A radiológiai klinikai audit jelenlegi helyzete és visszajelzések a radiológiai klinikai audit ESR útmutatójáról és az ESR klinikai audit eszköztárról (Esperanto) - ESR-felmérés az európai radiológiai osztályokon

Közösségek - Management | 2020. április 01. 20:49 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. július 01. 17:44 | Forrás: https://link.springer.com/article/10.1186/s13244-020-00843-0

A „nemzeti eljárásoknak megfelelő klinikai audit” a közelmúltban létrehozott, az Európai Tanács 2013/59/Euratom alapbiztonsági szabványokról szóló irányelvében (BSSD, Basic Safety Standards Directive) meghatározott jogi követelmény.

A radiológiai klinikai audit jelenlegi helyzete és visszajelzések a radiológiai klinikai audit ESR útmutatójáról és az ESR klinikai audit eszköztárról (Esperanto) - ESR-felmérés az európai radiológiai osztályokon

2019-ben felmérést készítettek az európai radiológiai osztályok klinikai ellenőrzésének jelenlegi helyzetének felvázolására és a nemrégiben közzétett „ESR útmutató a klinikai audithoz a radiológiában és az ESR klinikai audit eszköze (Esperanto)” kapcsán. A felmérést az Európai Radiológiai Társaság (ESR) EuroSafe Imaging Star hálózatán és azon európai nemzeti radiológiai társaságokon keresztül terjesztették, amelyek az ESR intézményes tagjai. Összesen az EuroSafe Imaging Star osztályokon 41%-ban (47/116) válaszoltak, 16/48 nemzeti radiológiai társaságból 43 radiológiai osztálytól érkeztek válaszok. A felmérés eredményei alapján a legutóbbi, az ESR auditjával kapcsolatos legfontosabb publikációk (Esperanto) kevéssé ismeretesek, a BSSD-nek való megfelelés szempontjából hiányzik a klinikai audit infrastruktúra, és sok esetben ennek oka a rosszul fejlett helyi / nemzeti kommunikációs és audit infrastruktúra. A legfontosabb érdekelt feleknek, ideértve az ESR-t és az európai országos radiológiai társaságokat, folytatniuk kell a munkát más szervekkel a klinikai audit további előmozdítása, integrálása és ösztönzése érdekében, elősegítve a BSSD-nek való megfelelést és javítva a betegek ellátását.

A klinikai audit azt jelenti, hogy folyamatosan értékelni és fejleszteni kell a betegellátás munkafolyamatait, hogy a szabványoknak megfelelően tudják a dolgozók elvégezni feladataikat. Ennek az ESR-felmérésnek az volt a célja, hogy felmérje az európai radiológiai osztályok klinikai ellenőrzési rendszereinek állapotát, valamint visszajelzést gyűjtsön az e területen a legfrissebb útmutató kiadványokról, és felmérje a radiológiai osztályok problémáit.

A frissített BSSD (alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelv) követelményeket fogalmaz meg a sugárvédelmi előírások vonatkozásában. A BSSD klinikai auditok elvégzését írja elő „a nemzeti eljárásokkal összhangban”. A BSSD betartása és a klinikai audit használata jogi követelmény.

Az európai radiológiai osztályok körében végzett felmérés rámutatott, hogy az ESR auditálással kapcsolatos kezdeményezések ismerete elég szegényes, általában hiányoznak a klinikai audit infrastruktúrák és folyamatok.

Összegezve: a felmérés eredményei arra utalnak, hogy a nemzeti társadalmak és a szakmai szervezetek jelentős beruházásokat végeznek a klinikai audit infrastruktúrák fejlesztésében, tökéletesítésében és létrehozásában. Az ESR, annak nemzeti radiológiai és más orvosi szakszervezetei kulcsszerepet játszanak a klinikai audit előmozdításának és az európai radiológiai gyakorlatba történő integrálásának, valamint megyei és kormányzati szinten a klinikai ellenőrzés fontosságának hangsúlyozására.

Bevezetés

Az európai alapvető biztonsági előírásokat, a 2013/59 / Euratom-t az Európai Unió Tanácsa (CEU) 2013-ban elfogadta, ezt az EU tagállamainak nemzeti jogszabályaiba 2018 februárjáig kellett beépíteni. A frissített BSSD jelentősen érinti az európai radiológiai osztályokat. A BSSD megbízást ad a „nemzeti eljárásokkal összhangban” végzett klinikai audit elvégzésére is. A radiológiai osztályokon a BSSD-nek való megfelelés és a klinikai audit támogató folyamatainak beépítése nemcsak jó klinikai gyakorlat, hanem jogi követelmény is a 2018-as BSSD alapján.

Az Európai Bizottság korábban átfogó útmutatást dolgozott ki az orvosi gyakorlatban alkalmazott klinikai auditról. A radiológiai klinikai ellenőrzés támogatása és előmozdítása szintén kiemelt prioritást élvez az Európai Radiológiai Társaság (ESR) számára, ide tartozik az ESR-rel kapcsolatos fontos kezdeményezések is; frissített klinikai audit útmutató és eszközkészlet (Esperanto) elkészítése; az EuroSafe képalkotó cselekvési felhívás; a magasabb szintű, felülvizsgálati oktatási ülések számának növekedése az Európai Radiológiai Kongresszuson (ECR 2018 - 2020).

A magas színvonalú és hatékony klinikai audit elősegítése érdekében klinikai ellenőrzési rendszerek és folyamatok létrehozása szükséges mind osztályos (belső), mind országos (külső) szinten. A belső ellenőrzés külső irányítását megfelelő országos szakmai testületek / társaságok vállalhatják, és javíthatják az osztályszintű ellenőrzési gyakorlat minőségét.

Az ESR nemrégiben felméréseket készített:

  1. a) a BSSD követelmények beültetése az ESR EuroSafe Imaging Star hálózatán belül, különös tekintettel a klinikai audit támogatására és
  2. b) a klinikai audit helyzetére és az infrastruktúra támogatására vonatkozóan az európai nemzeti radiológiai társaságok körében.

Ezek a felmérések bebizonyították, hogy a sugárvédelem és a klinikai audit követelményeinek nem tesznek eleget a radiológiai osztályok, és országos szinten pedig hiányoznak a szükséges klinikai audit források, illetve infrastruktúra.

Ez a cikk az ESR nevében végzett kutatás eredményeit vázolja fel, megvizsgálja a radiológiai klinikai audit jelenlegi helyzetét Európában, osztályonként visszajelzést kér a radiológiai klinikai audit 2019. évi útmutatójáról, az ESR klinikai audit eszközéről (Esperanto). Ez a vizsgálat hangsúlyosan különbözik a korábban közzétett ​​kutatásoktól, mivel ezek a felmérések a BSSD megfelelőségét osztályonként és a klinikai audit infrastruktúrát országos szinten vizsgálták.

A felmérés célja:

  • A radiológiai osztályokon működő klinikai ellenőrzési rendszerek és folyamatok értékelése.
  • Az Esperanto kiadvány ismerettségi szintjének meghatározása és a végfelhasználói visszajelzések beszerzése az Esperanto felülvizsgálati sablonokhoz / eszközkészlethez.
  • Osztályos tevékenységek felmérése a klinikai audit infrastruktúra megvalósítása és fejlesztése előtt.
  • A nemzeti radiológiai társaságok és nemzeti radiológiai osztályaik közötti kommunikációs / visszacsatolási mechanizmusok működésének közvetett értékelése.

Anyagok és módszerek

A kutatást SurveyMonkey használatával készítették; a kérdéseket az eredményekkel együtt az 1. és a 2. táblázat tartalmazza. A felmérés végén egy szabad szöveg / megjegyzés szakasz található. A kérdőívet az ESR Hivatalán keresztül osztották szét két különböző célközönség számára (a kérdések nagyjából hasonlóak, lásd a táblázatokat):

  1. Az első felmérést az ESR Nemzeti Radiológiai Társaságok hálózatán belül az összes tagországra elosztották (1. táblázat). A felmérést 2019. május 22-én küldték ki, majd (emlékeztetőt követően) 2019. július 12-én zárták le. A Nemzeti Radiológiai Társaságok felkérést kaptak arra, hogy terjesszék a mellékelt kérdőívet saját országuk összes radiológiai osztálya felé, az osztályos kommunikáció szokásos eszközeinek felhasználásával, az adatok visszajuttatása közvetlenül a radiológiai osztályoktól az ESR irodához történt.

https://link.springer.com/article/10.1186/s13244-020-00843-0/tables/1

  1. Ugyanezen felmérés második verzióját (levonva az EuroSafe Imaging Star hálózat tagságával kapcsolatos kérdést) az ESR EuroSafe Imaging Star hálózatának minden részlegéhez juttatták el (2. táblázat). Az űrlapot 2019. július 3-án küldték ki, majd (emlékeztetőt követően) 2019. szeptember 12-én zárták le, az adatok közvetlenül visszakerültek az ESR irodába.

Az ESR-iroda megkapta a válaszokat, feldolgozta az adatokat, az eredményeket táblázatokba állította, és a visszajelzéseket rendszerezte. Az egyes válaszokat névtelenül kezelték. Meg kell jegyezni, hogy mind az ESR nemzeti radiológiai társaságoknak, mind az EuroSafe Imaging Star hálózatnak az Európai Unión belül és kívül is vannak tagjai; a felmérés mindkét csoport eredményeit tartalmazza.

https://link.springer.com/article/10.1186/s13244-020-00843-0/tables/2

Eredmények

A két felmérés eredményeit az 1. táblázatban (a radiológiai osztály válaszadói a Nemzeti Radiológiai Társaságok hálózatán keresztül) és a 2. táblázatban (az EuroSafe Imaging Star osztály válaszadói) rögzítjük.

Összesen 43 radiológiai osztály (28 EU, 15 EU-n kívül) válaszolt a Nemzeti Radiológiai Társaságok (16/48, 12 EU, 4 EU-n kívül) felé terjesztett adatlapra.

Az ESR által elosztott kérdőívre összesen 47/116 EuroSafe Imaging Star osztály (41% válaszarány, 37 EU, 10 EU-n kívüli) válaszolt.

A Nemzeti Radiológiai Társaságokat érintő felmérés 43 válaszadó osztálya közül hat nyilatkozott az ESR EuroSafe Imaging Star hálózatának tagságáról. Ezek az osztályok nem vettek részt az ESR által elosztott EuroSafe Imaging Star felmérésben.

Megbeszélés

A klinikai ellenőrzés robusztus folyamatainak kidolgozása, végrehajtása és dokumentálása az európai radiológiai osztályok számára egyrészt klinikai prioritás, másrészt jogi követelmény. A hatékony klinikai audit kulcsfontosságú eleme a működési infrastruktúra kialakítása a részlegekben, illetve országos szinten, ezzel lehetőség nyílik az osztályok belső ellenőrzésének külső irányítására (és útmutatására), és szélesebb körű együttműködést eredményezhet a központi szervezetekkel, mint például az ESR-rel.

Elfogadható válaszarányt (41%) kaptunk a felmérés EuroSafe Imaging Star komponensére, amely segíti az európai klinikai audit gyakorlatának és a kapcsolódó kihívásoknak megfigyelését. A 16/48 Nemzeti Radiológiai Társaságból csak 43 osztály válaszolt - bár ezek a válaszok önmagukban értékesek, a válaszadók tényleges száma kicsi, ezért nem tekinthetők reprezentatív válaszoknak. Ez utóbbi eredmények hitelességet adnak a 2019-ben közzétett Nemzeti Radiológiai Társaságok felmérésének eredményeire, melyek azt mutatják, hogy a Nemzeti Radiológiai Társaságoknak csak 22% -ánál volt klinikai auditra szentelt adminisztratív eszköz, 72%-ban funkcionális kommunikációs eszközökkel tartanak kapcsolatot a nemzeti radiológiai osztályok egymás között, és csak 36%-ban volt rendszeres kommunikáció az adott osztálynak a nemzeti radiológiai társaságokkal.

Amint arra korábban utaltunk, az ESR kiemelt prioritásnak tekinti a helyes klinikai ellenőrzési gyakorlat előmozdítását és terjesztését. Az Esperanto frissített verziójának 2019. évi közzététele - az ESR klinikai ellenőrzési útmutatója kiegészítve 30 ellenőrzési sablonnal (a sugárvédelemre összpontosítva) - volt az audit támogatására irányuló kezdeményezés kulcseleme. Az Esperanto (2. verzió) 2019-ben indult, és a klinikai audit útmutató és az eszközkészlet széles körben nyilvánosságra került a meglévő ESR-hálózatok, az egyének, osztályok és a Nemzeti Radiológiai Társaság tagjai közötti kommunikáció során.

Ezzel összefüggésben az Esperanto és azzal kapcsolatos kérdésre a pozitív válaszarány csak 38% (EuroSafe Imaging Stars) és 58% (az Országos Radiológiai Társaság felkeresett osztályai), ami eléggé kiábrándító, így további átformálást és felülvizsgálatot igényel. Az ESR promóciós tevékenységei (e-mail, twitter, kiadványok és az ECR-hez kapcsolódóak) voltak a leggyakoribb eszközök az EuroSafe Imaging Star osztályokon belül az Esperanto 2019 felhívására (21 pozitív válasz), és 7 EuroSafe Imaging Star osztályt tájékoztatták nemzeti radiológiai társaságaik. Mindkét felmérésben az osztályok visszajelzései alapján az Esperanto, mint radiológiai klinikai audit ESR-útmutatója és az ESR-klinikai audit eszközére pozitív / nagyon pozitív besorolást adtak (lásd 1. és 2. táblázat) a klinikai hasznosság, a témakör és az elérhetőség szempontjából.

A felmérés azt is megvizsgálta, hogy fennálltak-e a helyi klinikai audit infrastruktúra létrehozásának kulcsfontosságú követelményei (adminisztratív, informatikai, klinikai vezetés és elkötelezettség, valamint vezetői támogatás). Mindkét felmérés során ezekre a kérdésekre az általános osztályi válaszok általában pozitívak voltak (> 70–75%).

Az EuroSafe Imaging Star űrlap szerint 36 osztály (77%), a Nemzeti Radiológiai Társaságok kérdőíve alapján 22 osztály (51%) rendelkezik klinikai audit programmal. Érdekes módon azonban ez a pozitív válaszarány mindössze 21 osztályra (44,7%) esik az EuroSafe Imaging Star osztály felmérésében és 11 osztályra (25,6%) a Nemzeti Radiológiai Társaságok kérdőívben arra a kérdésre, hogy a meglévő klinikai ellenőrzési struktúra lehetővé teszi-e a BSSD-nek való megfelelést (megjegyezve, hogy az EuroSafe Imaging Star 17/47 osztályán folyamatban lévő munka van ezen a területen). A rögzített 44,7% -os pozitív válaszarány szignifikánsan alacsonyabb, mint egy korábbi ESR-felmérés hasonló kérdésénél, amely az EuroSafe Imaging Star osztályának BSSD megfelelőségét vizsgálta, utóbbinál az osztályok 82% -a válaszolt pozitívan (54/66). A jelenlegi felmérés alacsonyabb rátája abból adódhat, hogy a korábbi felmérés során egyes osztályok túlértékelték ellenőrzési rendszereiket, a BSSD teljesítését. Mivel a BSSD végrehajtásának kihívásai és összetettségei később nyilvánvalóvá váltak, rávilágított a már meglévő ellenőrzési infrastruktúra korlátaira.

Az utolsó kérdéssor a nemzeti klinikai ellenőrzési programokhoz kapcsolódott.  Az EuroSafe Imaging Star űrlapon 21/47 osztály válaszolt úgy, hogy hozzáférhetnek az illetékes Nemzeti Radiológiai Társaság által szervezett nemzeti radiológiai audit programhoz (két osztálynak van hozzáférése, de nem vesz részt). A nemzeti ellenőrzési programban való részvétel szintje magasabb volt a Nemzeti Radiológiai Társaságok körében kiadott kérdőívben (27/43, 62,8% -os részvétel az osztályokban), bár ahogyan azt tárgyaltuk, ezek az eredmények nem reprezentatívak.

Az EuroSafe Imaging Stars felmérés minden részlege (és a Nemzeti Radiológiai Társaságok osztályos felmérésének többsége) hajlandóak nagyobb léptékű, páneurópai felmérésekben is részt venni, amelyeket lehetőség szerint az ESR / a nemzeti társaságok koordinálnának. Fontos megjegyezni, hogy az EuroSafe Imaging Star válaszadók többsége (57,4%) úgy érezte, hogy további forrásokra lesz szükség a részvétel megkönnyítéséhez.

Következtetés

Noha az EuroSafe Imaging Star felmérés elfogadható válaszadási arányt mutatott, a Nemzeti Radiológiai Társaságok által terjesztett kérdőívre mindössze 43 radiológiai osztálytól érkezett válasz. Valószínűleg sok tényező hozzájárul ehhez az alacsony megtérülési rátához, a Nemzeti Radiológiai Társaságok és radiológiai osztályaik közötti fejletlen kommunikációs mechanizmusok és az infrastruktúra valószínűleg ilyen tényezők. Ez tükröződik az osztályok nemzeti ellenőrzési programokon való viszonylag alacsony részvételéből is.

Mindkét felmérés alapján kevésbé ismert az Esperanto, valamint a jelenlegi klinikai audit folyamatok hiányoznak, amely lehetővé tenné a BSSD betartását, mindezt a látszólag fejlett helyi klinikai audit infrastruktúrák ellenére.

Folytatni kell a beruházások és az erőforrások elosztását a helyi és nemzeti klinikai audit infrastruktúra fejlesztésében, a megyei és kormányzati szintű klinikai audit fontosságának fokozottabb megértésével és elfogadásával együtt. A legfontosabb érdekelt felek, mint például az ESR, a nemzeti radiológiai és a szakszervezetek kulcstényezői a klinikai ellenőrzés előmozdításának és az európai radiológiai gyakorlatba történő integrálásának.

Referálta: Nyesténé Oláh Enikő radiográfus (BSc)
DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Központi Radiológiai Diagnosztika

Forrás:
Howlett, D.C., Law, C., Brady, A.P. et al. The Current Status of Radiological Clinical Audit and Feedback on the ESR Guide to Clinical Audit in Radiology and the ESR Clinical Audit Tool (Esperanto) – an ESR Survey of European Radiology Departments. Insights Imaging 11, 37 (2020). https://doi.org/10.1186/s13244-020-00843-0


Kommentár:

Az ESR útmutatóját a Debreceni Egyetem, Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Központi Radiológiai Diagnosztika munkatársai lefordították 2019-ben:

Szűrösová Tünde, dr. Bodnár Barbara, dr. Reznek Izabella, dr. Fekete Balázs Imre, Didi Annamária, Kis András, Veres Gergő, Kovács Károly, Lengyel Bálint, Zsolnai Péter, Laczkó József, dr. Székely András, dr. Lánczi Levente, dr. Bézi István.

A munka/fordítás célja akkor az volt, hogy miközben megismerik és a mindennapi gyakorlatban is bevezetik, minden magyarországi képalkotó diagnosztikai egység részére, hozzáférhető módon is elérhetővé tegyék:

Esperanto I. - Esperanto II.

Forrás eredeti oldala: https://www.myesr.org/quality-safety/clinical-audit
Forrás eredeti dokumentuma: https://www.myesr.org/media/4735

dr. Bágyi Péter
osztályvezető, országos szakfelügyelő főorvos (radiológia)

További cikkek