 62-nek volt pozitív a RT-PCR tesztje, és közülük 60 esetben volt pozitív a CT. Figyelembe véve két vizsgálati résztvevő kizárását a kifejezett mozgási műtermékek miatt, 58 beteget értékeltek ebben a szub-analízisben.

Tejüveghomály a betegek 100%-nál (58/58) jelen volt, multilobaris (2 vagy több lebeny) és posterior érintettség 54/58 (93%) betegnél, 53/58 (91%) betegnél bilateralis pneumonia volt megfigyelhető, és 52/58 (89%) betegnél perifériás lokalizációjú GGO ábrázolódott.

Mind az öt lebeny egyidejű érintettsége az esetek 74%-ában (43/58) volt megfigyelhető. Leginkább a jobb alsó lebeny volt érintett (93%, 53/58), amit a bal alsó és jobb felső lebeny érintettsége követett (mindkettő 91%, 51/58). A tejüveghomály tekintetében három mintázatot figyeltek meg, gyakorisági sorrendben a következőket: crazy paving 23/58 betegnél (39%), kerek morfológia 19/58 betegnél (32%), és lineáris opacitás 16/58 esetben (27%). Megnagyobbodott szubszegmentális eret, melynek átmérője >3 mm, 58-ból 52 betegnél (89%) figyeltek meg, átlagosan 3,9 ± 0,6 mm-es érátmérővel. Az esetek 72%-ában (42/58 beteg) figyeltek meg konszolidációt, köztük 58-ból 32-nél (55%) szubszegmentális érintettséget. Lymphadenopathiát 34/58 betegnél (59%) jelentettek. 

Összehasonlították a kórházi ápolást igénylő (49 beteg), és az otthoni izolációban (9 beteg) lévő betegek mellkas CT jellemzőit, és nem volt szignifikáns különbség a mellkas CT leletekben ezeknél a csoportoknál. 

Megbeszélés

Ezidáig a legtöbb olyan vizsgálat, ami a mellkas CT COVID-19 tüdőgyulladásban történő alkalmazásáról szól, zömében Kínából származik. Prospektív tanulmányt folytattunk az Olaszországban, Rómában lévő intézményünkben, összehasonlítva a mellkas CT vizsgálatot a RT-PCR-ral COVID-19 fertőzésben. Két 24 órán belül végzett RT-PCR tesztet használtunk a COVID-19 fertőzés jelenlétének vagy hiányának igazolására. A tanulmányban résztvevő 158 beteg mellkas CT vizsgálatának szenzitivitása 97%, a specificitása pedig 56% volt. A COVID-19 típusos CT jellemzői a tejüveghomály (58/58, 100%), multilobaris (2 vagy több lebeny) és posterior érintettség (mindkettő 54/58, 93%), és a kétoldali pneumonia (53/58, 91%). A CT vizsgálatok során a COVID-19 tüdőgyulladásos betegek 89%-ánál figyeltek meg szegmentális vascularis megnagyobbodást (>3 mm átmérő). A súlyos állapotú, hospitalizált és az otthoni izolációban lévő, enyhe betegségben szenvedő betegek mellkas CT jellemzőiben nem voltak szignifikáns különbségek, bár kicsi volt az esetszám az összehasonlításhoz (49 vs. 9 beteg). 

Eredményeink összhangban vannak a Salehi és mtsai által leírt 919 beteg szisztematikus áttekintésével, néhány érdekes különbség ellenére: az általunk vizsgált populációban magasabb prevalenciát mutatott a tüdő konszolidáció (72% vs 31%), a perifériás eloszlású GGO (89% vs 76%) és a tejüveghomály (100% vs 88%). A mi betegcsoportunk különbözik Zhu és mtsai 32 betegétől, ahol GGO-t csak 47%-ban találtak a COVID-19-es betegeknél. Nemrégiben Chung és mtsai egy kicsi, 21 betegből álló csoportot elemeztek, és az eredményeinkhez képest nagyon alacsony volt a crazy paving mintázat gyakorisága (19% vs 39%). A mediastinalis adenopathia sokkal gyakoribb volt a mi betegcsoportunkban (58%). Általánosságban elmondható, hogy a mi study-nkban a betegek valamivel idősebbek (átlagosan 57 évesek), és több volt a férfi (52%), lásd. a korábbi részeket.

Érdekes mellkas CT jellemző volt megnagyobbodott szubszegmentális pulmonalis erek jelenléte a betegek 89%-ánál. Ezt a megállapítást Albarello és mtsai írták le két betegnél Olaszországban. Bai és mtsai a szubszegmentális vascularis megnagyobbodást a COVID-19 pneumonias betegek 59%-ában írták le, szemben a nem vírusos tüdőgyulladásos betegekkel, akiknél ez 22% volt. Ye és mtsai javaslata szerint a vascularis kiszélesedés a pro-inflammatorikus faktoroknak köszönhető. A szubszegmentális vascularis kiszélesedés tükrözheti a SARS-CoV-2 általi fertőzést, szemben a SARS vagy a MERS által okozott vírusos tüdőgyulladással. A mellkas CT diagnosztikus teljesítménye ebben a vizsgálatban összhangban volt a nemrégiben közzétett adatokkal. A RT-PCR-t referenciaként alkalmazva magas szenzitivitást (97%), közepes specificitást (56%) és pontosságot (72%) jelentettünk. Ez hasonló volt Ai és mtasi eredményeihez, melyekben 97%-os szenzitivitást, 25%-os specificitást, és 68%-os pontosságot írtak le a wuhani betegek esetén.  

Számos limitáló tényezővel kell foglalkozni. Nálunk a klinikai és laboratóriumi adatok limitáltak voltak a helyzet sürgőssége miatt. A betegség kimenetele nem volt elérhető az eredmények közlése idején. Valamint a betegvizsgálat mérete is korlátozott volt. 

Összegezve, a COVID-19 pneumonia típusos mintázata a mellkas CT-n Rómában, Olaszországban, a perifériás tejüveghomály, ami multilobáris és posterior érintettséggel és bilateralis eloszlással társul; valamint a szubszegmentális érátmérő megnagyobbodás (>3mm).

Referálta:
dr. Bodnár Barbara
DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház,
Központi Radiológiai Diagnosztika

Forrás:
Damiano Caruso, MD, PhD; Marta Zerunian, MD; Michela Polici, MD; Francesco Pucciarelli, MD; Tiziano Polidori, MD; Carlotta Rucci, MD; Gisella Guido, MD; Benedetta Bracci, MD; Chiara de Dominicis, MD; Prof. Andrea Laghi, MD.
Chest CT Features of COVID-19 in Rome, Italy
Radiology, Published Online: Apr 3 2020
https://doi.org/10.1148/radiol.2020201237

További cikkek

Tüdőfibrózis kialakulásának előrejelzése COVID-19 pneumonia kórházi kezelése után vékonyszeletes CT-vizsgálattal és klinikai eltérések felhasználásával

Közösségek - Mellkas

2021. március 15. 09:15

2019-ben az új típusú koronavírus (COVID-19) által okozott tüdőgyulladással járó járvány Wuhanban (Kína) tört ki, és 2 hónap alatt a teljes országban elterjedt. Kínában a járvány jelenleg csillapodni látszik, azonban máshol jelentős lendületet vett. Az európai országok ( Olaszország, Spanyolország, Németország, Franciaország), az Egyesült Államok, Irán és Dél-Korea a járvány által okozott hatalmas kihívásokkal néznek szembe. A WHO a COVID-19 fertőzést 2020.03.11-én hivatalosan is pandémiának minősítette. Kínában március 24-én 81 767 COVID-19 pneumonias beteget tartottak nyilván, melyből 3283-an elhunytak. A számok dramatikusan nőnek és már több mint 195 országban jelen van a vírus. A COVID-19 elsősorban légzőszervi megbetegedést okoz, mely a kisebb megfázástól a súlyos betegségig terjedhet, mint például a súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS), és a közel-keleti légúti szindróma (MERS). A SARS-tól eltérően, mely gyakran súlyos klinikai tünetekkel és magas halálozási arányokkal jár, a COVID-19 fertőzést enyhébb tünetek kísérik és megfelelő kezeléssel nagyobb arányban felépülnek belőle. A megfertőződött pneumoniasok 5 %-a intenzív osztályos felvételre került, melyből 2,3 %-uk invazív lélegeztető terápiában részesült, és 1,4 %-uk elhunyt. A betegség lefolyása vékonyszeletes mellkas CT-vizsgálattal jól követhető. Radiológiai eltérései elsősorban a tejüveghomály (GGO), a crazy paving mintázat, és a konszolidáció. Sokszor az elbocsátást követően CT eltérés nem volt kimutatható, azonban mégis többször a követés során reziduális parenchymás rendellenességeket tapasztaltak. Kevésbé egyértelmű, mely betegcsoportok érintettek gyakrabban a tüdőfibrózis kialakulásával. A tanulmányban a klinikai jellemzők és egyidejűleg a CT-vizsgálatok elemzésével a pulmonalis fibrosis prediktív faktorait próbálták azonosítani.