Beutaló/Vizsgálatkérő dokumentum/orvos - levél a társszakmák képviselőinek

Közösségek - Dózis | 2018. augusztus 16. 13:27 | Utolsó módosítás dátuma - 2021. március 31. 13:05 | Forrás: radiologia.hu - dr. Bágyi Péter

A mindennapi küzdelemhez egy kis segítség. Ezzel indítsuk el a társszakmákkal való kommunikációt.

Beutaló/Vizsgálatkérő dokumentum/orvos - levél a társszakmák képviselőinek

Kedves Kollégák!

Az utóbbi időben folytatott folyamatos konzultációk, jogszabály változások miatt segítségként az alábbiakat szeretnénk megosztani Önökkel:

A beutalónak (mint finanszírozó felé elszámolandó hiteles dokumentumnak) sok minden kritériuma van, egyik fontos eleme, hogy csak szakorvos kérhet MRI-, CT-, DSA vizsgálatokat:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet:
"3. § (1) A biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be."

Másik fontos elem, hogy a beutaló orvostól nem egy adminisztrátor munkáját várjuk el, hanem azt a lényeges (két-három mondatos) klinikai információt, ami alátámasztja a kérdésük jogosságát és teljes mértékben segíti a radiológust a kérdésük megválaszolásában. Ezért írjuk minden (CT, MR) leletünk elejére a klinikumot és a kérdést, hogy ezzel jelezzük a kérőpapíron milyen információ állt rendelkezésre. Mert ez így nem vizsgálatkérő papír:

2018-08-20_9-45-36

Egyébként ezt rendelet is szabályozza:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, 3.A. § 10.:
(10) A beutalónak tartalmaznia kell:

a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
b) a biztosított nevét, TAJ-át,
c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
g) a beutaló kiállításának dátumát,
h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
i) nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.

A fentiekkel kapcsolatban az is lényeges a beutaló orvos szempontjából, hogy 2018. VII. 9-én megjelent a 21/2018 VII.9. EMMI rendelet, amely az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A 21/2018-as EMMI rendeletben a beutaló orvos (és felelőssége) említésre kerül, az alábbi területeken:

  1. beutaló orvos: ionizáló sugárzás alkalmazásával járó vizsgálatra vagy kezelésre való beutalásra jogosult orvos; (2.§ (2),1.)
  2. kezelőorvos: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, ionizáló sugárzás alkalmazásával járó vizsgálat vagy kezelés végrehajtására jogosult személy; (2.§ (2),10.)
  3. Az ionizáló sugárzással járó orvosi eljárás csak abban az esetben végezhető el, ha azt beutaló orvos javasolja, és nem áll rendelkezésre olyan más módszer, amely az eljárás eredményei tekintetében legalább azonos eredménnyel, de csekélyebb vagy elhanyagolható kockázattal jár. (10.§ (3))
  4. Ha a kezelőorvos nem ért egyet az ionizáló sugárzással járó orvosi eljárás indokoltságával, az eljárás elvégzésének megtagadása előtt köteles a beutaló orvossal konzultációt kezdeményezni. (10.§ (4))
  5. Tünetmentes személyeken betegség korai diagnosztikája céljából kizárólag abban az esetben hajtható végre orvosi sugárdiagnosztikai eljárás, ha egészségügyi szűrővizsgálati program részeként történik, vagy a kezelőorvos a beutaló orvossal konzultálva, figyelemmel a szakmai útmutatóban foglaltakra, azt az adott személy vonatkozásában dokumentált módon indokolja. (10.§ (5))
  6. A diagnosztikai és terápiás eljárások megfelelő alkalmazása érdekében, sugárvédelmi szempontból a sugárterhelés indokoltságának és az optimálás megalapozásának érdekében a beutaló orvosnak és a kezelőorvosnak törekednie kell a tervezett sugárterhelés szempontjából releváns korábbi diagnosztikai információk és egészségügyi dokumentáció beszerzésére. (10.§ (7))
  7. Fogamzóképes korban lévő nők esetében a beutaló orvos és a kezelőorvos egyaránt tájékozódni köteles a szoptatás tényéről vagy a várandósság esetleges fennállásáról, szükség esetén terhességi vizsgálat végeztetésével. (21.§ (1)

Remélem, hogy a fentiekkel segíthetjük a klinikusokkal való konzultáció során felmerülő szakmai kérdéseken túl a mindig visszatérő problémák kezelését is.

Üdvözlettel,

További cikkek