Az AI segít megkülönböztetni a COVID-19-et más tüdőgyulladásoktól

Közösségek - Mellkas | 2020. május 24. 20:54 | Utolsó módosítás dátuma - 2021. január 22. 21:52 | Forrás: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=aic&pag=dis&ItemID=128864

Kínai kutatók azt fedezték fel, hogy a mesterséges intelligencia (AI) segíthet a klinikusoknak megkülönböztetni a COVID-19-et a mellkas CT-ken látható egyéb tüdőgyulladásoktól, egy, a Radiology-ban április 27.-én közzétett tanulmány szerint.

Az AI segít megkülönböztetni a COVID-19-et más tüdőgyulladásoktól

Az orvosok segítése a COVID-19 fertőzés felismerésében kulcsfontosságú része a hatékony betegellátásnak – írta egy csoport Dr. Harrison Bai vezetésével a Xiangya Kórházból, a Central South Egyetemről, Changshaban, Hunanban.

„Noha a COVID-19 fertőzés megkülönböztetése a normál tüdőképtől vagy más tüdőbetegségektől, például mellkas CT-n látható tüdőráktól talán egyértelmű, a COVID-19 fertőzés és más tüdőgyulladás közötti különbségtétel az orvosok számára különösen nehézkes lehet a radiográfiai hasonlóságok miatt" – írta a csoport. „A pontatlan képalkotói értelmezés megnehezíti a betegkezelési stratégiák hatékony működését.”

A tanulmányok azt mutatják, hogy az AI segíthet megkülönböztetni a COVID-19-et más betegségektől, de kevés adat áll rendelkezésre, amely e célból összehasonlítaná a radiológus teljesítményét a mesterséges intelligenciával és nélküle.

„A mellkasi CT-re gyakran, mint kiegészítő diagnosztikai intézkedésre támaszkodnak, amely segít az orvosoknak egy teljesebb betegértékelés felépítésében" – írta a csoport. „Az AI eredményes volt a COVID-19 fertőzés és a más etiológiájú, mellkas CT-n látható tüdőgyulladás megkülönböztetésében, azonban az AI kiterjesztésének gyakorlati alkalmazását a radiológusok COVID-19 diagnosztikai munkafolyamata során az irodalomban még nem vizsgálták."

Kutatásuk során Bai és munkatársai kiértékelték, hogy az AI rendszer segíthet-e a klinikusoknak megkülönböztetni a COVID-19-et más betegségektől, valamint értékelték a radiológus teljesítményét is az AI segítségével és anélkül. A vizsgálatban 1186 beteg vett részt, közülük 521 fő volt COVID-19 pozitív valós idejű reverz transzkripciós polimeráz-láncreakció (RT-PCR) teszteléssel, valamint mellkas CT vizsgálattal, és 665 beteg nem COVID-19 fertőzés okozta tüdőgyulladásban szenvedett.

Az esetek teljes számát oktatási, validálási és teszt készletekre osztottuk az EfficientNet B4 nevű mély neurális hálózat számára; hat radiológus értékelte a vizsgálati képanyagot AI segítségével, majd anélkül.

Az AI hálózat magas szintű teljesítményt végzett önmagában, és javította a radiológusok teljesítményét is. Az összes eredmény statisztikailag szignifikáns volt.

Az AI hatása a mellkas CT-n látható COVID-19 és nem-COVID-19 okozta tüdőgyulladás megkülönböztetésére

Teljesítés

 mértéke

Radiológus

egyedül

AI

egyedül

Radiológus AI

segítséggel

Pontosság

85 %

96 %

90 %

Érzékenység

79 %

95 %

88 %

Fajlagosság

88 %

96 %

91 %

„Vizsgálataink során kiderült, hogy a "radiológus egyedül" megközelítéshez viszonyítva az AI kiterjesztése jelentősen javította a radiológusok teljesítményét a COVID-19 és az egyéb etiológiájú tüdőgyulladás megkülönböztetésében, magasabb pontossági, érzékenységi és fajlagossági mutatókat eredményezve" – írták a szerzők.

Noha általánosságban a COVID-19 mellkas CT értékelésének diagnosztikai pontossága jó, még jobbnak kell lennie annak érdekében, hogy a járvány idején mind az egészségügyi intézmények erőforrásait, mind a betegellátást a lehető legjobban lehessen irányítani – jegyezte meg Bai csoportja. Ezért ígéretesek a vizsgálati eredmények – azt jelzik, hogy az AI beépítése a radiológusok mellkas CT elemzésének munkafolyamatába javíthatja a COVID-19 diagnózisát.

„Vizsgálatunk releváns és újszerű annak bemutatására, hogy az AI kiterjesztése milyen hatással van a radiológus teljesítményére, a COVID-19 fertőzés és a más etiológiájú, mellkas CT-n látható tüdőgyulladás megkülönböztetésében" – vonták le következtetéseiket a szerzők. „Az általunk bemutatott eredmények azt sugallják, hogy az AI integrálása a radiológusok rutin munkafolyamatába javíthatja a COVID-19 diagnosztikai eredményeit."

Referálta: Farkas Gréta, radiográfus (BSc)

DE-KEK, Központi Radiológiai Diagnosztika

 

További cikkek

Mellkasi kóros levegőgyülemek

Közösségek - Mellkas

2021. január 13. 20:48

A kóros levegőgyülem a mellkasban egyike a leginkább életet-veszélyeztető elváltozásoknak, melyek az intenzív terápiás osztályon előfordulnak. A betegmenedzsment különbözik attól függően, hogy hol helyezkedik el a levegőgyülem; ezért a kóros levegőgyülem detektálása, és a pontos lokalizációjának meghatározása a fekvő mellkas felvételen létfontosságú a korai terápia, és a pozitív kimenetel szempontjából. A kóros levegőgyülem sokféle mellkasi térben kialakulhat, ide tartozik a pleuraüreg, a mellkasfal, a mediastinum, a pericardium és a tüdő. A pneumothorax a fekvő mellkas felvételeken az elhelyezkedésétől függően különbözőképpen jelenhet meg. Sokféle betegség, vagy képlet képes pneumothoraxot utánozni a röntgen felvételeken, mint például a bőrredők, az interlobaris fissura, a tüdőcsúcsokban lévő bullák, az intrathoracicus extrapleuralis térben kialakult levegőgyülemek. Továbbá, a pneumopericardium hasonlíthat a pneumomediastinumra, ezért szükséges a differenciálása. Néhány betegségnek, mint az alsó tüdőszalagban kialakuló levegőgyülemnek, és a pneumatokelének, vagy a posteromedialis tében kialakult pneumothoraxnak a differenciál diagnózisa szükséges röntgenfelvétel alapján. CT elvégzése szükséges lehet a levegőgyülem lokalizálására, és a lehetséges etiológiák meghatározására, ha a diagnózis röntgen felvétel alapján nehéz. Ennek a cikknek a célja az, hogy átismételje azoknak a mellkasi tereknek az anatómiáját, ahol kóros levegőgyülem potenciálisan kialakulhat, továbbá hogy illusztrációk és kapcsolódó CT felvételek segítségével magyarázza el a kóros levegőgyülemek jellegzetes röntgendiagnosztikai megjelenéseit fekvő helyzetű betegeknél, és hogy ismertesse a differenciál diagnosztikát igénylő állapotok megkülönböztető jellemzőit. Mivel a terápia különbözik a kialakult levegőgyülem helyzetétől függően, a radiológusoknak meg kell próbálniuk pontosan felismerni, és azonosítani a helyzetét a levegőgyülemnek fekvő röntgen felvételeken.