Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás IV.

Közösségek - Management | 2018. október 06. 16:50 | Utolsó módosítás dátuma - 2023. december 05. 05:38 | Forrás: DE ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet Radiológiai Nem Önálló Tanszék - Bágyi Péter

Szakmai protokollok I. Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer. Szakmai protokollok standardizálása. Technikai paraméterek kiválasztása. Képminőség, postprocessing.

Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás IV.

Kurzus tematika:

 1. Az 2013/59/Euratom irányelv orvosi alkalmazásokra vonatkozó szabályozásának ismertetése.
 2. Beutalási kritérium-rendszer (beutalási útmutató, klinikai döntéstámogatás, iGuide, iRefer, Referral Guidelines, stb.).
 3. EuroSafe Imaging. ALARA-elv. Páciens dózis. Dózis referencia szint. Hogyan, mikor kérjünk dózisterheléssel járó képalkotó módszert? Dózisterhelés a képalkotó diagnosztikában, értékek, számítása.
 4. Szakmai protokollok I. Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer, technikai paraméterek kiválasztása, képminőség, postprocessing. Szakmai protokollok standardizálása.
 5. Szakmai protokollok II. Dózisoptimalizáció (a kérőpapírtól a leletig).
 6. Szakmai minőségbiztosítás I. Technikai, kivitelezési minőségkontroll. Állandósági vizsgálatok, kalibrációk, technikai feltételek (képalkotás és leletezés). Felügyeleti lehetőségek, kritériumok, cselekvési, megoldási tervek.
 7. Szakmai minőségbiztosítás II. Lelet. Kötelező tartalmi elemek. Kettős leletezés. Peer-review. Rad-peer.
 8. Képalkotó diagnosztikai munkafolyamat. Ellenőrzési pontok. Ellenőrzési lehetőségek. Problémakezelés lehetőségei.
 9. Képalkotó diagnosztikai kontrolling. TVK, HBCs, német pont. Finanszírozás. Teljesítés, teljesítmény. Bevételi források. Kiadások.
 10. HR. Betegellátás, oktatás, kutatás. Képalkotó diagnosztikai egység

Nincs kivétel a szabály alól, mely szerint mindenki azt hiszi magáról, hogy kivétel a szabály alól.
(Banksy)


Szakmai protokollok I.
Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer.
Szakmai protokollok standardizálása.
Technikai paraméterek kiválasztása.
Képminőség, postprocessing.

dr. Bágyi Péter

Képalkotó diagnosztika

 • A teljes munkafolyamat kidolgozása, ismerete és felügyelete teremti meg a biztonságos betegellátás alapjait.
 • Az egyes elemek:
  • szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
  • kapcsolatban vannak,
  • döntik el a következő munkafolyamat elem  típusát, mennyiségét, stb.

Képalkotó diagnosztikai folyamatábra (erősen a 21/2018. EMMI rendeletre koncentrálva):

20180814_01_Radiológiai munkafolyamat csak ábra

A munkafolyamatok, szakmai protokollok kapcsán érdemes átfutni újra az alábbi két elvet is:

1. ESR EuroSafe Imaging
http://www.eurosafeimaging.org

Célkitűzések:

 • a megfelelőség előmozdítása a képalkotásban
 • dózis-referenciaszintek meghatározása és a páciensdózisok betartása
 • korszerű berendezések használata
 • ALARA elv alkalmazása és megfelelő képminőség
 • a betegkommunikáció javítása

2. Minőségbiztosítási program céljai a radiológiában

 • minimalizálja a résztvevők kockázatát
 • maximalizálja a diagnosztikai információt
 • monitorozza a készülékek és vizsgálati protokollok teljesítését
 • a képek paramétereinek ellenőrzése
 • értékeli a vizsgálatok megfelelőségét
 • véleményezi a leletezés pontosságát
 • kezeli a komplikációkat és váratlan eredményeket

Mindig az adott munkafolyamathoz, feladathoz, protokollhoz készítsünk folyamat ábrát,  azonosítsuk benne a fontos elemeket, alakítsunk ki ellenőrési pontokat.
Folyamatábra a HIS, PACS rendszerekben azonosítható időpontokkal (és a köztes időkkel):

Bágyi_04_Szakmai protokollok_I x

Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer
Vizsgálatkérés – beutaló (jogszabályi hátterek)

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet:
(a beutaló orvos felelősségei)

beutaló orvos: ionizáló sugárzás alkalmazásával járó vizsgálatra vagy kezelésre való beutalásra jogosult orvos; (2.§ (2),1.)

 • Az ionizáló sugárzással járó orvosi eljárás csak abban az esetben végezhető el, ha azt beutaló orvos javasolja, és nem áll rendelkezésre olyan más módszer, amely az eljárás eredményei tekintetében legalább azonos eredménnyel, de csekélyebb vagy elhanyagolható kockázattal jár. (10.§ (3))
 • Tünetmentes személyeken betegség korai diagnosztikája céljából kizárólag abban az esetben hajtható végre orvosi sugárdiagnosztikai eljárás, ha egészségügyi szűrővizsgálati program részeként történik, vagy a kezelőorvos a beutaló orvossal konzultálva, figyelemmel a szakmai útmutatóban foglaltakra, azt az adott személy vonatkozásában dokumentált módon indokolja. (10.§ (5))
 • A diagnosztikai és terápiás eljárások megfelelő alkalmazása érdekében, sugárvédelmi szempontból a sugárterhelés indokoltságának és az optimálás megalapozásának érdekében a beutaló orvosnak és a kezelőorvosnak törekednie kell a tervezett sugárterhelés szempontjából releváns korábbi diagnosztikai információk és egészségügyi dokumentáció beszerzésére. (10.§ (7))
 • Fogamzóképes korban lévő nők esetében a beutaló orvos és a kezelőorvos egyaránt tájékozódni köteles a szoptatás tényéről vagy a várandósság esetleges fennállásáról, szükség esetén terhességi vizsgálat végeztetésével. (21.§ (1)

217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet 3. § (1):

 • „A biztosítottat:
 • MRI (mágneses magrezonancia),
 • CT (komputertomográfia),
 • DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra
  kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be."

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, 3.A. § 10.:

A beutalónak tartalmaznia kell: 

 1. a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
 2. a biztosított nevét, TAJ-át,
 3. a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
 4. a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
 5. a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
 6. annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
 7. a beutaló kiállításának dátumát,
 8. a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
 9. nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet:
1. Melléklet, klinikai onkológia minimumfeltételei, 3.1. - Az onko-team feladatai:

Daganatos megbetegedés szakmai szabályok szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének vagy diagnózisának felállítását követően, de a definitív kezelés megkezdése előtt a teljes betegút tervezése, menedzselése, ideértve a teljeskörű diagnózis felállításához szükséges és az előzetesen elvégzetteket meghaladó diagnosztikai vizsgálatok meghatározását, illetve a terápiás terv felállítását, valamint ezek újratárgyalását a betegség előrehaladása során észlelt, terápiás konzekvenciával bíró új diagnosztikai eredmény esetén.

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet:
1. Melléklet, klinikai onkológia minimumfeltételei, 3.2. - Onko-team tagja legalább:

 • klinikai onkológus szakorvos,
 • patológus szakorvos (molekuláris patológiai háttérrel),
 • radiológus szakorvos,
 • sugárterápiás szakorvos,
 • az adott daganat sebészi ellátását végző szakterület szakorvosa,
 • a daganat lokalizációja szerinti szervrendszer ellátásában kompetens nem-sebészi szakterület szakorvosa,
 • a beteg kezelő szakorvosa (amennyiben nem azonos az előbbiekben meghatározottak valamelyikével),
 • vélemény-nyilvánítási joggal az onko-teamben részt vehetnek (amennyiben jelenlétüket a beteg nem zárta ki) az érintett szakmák szakorvos-jelöltjei és rezidensei is,
 • onko-team szervező,
 • az onko-team esetenként kiegészülhet egyéb képalkotó-, labor-diagnosztikai szakterület, ápolói munkaterület képviselőjével, gyógyszerésszel, a beteg háziorvosával, a beteg pszichés vezetését, rehabilitációját végző szakemberrel.

Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer
Vizsgálatkérés – beutaló

Indikáció

 • nem csak az adott állapot, hanem az addigi előzmények ismerete is fontos a küldő orvos szempontjából annak tisztázásában, hogy pl. egy lázas állapot, köhögés mennyire acut/új tünet,
 • ismernie kell a küldő orvosnak az adott betegség/állapot elvárható lefolyását az alkalmazott terápia mellett és ebben a folyamatban a képalkotó diagnosztikai igények szükségességét (Szakmai Irányelvek)
 • Egyes Szakmai Kollégiumi irányelvekben a 2000-es évek elején (akkor még érvényes állapotukban) fellelhetőek voltak a képalkotási javaslatok (ezeket kommunikáció, probléma-kezelés céljából célszerű volt össze szedni)

2018-10-06_17-17-08

Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer
Vizsgálatkérés – beutaló

(feltett) Kérdés

 • Minél kevesebb, annál pontosabb a diagnosztikus módszer
 • Nem kérdés: fejfájás miatt kérem koponya CT-vizsgálatát. Egy tünet, számtalan oka lehet, egyéb tünet hiányában a radiológus nem fogja kitalálni, hogy vérzést, tumort, gyulladást kell-e keresni.
 • Kérdés: rectum tumor miatt 2017-óta gondozott beteg (pár mondatban részletezve a sugárkezelés, rectum exstirpatio, onkológiai kezelés), kontroll (mellkas)-has-kismedence CT-vizsgálatát kéri. Recidiva? Met?

A különböző régiók CT-vizsgálatai során a beutaló feltett kérdésére válaszolva, a legmegfelelőbb diagnosztikus képminőséget adó, de a legkisebb sugárterheléssel járó protokoll szerint vizsgálunk. Ezért a beteget ért effektív dózis igen széles határok között mozog: 10-60 mSv. A feltett kérdés alapján választják ki a megfelelő vizsgálati protokollt, ezért fontos, hogy az indikáció/kérdés egyértelmű és határozott legyen. Pl. a mellkasi régióban különböző protokoll szerint vizsgáljuk a:

 • tumor?
 • progressio (onkológiai követés)?
 • PE?
 • fibrosis, bronchiectasia, sarcoidosis?

kérdéseket, amely vizsgálati protokollok között több tíz mSv effektív dózis eltérés van, amely a pácienst terheli.
A hasi régióban különböző protokoll szerint vizsgáljuk a:

 • tumor?
 • progressio (onkológiai követés)?
 • aorta dissectio?
 • microhaematuria, tumor?
 • vese-, ureter kő?
 • epeúti daganat?
 • pancreas tumor?

kérdéseket, amely vizsgálati protokollok között több tíz mSv effektív dózis eltérés van, amely a pácienst terheli.

Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer
Vizsgálatkérés – beutaló

Megfelelő képalkotó módszer

 • Kerülni kell a nagy sugárterheléssel járó CT-vizsgálatok során a többszörös, nem egyértelmű kérdéseket (pl.: PE-tumor?, dissectio-tumor?)
 • fiatal betegek esetében pl. nem traumás gerinc CT-vizsgálat kérése esetén gondolni kell mindig alternatív képalkotásra, MR-vizsgálat lehetőségére.
 • Ne az előjegyzési idő határozza meg azt, hogy fölösleges, iatrogén sugárártalomnak teszik ki páciensüket,
 • amennyiben a beutalási kritériumokkal (klinikum, indikáció, kérdés) kapcsolatban kérdés merül fel a beutaló orvos részéről, a Szolgáltató (Kórház, Klinika) radiológusai (és a modalitásokon dolgozó radiográfusok) természetesen szívesen állnak a beküldő rendelkezésére, konzultáció céljából:
  • ez helyileg szabályozott,
  • szakmánként különböző,
  • rendszeres,
  • eseti jellegű is lehet.

Szakmai protokollok standardizálása.
Technikai paraméterek kiválasztása. Képminőség, postprocessing.

Protokoll

 1. Általános részek
 2. Speciális részek
 3. Megjegyzések

A szakmai protokollok összeállítása során mindenképpen az adott munkafolyamat minden elemére is ki kell térni, hiszen az egyes folyamatpontok, csak akkor teljesülhetnek maradéktalanul, ha az előző pontok is megvalósulnak. Az általános részben általában a szorosan vett szakmai protokoll (Speciális részek) előtti folyamatok összefoglalása történjen meg. CT esetében ez az ajánlás így szól:
William W. Mayo-Smith, MD Rhode Island Hospital, Providence, RI: CT Protocol Design
http://www.imagewisely.org/Imaging-Professionals/Imaging-Physicians/Articles/CT-Protocol-Design.aspx

CT protokoll tervezés első lépések

 • a kért vizsgálat klinikailag valóban indokolt?
 • az adott vizsgálatot nem végezték-e el a közelmúltban egy másik intézményben? – megkérdezni a beteget
 • alternatív képalkotó vizsgálatok – pl.: UH, vagy MRI – nem állnak-e rendelkezésre, amelyekkel esetleg ugyanazon információk sugárterhelés nélkül elérhetőek, különösen a gyermekek és a várandós nők esetében?

CT protokoll tervezés a vizsgálat fázisában

 • A CT asszisztens a vizsgálat előtt találkozzon a beteggel és győződjön meg róla, hogy a beteg panaszai egyeznek az indikációval
 • Válasszon egy speciális vizsgálati protokollt, amely válaszol a feltett klinikai kérdésre, miközben csökkenti a dózist
 • Pozícionálja a beteget pontosan! Az aszimmetrikus pozícionálás csökkentheti a képminőséget és növelheti a dózisterhelést
 • A kért régió vizsgálata történjen meg. Pl.: ha mellkasi CT vizsgálatot kértek, a teljes has vizsgálatát nem kell elvégezni
 • Ha képalkotó vizsgálatokkal történő nyomon követés szükséges, próbálja meg az ajánlott irányelveket használni mind a primer, mind az incidentális elváltozásokat illetően
 • Fiatalabb betegek követése esetén vegye figyelembe a kisebb dózisterheléssel járó vagy a sugárterheléssel nem járó képalkotó modalitások lehetőségeit

CT protokoll tervezés minőségbiztosítás

 • felül kell vizsgálni az intézeti CT protokollokat, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy optimalizálva vannak (pl. vesekő protokoll esetében alacsonyabb dózist kellene használni, mint egy szűrő jellegű has - kismedence protokoll esetében)
 • rendszeres ellenőrzés, hogy az alkalmazott dózisok az előírt tartományon belül legyenek
 • Előre betöltött specifikus CT protokollok használata minden egyes készüléken, hogy elkerülhető legyen az a hibalehetőség, amikor az asszisztens esetleg nem megfelelő paramétereket táplál be az egyes vizsgálatok során manuálisan a gépbe
 • Használjon automata expozíciós kontroll technikákat a csőáram modulációjára (minden gyártótól elérhető), hogy csökkentse a dózist
 • Próbáljuk meg csökkenteni a többfázisú vizsgálatok számát. Egy többfázisú CT vizsgálat során egy adott testrészt többször mintavételezünk, így a dózisterhelés is megnő - például a máj trifázisos vizsgálata. A többfázisú vizsgálatok nagyon hasznosak speciális kérdések megválaszolására, de nem lenne szabad rutinszerűen használni általános kérdések megválaszolására
 • Meg kell fontolni a split bolus technika alkalmazását, amely során megfelelő injektor használatával a többfázisú vizsgálatokhoz hasonlóan különböző információk nyerhetők egyetlen szkennelés használatával
 • Meg kell fontolni a vizsgálat során kapott dózismennyiség közlését a leletben vagy letölteni egy elektronikus orvosi nyilvántartásba
 • a radiológiai intézményeknek és a betegeknek meg kellene fontolniuk, hogy nyilvántartásba vegyék a képalkotó vizsgálatok számát, a kapott dózist és a vizsgálatok időpontjait

Még egyszer: a szakmai protokollok összeállítása során mindenképpen az adott munkafolyamat minden elemére ki kell térni, hiszen az egyes folyamatpontok, csak akkor teljesülhetnek maradéktalanul, ha az előző pontok is megvalósulnak. Az általános részben általában a szorosan vett szakmai protokoll (Speciális részek) előtti folyamatok összefoglalása történjen meg. Most a CT protokoll általános részén keresztül kerül bemutatásra, hogy mik ezek az elemek/pontok.

2018-10-06_17-57-59

CT protokoll
Általános részek

 1. A tevékenység, beavatkozás indokai-indikációi          
 2. Előjegyzés
 3. Indikáció – miért kérik, hány régió?
 4. Előkészítés
 5. Betegek tájékoztatása, beleegyező nyilatkozat, elutasítás dokumentálása
 6. CT módszerek megválasztása    
 7. CT vizsgálatok tervezése
 8. Vizsgálati paraméterek beállítása, vizsgálat
 9. Dokumentáció (vizsgálat)
 10. Dokumentáció (képi)
 11. Dokumentáció – lelet, kódolási szabályok
 12. Archiválás
 13. Ellenőrzési lista    
 14. CT Információs pult feladatok    
 15. A tevékenységben részt vevőszemélyek felelőségi köre
 16. Esetlegesen felmerülő hibák kezelésének módja, lehetőségei, szabályai

1. A tevékenység, beavatkozás indokai-indikáció

 • A központi idegrendszer, a mellkasi és a hasi, retroperitonealis és medencei szervek, a musculoskeletalis rendszer kórképeinek tisztázása.
 • A CT vizsgálat lehet elsőként alkalmazandó, primer vizsgálómódszer és lehet a megelőző más képalkotó vizsgálatok eredményét pontosító, kiegészítő vizsgálat.

2. Előjegyzés

 • sürgős, vagy tervezett vizsgálat. Sürgős a más kórházból mentővel érkezett, nem előjegyzett beteg, a Kórházból megbeszélt, „Sürgős” jelzéssel érkezett beteg és az SBO betegei!
 • beteg neve, kora, elérhetősége
 • beutaló orvos neve, intézete, ellátás formája (ambuláns, vagy bent fekvő)
 • régió/k száma, indikáció
 • első vizsgálat, vagy kontroll (előző dokumentáció bekérése – lelet, képanyag)
 • előkészítési információ (vizsgálat előtt 4 órával ne egyen)
 • gyógyszerszedés a vizsgálat előtt

3. Indikáció – miért kérik, hány régió?

 • első vizsgálat, vagy kontroll
 • ismert – ismeretlen eltérés
 • régió/k száma

4. Előkészítés

 • betegazonosítás a kórházi protokoll, működési rend szerint
 • éhezés vizsgálat előtt
 • folyadék bevitel vizsgálat előtt
 • vénabiztosítás – amennyiben szükséges
 • oralis kontrasztanyag
 • rectalis kontrasztanyag

5. Betegek tájékoztatása, beleegyező nyilatkozat, elutasítás dokumentálása

 • Allergia? Kontrasztanyag érzékenység?
 • Rossz vesefunkció?
 • Diabetes?
 • Oralis antidiabetikum?
 • Éhezés?
 • Hypertonia?
 • Terhesség?
 • A betegek tájékoztatása a CT vizsgálatról (a szóbeli, írásbeli tájékoztatás kötelező!)
  • a vizsgálat menetéről való tájékoztatás,
  • kontrasztanyag adásának indoklása,
  • beleegyező nyilatkozat (speciális esetek: gyerek, eszméletlen beteg, akut vizsgálat)
  • elutasítás
   • teljes vizsgálat (a natív is),
   • iv. kontrasztanyag adása
 • nyilatkozatok kitöltése, aláíratása,
 • vizsgálatot kivitelező asszisztensek, leletező orvos tájékoztatása
 • előző dokumentáció (leletek, képanyag, zárójelentések) bekérése, szükség szerinti másolásuk, szkennelésük és a HIS betegdokumentációba mentésük
 • ha a hozott képanyag digitális hordozón van, másolat készítése, amennyiben lehetőség van rá, a saját archívumunkba (PACS) másolása

6. CT módszerek megválasztása

 • megfelelő indikáció
 • megfelelő vizsgálatkérés (típusok)
 • előkészítés megléte, hiánya
 • a CT készülék adottságai

7. CT vizsgálatok tervezése

 • protokoll kiválasztása
  Ez nagyon fontos! Itt előbb utóbb CT esetében (a remélem hamarosan megjelenő) Szakmai Kollégiumi protokoll elnevezéseket kell majd használni, mert pl. az egyéni, intézményi és országos dózismonitorozáshoz az egyes protokollokhoz kell(ene) gyűjteni a dózisadatokat és országosan majd így lehet kiszűrni, hogy ki mennyire tér el az ajánlott protokolltól (21/2018 EMMI rendelet)
 • régió/k pontos kijelölése
 • megfelelő paraméterek betöltése

8. Vizsgálati paraméterek beállítása, vizsgálat

 • vizsgálati paraméterek megfelelő megválasztása (dózis!)
 • vénabiztosítás,
 • intravénás kontrasztanyag megfelelő beadása (mennyiség, flow, időzítés, koncentráció)

9. Dokumentáció (vizsgálat)

A kérőpapíron/betegkísérő (ez helyi megállapodás, dokumentumkezelés függvénye is lehet) nyomtatványon – a vizsgálatot végző asszisztensnek – az alábbiakat is kell dokumentálni (felírni):

 • a vizsgálatot kivitelező neve
 • beadott kontrasztanyag típusa, koncentrációja
 • beadott kontrasztanyag mennyisége
 • beadott fiz. só mennyisége (amennyiben volt ilyen)
 • a beadott anyagok beadási sebessége (flow)
 • a betegtől nyert anamnézis, amennyiben előző dokumentációja nincs (betegség, műtétek, fájdalom, egyebek)
 • amennyiben a vizsgálat során, vagy közvetlenül utána probléma – szövődmény – lépett fel, annak dokumentálása (leírása, alkalmazott gyógyszerezés, vagy SBO igénybevétele, stb.)
 • a páciens effektív dózis értékének kiszámítása mSv-ben

A nyomtatvány maga abban is segít, hogy mint egy feddlapként szolgál a papír alapú páciens dokumentumok kezelésénél, archiválásánál, minden lényeges adatot megmutatva az adott (jelen esetben CT) képalkotó vizsgálat esetében:

 2018-10-06_18-13-56

10. Dokumentáció (képi)

 • scan-, sorozat-, rekonstrukció kiválasztás, a protokollnak megfelelően
 • rekonstrukciók (részletes protokollokban leírtak szerint)
  • Axialis (pl. meghatározott szeletvastagságú)
  • MPR (multiplanar reformation) - többsíkú rekonstrukció
  • CPR (curved-planar reformation) - ferdesíkú rekonstrukció
  • VR (volume rendering) - térfogati képösszegzés
  • SSD (surface shaded display) - felüleleti képösszegzés
  • MIP (maximum intensity projection)
  • minIP (minimum intensity projection)
 • képek nagysága
 • képsorozat kiválasztása
 • ablakozás (a részletes protokollban részletezve) – traumás előzmény esetén csontablakos sorozat szükséges
 • nagyítás, mérések (nagyság, távolság, denzitás)
 • Képek, sorozatok mentése,
 • CD/DVD-írás (rajta a rekonstrukciók is!)

11. Dokumentáció – lelet, kódolási szabályok

A CT, MR vizsgálatok elszámolásánál a következő általános érvényű szempontokat kell figyelembe venni:
9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet  - „Szabálykönyv” tájékoztatója alapján

6.2.1.1. Elvégzett CT, MR vizsgálat csak akkor számolható el, ha (nem diaméretű) képi vagy digitális dokumentáció készült, mely egy példányát a beteg megkapta, egy példány ellenőrizhetően archiválásra került, és radiológus szakorvos leletezte. A beutalási rendről jogszabályok rendelkeznek.

6.2.1.2. A CT, MR vizsgálatok test régiónként történnek, natív, intravénás kontrasztanyag alkalmazásával, illetve natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követően.

6.2.1.3. Több régió vizsgálata esetén minden régió külön vizsgálatként számolandó el, például: koponya és mellkas egy ülésben történő vizsgálata.

6.2.1.4. Intravénás kontrasztanyag adását követően több régió vizsgálata esetén csak az egyik régió vizsgálata számolható el kontrasztanyagos vizsgálatnak, a többi natívnak.

6.2.1.5. Nem számolható el külön vizsgálatként egy régión belül a kisebb tájékok vagy szervek vizsgálata.

6.2.1.6. Cranio-cervicalis átmenet gerinc vizsgálatként számolandó el.

6.2.2. CT vizsgálatokra vonatkozóan:

6.2.2.1. Per os kontrasztanyag alkalmazásáért külön térítés nem jár.

6.2.2.2. A Multi Slice CT spirál üzemmódjában készült vizsgálatnál a postprocessing rekonstrukciókért külön pont nem számolható el.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet tartalmazza a korábban úgynevezett "Járóbeteg-szakellátási Szabálykönyvet".
Az emberi erőforrások minisztere 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelete alapján, alkalmazásra kerül a (jelenleg) 2018. július 1-jétől érvényes törzslista. A törzslista a kódot, megnevezését, német pont értékét tartalmazza. Az ehhez tartozó szabálykönyvben a kód és megnevezés, valamint a beavatkozás rövid leírása mellett az elszámolási lehetőség, kizárás, együtt alkalmazás, stb. is jelölve van.

2018-10-04_21-15-04

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/szabalykonyvek/jaro.html

12. Archiválás

 • beteg- és egészségügyi, finanszírozási dokumentáció megfelelő összeállítása, kiadása (a CD-n a rekonstrukciók, elszámolt beavatkozások-vizsgálatok is!), mentése (kérőpapír, eredeti – kiadott - lelettel megegyező másolat, korábbi eredmények másolatai – lehetőség szerint elektronikusan a HIS-ben mentve)
 • vizsgálat, képanyagának mentése:
  • axialis sorozatok
  • mentett képek, vékonyszelet és egyéb rekonstrukció
 • hosszú távú archiválás:
  • axialis sorozatok
  • mentett képek, vékonyszelet és egyéb rekonstrukció

13. Ellenőrzési lista

 • a beteg azonosítása, személyi adatainak ellenőrzése, eszméletlen kooperáció képtelen beteg esetén azonosítás a karszalag alapján
 • fiatal nők esetén esetleges graviditásra rákérdezni
 • a beteg felvilágosítása a vizsgálat menetéről, céljáról
 • belegyező nyilatkozat ellenőrzése, aláíratása a beteggel
 • a vizsgálandó testrész szabaddá tétele (ruha, kötés, ékszer, egyéb) zavaró tárgy levétele
 • a beteg felfektetése, rögzítése a vizsgáló asztalra a megfelelő pozícióba, gonádvédelem
 • kontrasztanyagos vizsgálat előtt vénás kanül behelyezése
 • az asztalt pozícionáljuk a megfelelő helyzetbe
 • a CT gépbe a vizsgált beteg adatainak átemelése a munkalistáról, amennyiben nincs benne (pl. sürgős) pontos beírása (név, TAJ szám, (ennek hiányában XXX és a születési dátum évszám nélkül/ vagy karszalag azonosító) születési idő, beteg neme)
 • vizsgálati protokoll betöltése
 • beteg pozíció kiválasztása
 • vizsgálatot végző asszisztens nevének rögzítése
 • vizsgálatot értékelő radiológus orvos nevének rögzítése
 • topogramm elkészítése a vizsgálandó területről
 • a vizsgálati síkok kijelölése
 • vizsgálat elvégzése a szakma szabályai szerint
 • az elkészült vizsgálat minőségi értékelése, szükség szerint konzultáció a radiológus szakorvossal, továbbítása a PACS rendszerbe, szükségesetén CD-re történő írás
 • dokumentálás
 • szállítandó beteg lejelentése a betegszállító szolgálatnak, szükséges dokumentációk elkészítése

2018-10-04_21-26-06

14. CT Információs pult feladatok

Amennyiben a CT-nek külön információs pultja van, célszerű az ott dolgozók feladatait is rögzíteni, áttekintve azt, hogy miben, hol kapcsolódnak az egyes CT információs pult - CT-vezérlő - Leletezési feladatok.

2018-10-06_18-38-33

2018-10-06_18-38-56

15. A tevékenységben részt vevő személyek felelőségi köre

a radiográfus/asszisztens/adminisztrátor felelős:

 • csak a megfelelően kitöltött beutaló elfogadásáért
 • A kérőlapnak tartalmaznia kell a beteg pontos személyi adatait (név, születési idő, TAJ szám, anyja neve, lakcím), a beküldő osztály vagy orvos praxis kódját, a BNO kódot, a kért vizsgálat pontos megnevezését, klinikai adatokat, beteg előző vizsgálatainak eredményeit, klinikus aláírását, pecsétjét, valamint a beteg állapotára vonatkozó jelzést (járó, ülő, fekvő).
 • a beteg személyi adatainak ellenőrzéséért
 • ha már történt az osztályon vizsgálata, előzmények előkereséséért     
 • a lelet szövegének pontos rögzítéséért,
 • felhasznált anyagok pontos rögzítéséért,
 • a szabálykönyv meghatározása szerinti kódolásért,
 • a szállítandó beteg lejelentéséért a betegszállító szolgálatnak, gondoskodás a beteg elszállításáért,
 • beteg illetve a beküldő osztály/ambulancia megkapja a leletet.

a radiográfus/asszisztens felelős:

 • a beteg adatainak pontos rögzítéséért a CT gépbe
 • fiatal nő esetében a graviditás tisztázásáért, 
 • beteg felvilágosításáért, tájékoztatásáért,
 • a megfelelő eszközök pontos előkészítéséért
 • a vizsgálat pontos, szakma szabályai szerinti elkészítéséért, annak megfelelő minőségéért
 • beteg biztonságáért vizsgálat alatt 
 • beteg és saját maga megfelelő sugárvédelméért,
 • a vizsgálat készítésekor a beteggel kapcsolatos észrevételek rögzítéséért
 • dokumentáció pontos összekészítéséért a leletező orvos számára
 • a vizsgálat megfelelő archiválásáért.

betegkísérő felelős:

 • a nehezen mozgó, mozgásképtelen, beteg biztonságos mozgatásáért,
 • a beteg felügyeletéért a radiológiai osztályon

a radiológus szakorvos felelős:

 • az előjegyzési rendszer felügyeletéért
 • a vizsgálat felügyeletéért
 • az elkészített vizsgálat leletezéséért,
 • a lelet aláírásáért, lepecsételéséért.

16. Esetlegesen felmerülő hibák kezelésének módja, lehetőségei, szabályai

 • a nem megfelelően kitöltött beutalók visszaküldése a beküldő klinikusnak,
 • ha a beteg személyes adatai pontatlanok, hiányosak azok javítása, ill. pótlása,
 • eszméletlen, kooperáció képtelen beteg azonosíthatatlansága esetén a beküldő osztállyal a kapcsolat felvétel,
 • graviditás esetén a radiológus orvos illetve a beküldő klinikus tájékoztatása, amennyiben a felvétel elkészítése szükséges, belegyező nyilatkozat aláíratása a beteggel,
 • nyugtalan, kooperáció képtelen beteg esetén kapcsolat felvétel a beküldő osztállyal, akik gondoskodnak a beteg szedálásáról,
 • nyugtalan csecsemő, kisgyermek vizsgálata esetén kapcsolat felvétel a beküldő klinikussal, aki megszervezi aneszteziológus segítségével a vizsgálat altatásban történő elvégzését.

CT protokoll
Általános részek

Kontrasztanyag
http://www.esur-cm.org/index.php/en/
V10logo

Kontrasztanyag adásának előkészítése:

 • betegazonosítás
 • éhezés vizsgálat előtt
 • folyadék bevitel vizsgálat előtt
 • vénabiztosítás a vizsgálathoz szükséges méretű perifériás kanüllel
 • véna átjárhatóságának ellenőrzése 5 ml só-oldattal
 • injektor előkészítés
 • injektor és a beteg összecsatlakoztatása
 • szükség szerint a véna kipróbálása az aktuálisan használt maximális flow-val

Metformin tartalmú gyógyszerek Magyarországon
Metformin (Orális antidiabeticumok/biguanidok/metformin, ATC kód: A10BA02)

Injektor – használati útmutató, karbantartási/tisztítási előírás, szerelékhasználat.

CT protokoll
Speciális (CT)

 1. Régió
 2. Protokoll elnevezése - Indikáció
  (a dózismonitorozás egyszerűsítése miatt - elektonikus adatgyűjtés - egyezzen meg a CT-n használt elnevezéssel, illetve (a remélem hamarosan megjelenő) Szakmai Kollégiumi protokoll elnevezéseket kell majd használni, mert pl. az egyéni, intézményi és országos dózismonitorozáshoz az egyes protokollokhoz kell(ene) gyűjteni a dózisadatokat és országosan majd így lehet kiszűrni, hogy ki mennyire tér el az ajánlott protokolltól (21/2018 EMMI rendelet))
 3. Kontrasztanyag
 4. Mérések - Sorozatok - Beállítások
 5. Rekonstrukciók

2018-10-06_18-59-36

CT protokoll
Speciális (CT)
(Szakmai Kollégium tervezet)

2018-10-06_18-58-06

RTG protokoll
Általános részek

 1. Előjegyzés
 2. Indikáció – miért kérik, hány régió?
 3. Előkészítés
 4. Betegek tájékoztatása, beleegyező nyilatkozat, elutasítás dokumentálása
 5. A vizsgálati módszerek megválasztása
 6. A vizsgálatok tervezése
 7. Vizsgálati paraméterek beállítása, vizsgálat
 8. Dokumentáció (vizsgálat)
 9. Dokumentáció (képi)
 10. A CD-írás folyamata
 11. Archiválás
 12. Teendők betegcsere esetén
 13. Teendők a beolvasó konzolon, betegcsere esetén
 14. Ellenőrzési lista

2018-10-06_19-03-40

RTG protokoll
Speciális (RTG)

 • Anatómiai képletek
 • Kép mérete
 • Fókusz-film távolság
 • Centrális sugár
 • Beállítás
 • Felvételi követelmény

2018-10-04_22-39-58

RTG protokoll
Speciális (RTG)
(Szakmai Kollégium tervezet)

2018-10-04_22-43-09

Mammográfia protokoll
Speciális (Mammográfia)
https://www.antsz.hu/data/cms84527/Emlodiagnosztikai_asszisztensek_kezikonyve.pdf (55 Mb)

2018-10-04_22-55-23

UH protokoll
Speciális (UH)

 • technikai feltételek
  készülék típusa, vizsgálófej paraméterei, képi dokumentálás módja: PACS (hiányában digitális vagy papíralapú)
 • metodika
  előkészítés, légzési kooperáció, telt-üres hólyag, stb.
 • vizsgálandó szervek, síkok és mérések
 • dokumentáció (képi)
 • leletezés – a lelet tartalmi elemei

MR protokoll
Speciális (MR)

 • Pozícionálás/fektetés
 • Tekercsek, segédeszközök
 • Centrálás
 • Vezérlés
 • Kontrasztanyag adminisztráció
 • Szekvencia
 • FOV
 • Szeletvastagság
 • Gap (%)
 • Fáziskódoló irány
 • TR
 • TE
 • Rekonstrukció
 • megjegyzések

 2018-10-04_23-22-142018-10-04_23-23-32

Elhangzott: 2018.10.05-én.

Creative Commons Licenc

További cikkek