A COVID-19 pneumonia korai klinikai és CT- eltérései

Közösségek - Mellkas | 2020. március 22. 20:27 | Utolsó módosítás dátuma - 2021. január 19. 11:25 | Forrás: https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.20.22961

A koronavírus pneumoniát a súlyos akut respiratorikus szindróma koronavírus 2 (SARS-CoV-2) okozza. Először Kínában, Wuhan tartományban ütötte fel a fejét. Rendkívül fertőző, cseppfertőzéssel, érintkezéssel és faeco-orális úton is terjed. Hirtelen kialakuló súlyos tünetek jellemzik, és komoly fenyegetést jelent az emberek egészségére és biztonságára. Éppen ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a járványt nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette.

A COVID-19 pneumonia korai klinikai és CT- eltérései

A Kínai Népköztársaság Nemzeti Egészségügyi Bizottságának legújabb diagnosztikai és kezelési terve szerint (5. trial verzió) a betegséget elősorban az epidemiológiai tényezők, klinikai manifesztációk, CT-eltérések és a SARS-CoV-2 nukleinsav kimutatása alapján diagnosztizáljuk. Az 5. trial verzióban a legfontosabb változtatás az volt, hogy a klinikailag gyanús és pneumoniára utaló CT-eltéréseket is mutató esetek klinikailag igazoltnak tekinthetők. Ennek a tanulmánynak a célja a COVID-19 pneumonia korai klinikai és CT megjelenésének vizsgálata volt, hogy fontos referenciaértékeket szolgáltasson a korai diagnosztizáláshoz, megelőzéshez és kezeléshez.

Anyagok és módszerek

A vizsgálatba 2020. január 4 és február 3. között, SARS-CoV-2 nukleinsav teszttel igazolt, COVID-19 pneumoniával diagnosztizált betegek kerültek bevonásra (Wuhan No. 1 Hospital). A bekerülési kritériumok a következők voltak: a kórtörténetben nem szerepel más fertőzéses tüdőbetegség, a betegség kezdete után CT-vizsgálat készült az intézményben, és a páciens állapota enyhe COVID-19 pneumonianak minősült (China National Health Commission Notice on Issuing a New Coronavirus Infected Pneumonia Diagnosis and Treatment Plan (trial version 5)). Kizárási kritériumnak minősült, ha a CT-vizsgálat utánkövetés céljából készült, vagy a képminőség nem volt megfelelő.

A betegek tüneteit – láz, száraz köhögés, fáradékonyság, mellkasi fájdalom, torokfájás, fejfájás és izomfájdalom – és azok megjelenésétől a CT-vizsgálatig eltelt időt, valamint a laboratóriumi eredményeiket is rögzítették.

A CT-vizsgálatok BrightSpeed (GE Healthcare) vagy Somatom Definition Flash (Siemens Healthineers) szkennerrel, belégzésben és háton fekvő pozícióban készültek. A mellkas leképzése a tüdőcsúcsoktól a tüdőbázisig történt. A beállítási paraméterek a következők voltak: helicalis mód, csőfeszültség 120 kV, csőáram-idő szorzat 50-350 mAs, pitch 1.2 és 1.375, mátrix 512x512, szeletvastagság 10 mm, tüdőablakos rekonstrukció, rekonstruált szeletvastagság 1,25 mm.

Két, több mint 5 éves mellkas radiológiai tapasztalattal rendelkező radiológus értékelte egymástól függetlenül a CT-vizsgálatokat. Ha bármilyen ellentmondás állt fent, egymással konzultálva közös döntést hoztak. Egy harmadik radiológus (25 éves mellkas radiológiai tapasztalattal bíró) jóváhagyás céljából az összes CT-vizsgálatot átnézte. A következő szempontok szerint értékelték a látott elváltozásokat: eloszlás (perifériás, centrális, perifériás és centrális), az érintett lebenyek száma (egy, kettő, három, négy vagy öt), alak (foltos, nodularis), megjelenés (tejüveghomály (GGO),  konszolidáció, GGO konszolidációval), specifikus jelek (vaszkularis kiszélesedés, crazy paving mintázat, levegő-bronchogram, halo jel, fibrózis), lézió nagysága (<1 cm, 1-3 cm, >3 cm), extrapulmonalis manifesztációk (mediastinalis és hilaris nyirokcsomó megnagyobbodás, pleuralis folyadék, pleuralis megvastagodás).

Eredmények

Összesen 108 olyan egyént vontak be a tanulmányba, akiknél enyhe COVID-19 pneumonia zajlott (38 férfi, 70 nő, 21-90 év közöttiek, az átlagéletkor 45 év). A tünetek megjelenésétől a CT-vizsgálat elvégzéséig 1-3 nap telt el (átlagosan 1 nap). A páciensek változatos tüneteket mutattak. A 108 betegből 94 (87%) lázas volt (37.3-38.5 Celsius-fok). Mind a 108 beteg esetében normális vagy csökkent volt a fehérvérsejtszám. A lymphocytaszám 65 beteg esetében (60%) csökkent, míg 43 esetében (40%) normális volt. Emelkedett magas szenzitivitású CRP- szintet 107 páciensnél (99%) detektáltak.

A CT-sorozatokon 70 betegnél (65%) a tüdő két vagy több lebenye is érintett volt, a léziók 97%-a perifériálisan helyezkedett el. Egylebenyes érintettség esetén, főként a jobb alsó lebeny volt involválva (30/38 (79%)). A leggyakoribb eltérés a GGO (86%) és GGO konszolidációval (41%) volt. 86 betegnél (80%) vaszkuláris kiszélesedést és 43 betegnél pedig „crazy paving” mintázatot lehetett látni. Levegő-bronchogram jel 52 betegnél (48%), halo jel pedig 69 betegnél (64%) volt látható. A legtöbb lézió (68/108 (63%)) mérete meghaladta az 1 cm-t. Egyik páciensnél sem lehetett detektálni hilaris vagy mediastinalis nyirokcsomó megnagyobbodást, pleuralis folyadékot, vagy pleuralis megvastagodást.

Diszkusszió

  1. február 13-áig Kínában közel 60000 embert diagnosztizáltak COVID-19 pneumoniaval, ami több mint 1300 beteg halálát okozta, és már több országból is jelentettek megbetegedéseket. Sürgőssé vált a járvány terjedésének megállítása. Kritikusan fontos a COVID-19 pneumonia korai felismerése és diagnosztizálása, valamint az egyén azonnali elkülönítése és kezelése. Habár a SASRS-CoV-2 nukleinsav kimutatása a referenciastandard, magas a fals-negatív aránya a nasopharyngealis mintavételezés hibájából adódóan, melynek következtében gyakran újabb mintavételre van szükség. A HRCT milliméteres nagyságú léziókat is képes leképezni, így fontos szerepet játszhat a pneumonia korai diagnosztizálásban, természetesen ideértve a COVID-19 pneumoniat.

A COVID 19 pneumonia leggyakarabban a felnőtteket érinti (átlagéletkor 45 év), míg gyermekeket és csecsemőket csak ritkán. A tanulmány során változatos klinikai tüneteket tapasztaltak, gyakori volt a láz (87%), száraz köhögés (60%) és fáradékonyság (39%). A labor a típusos viralis infekcióra jellemző eltéréseket mutatta, mint a normális vagy csökkent fehérvérsejtszám (100%) és csökkent lymphocytaszám (60%). Majdnem mindegyik páciensnél emelkedett volt a gyulladás következtében a magas szenzitivitású CRP.

A korai CT eltérések azt mutatták, hogy többnyire két vagy több lebeny is érintett volt, illetve a léziók főként perifériásan helyezkedtek el. 38 páciensnél csak egy lebenyben lehetett elváltozásokat látni, az pedig általában a jobb alsó lebeny volt. Ez feltehetően a jobb alsó lebeny bronchus anatómiájából adódik, mivel ez a bronchus rövid és vaskos, így a vírus könnyebben éri el a lebenyt. A konszolidáció ritka volt (6/108 (6%)), míg a vaszkuláris kiszélesedés (80%), halo jel (64%), crazy paving mintázat (40%) és a levegő-bronchogram jel (48%) meglehetősen jellegzetes eltérésnek bizonyult.

Fibrózis és extrapulmonalis manifesztációk, mint a hilaris és mediastinalis nyirokcsomók megnagyobbodása, pleuralis folyadék, pleuralis megvastagodás, korai COVID-19 pneumoniaban nem láthatók. Ezek az elváltozások a betegség későbbi szakaszában és súlyosabb típusaiban fordulhatnak elő.

Összegzés

A COVID-19 pneumonia leggyakoribb korai tünete a láz, száraz köhögés, és fáradékonyság. A korai CT-vizsgálat során főként a periférián többszörös foltos GGO detektálható konszolidációval vagy anélkül, ezen kívül látható lehet még vaszkuláris kiszélesedés, crazy paving mintázat, levegő-bronchogram, vagy halo jel is.

 

Fordította:

Tar Julianna
DE KEK Központi Radiológiai Diagnosztika

 

További cikkek

Mellkasi kóros levegőgyülemek

Közösségek - Mellkas

2021. január 13. 20:48

A kóros levegőgyülem a mellkasban egyike a leginkább életet-veszélyeztető elváltozásoknak, melyek az intenzív terápiás osztályon előfordulnak. A betegmenedzsment különbözik attól függően, hogy hol helyezkedik el a levegőgyülem; ezért a kóros levegőgyülem detektálása, és a pontos lokalizációjának meghatározása a fekvő mellkas felvételen létfontosságú a korai terápia, és a pozitív kimenetel szempontjából. A kóros levegőgyülem sokféle mellkasi térben kialakulhat, ide tartozik a pleuraüreg, a mellkasfal, a mediastinum, a pericardium és a tüdő. A pneumothorax a fekvő mellkas felvételeken az elhelyezkedésétől függően különbözőképpen jelenhet meg. Sokféle betegség, vagy képlet képes pneumothoraxot utánozni a röntgen felvételeken, mint például a bőrredők, az interlobaris fissura, a tüdőcsúcsokban lévő bullák, az intrathoracicus extrapleuralis térben kialakult levegőgyülemek. Továbbá, a pneumopericardium hasonlíthat a pneumomediastinumra, ezért szükséges a differenciálása. Néhány betegségnek, mint az alsó tüdőszalagban kialakuló levegőgyülemnek, és a pneumatokelének, vagy a posteromedialis tében kialakult pneumothoraxnak a differenciál diagnózisa szükséges röntgenfelvétel alapján. CT elvégzése szükséges lehet a levegőgyülem lokalizálására, és a lehetséges etiológiák meghatározására, ha a diagnózis röntgen felvétel alapján nehéz. Ennek a cikknek a célja az, hogy átismételje azoknak a mellkasi tereknek az anatómiáját, ahol kóros levegőgyülem potenciálisan kialakulhat, továbbá hogy illusztrációk és kapcsolódó CT felvételek segítségével magyarázza el a kóros levegőgyülemek jellegzetes röntgendiagnosztikai megjelenéseit fekvő helyzetű betegeknél, és hogy ismertesse a differenciál diagnosztikát igénylő állapotok megkülönböztető jellemzőit. Mivel a terápia különbözik a kialakult levegőgyülem helyzetétől függően, a radiológusoknak meg kell próbálniuk pontosan felismerni, és azonosítani a helyzetét a levegőgyülemnek fekvő röntgen felvételeken.