A CT tüdőszűrésről szóló weboldalak félrevezethetik a pácienseket

Közösségek - Mellkas | 2020. március 23. 12:50 | Utolsó módosítás dátuma - 2020. december 11. 23:25 | Forrás: radiologia.hu referáló - Farkas Gréta

Ahogyan a CT tüdőrákszűrő programok ismertsége tovább növekszik, a releváns online információk minőségének javítása elengedhetetlen, mint következő lépés – massachusettsi radiológusok szerint. Az említett radiológusok a jelenlegi szűrőprogramok által működtetett webhelyek értékelésében a betegekkel kapcsolatos információk jelentős hiányosságait tárták fel.

A CT tüdőszűrésről szóló weboldalak félrevezethetik a pácienseket

Az amerikai Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) engedélyezi a közös döntéshozatalt a tüdő CT szűrésének részeként, azonban a korai jelentések rámutattak arra, hogy az orvosok a korlátozott ismeretek és időhiány miatt nem tudják megfelelő módon tájékoztatni a betegeket - egy a 2019-es RSNA kongresszuson bemutatott kutatás szerint.

Az aktuális betegvizitekről szóló közelmúltbeli tanulmány megállapította, hogy azok közül egyetlen sem felel meg az alapvető kritériumoknak a CT tüdőszűrés előnyeinek és hátrányainak megmagyarázásában - az átlagos konzultációs idő csupán 59 másodperc. Az inadekvát páciens-orvos beszélgetések, kiegészítve az internetes források által talált orvosi információk iránti növekvő bizalommal még fontosabbá tette, hogy a szűrőprogramok hasznos webhelyeket tartsanak fenn – mondta Dr. Brent Little, a Massachusetts General Hospital előadója az ülésen résztvevőknek.

A jelenleg elérhető online tartalom minőségének felmérése érdekében Little és nyolc másik radiológus külön-külön megvizsgált 257 amerikai CT tüdőszűrő program által működtetett weboldalakon elérhető beteginformációs tartalmat: a legfrissebb irodalom alapján kidolgozott, egységes tartalmi ellenőrző lista segítségével áttekintették a weboldalak szövegeit, képeit, videóit és PDF-mellékleteit.

A radiológusok értékelése együttesen azt mutatta, hogy szinte az összes weboldal (98%) megemlítette a CT tüdőszűrésre vonatkozó jogosultsági kritériumok fennállását. A legtöbb azt állította, hogy az egyének csak akkor vehetnek részt a szűrésen, ha a dohányzási anamnézis legalább 30 csomag/év (94%) volt, és vagy aktív dohányosok voltak, vagy kevesebb, mint 15 évvel ezelőtt hagyták abba a dohányzást (90%).

A weboldalak kevesebb, mint fele (47%) magyarázta azonban meg, hogy a jogosultság további feltétele az, hogy az egyének tüdőrákra jellemző tünetmentesek legyenek, és csak 7%-uk jelezte, hogy az egyéneknek kezelésre képesnek kell lenniük, ha tüdőrákjuk derül ki. A webhelyek a korhatár-korlátozások széles skálájára hivatkoztak a szűréshez való jogosultság szempontjából – 47%-a a megfelelő korosztályt 55–77 év közé, 16%-a 55–80 év közé, 14%-a pedig 55–74 éves kor közé sorolta.

Továbbá a webhelyek kb. fele tartalmazott a dohányzás abbahagyásáról szóló tartalmat, de csak 37%-uk kínált linket vagy telefonszámot további információkért. Még kevesebb webhely mutatta be a tüdőrák szűrővizsgálatát végző személyzettel való találkozás lehetőségét (25%), “nodule clinic”-re (multidiszciplináris team, illetve specialistájával való találkozás - a szerk.) történő beutalás lehetőségét (23%), valamint egyéb tesztek lehetőségét (22%).

A weboldalak nagyjából fele foglalkozott a Medicare és a magánbiztosítás témájával, ám mindössze 4% magyarázta, hogy a jogosult személyek szűrése ingyenes. A webhelyek egyötöde valójában azt állította, hogy a szűrés nem teljes egészében térítésmentes.

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb weboldal említett néhány előnyt a CT tüdőszűrésről, de gyakran nem említették a lehetséges kockázatokat. Míg szinte az összes weboldal elmagyarázta, hogy a tüdőrák szűrése alacsony dózisú CT-re támaszkodik, és segíthet a daganatos állapot korai felismerésében, csak körülbelül 45%-uk említette a lehetséges kockázatokat.

Mi több, csak néhány webhely biztosít linkeket az Egyesült Államok nemzeti webhelyeihez (például a cancer.org, acr.org, cms.gov), ami egyszerű módszer lehetne a teljes körű információk átadására a betegek számára – jegyezte meg Little. És a webhelyeknek csak 1,6%-a felel meg az American Medical Association által ajánlott hatskálás betegtájékoztatási kritériumoknak.

Néhány példát is bemutattak a téves információkra, amelyekkel a kutatók a webhelyek értékelése során találkoztak.

Például az egyik weboldal kijelentette, hogy a CT tüdőszűrés az első vizsgálatot követően évente csak további két vizsgálatot tesz lehetővé. Egy másik webhely azt javasolta, hogy a jogosult egyének normál szűrővizsgálati eredménnyel egy éven belül ismételjék meg a vizsgálatot mivel a radiológus vagy kér ismétlést vagy nem egy gyanús tüdőnodulus észlelése után. Számos webhely – ezeket közben lehetséges, hogy frissítették – szintén pontatlanul állította, hogy a CMS és a legtöbb magánbiztosító eddig nem volt hajlandó fedezetet biztosítani.

"Nagyon sok következetlen és hiányos információ áll rendelkezésére a pácienseknek a tüdőrák szűréséről" – mondta Little. "A webhelyek többsége nem tájékoztat a lehetséges kockázatokról és költségekről, és néhányuk egyértelműen hibás információval rendelkezik. Ezen hiányosságok ismeretének elő kell mozdítania és irányítania kell a minőségjavítási erőfeszítéseket."


Referálta: Farkas Gréta

DE-KEK, Központi Radiológiai Diagnosztika

Forrás: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=cto&pag=dis&ItemID=127679

További cikkek

Mellkasi kóros levegőgyülemek

Közösségek - Mellkas

2021. január 13. 20:48

A kóros levegőgyülem a mellkasban egyike a leginkább életet-veszélyeztető elváltozásoknak, melyek az intenzív terápiás osztályon előfordulnak. A betegmenedzsment különbözik attól függően, hogy hol helyezkedik el a levegőgyülem; ezért a kóros levegőgyülem detektálása, és a pontos lokalizációjának meghatározása a fekvő mellkas felvételen létfontosságú a korai terápia, és a pozitív kimenetel szempontjából. A kóros levegőgyülem sokféle mellkasi térben kialakulhat, ide tartozik a pleuraüreg, a mellkasfal, a mediastinum, a pericardium és a tüdő. A pneumothorax a fekvő mellkas felvételeken az elhelyezkedésétől függően különbözőképpen jelenhet meg. Sokféle betegség, vagy képlet képes pneumothoraxot utánozni a röntgen felvételeken, mint például a bőrredők, az interlobaris fissura, a tüdőcsúcsokban lévő bullák, az intrathoracicus extrapleuralis térben kialakult levegőgyülemek. Továbbá, a pneumopericardium hasonlíthat a pneumomediastinumra, ezért szükséges a differenciálása. Néhány betegségnek, mint az alsó tüdőszalagban kialakuló levegőgyülemnek, és a pneumatokelének, vagy a posteromedialis tében kialakult pneumothoraxnak a differenciál diagnózisa szükséges röntgenfelvétel alapján. CT elvégzése szükséges lehet a levegőgyülem lokalizálására, és a lehetséges etiológiák meghatározására, ha a diagnózis röntgen felvétel alapján nehéz. Ennek a cikknek a célja az, hogy átismételje azoknak a mellkasi tereknek az anatómiáját, ahol kóros levegőgyülem potenciálisan kialakulhat, továbbá hogy illusztrációk és kapcsolódó CT felvételek segítségével magyarázza el a kóros levegőgyülemek jellegzetes röntgendiagnosztikai megjelenéseit fekvő helyzetű betegeknél, és hogy ismertesse a differenciál diagnosztikát igénylő állapotok megkülönböztető jellemzőit. Mivel a terápia különbözik a kialakult levegőgyülem helyzetétől függően, a radiológusoknak meg kell próbálniuk pontosan felismerni, és azonosítani a helyzetét a levegőgyülemnek fekvő röntgen felvételeken.