2013/59/Euratom irányelv orvosi alkalmazásokra vonatkozó szabályozása II.

Közösségek - Dózis | 2018. július 09. 22:23 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. április 10. 17:40 | Forrás: radiologia.hu - Bágyi Péter

Beutalási kritériumok - ESR iGUIDE

2013/59/Euratom irányelv orvosi alkalmazásokra vonatkozó szabályozása II.

A lakosság mesterséges forrásokból származó sugárterhelésének legnagyobb hányada az orvosi sugáralkalmazásokból származik. A Council Directiv 2013/59/Euratom irányelv:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0059
megadja az EU tagországokra vonatkozó sugárvédelmi követelményeket az orvosi alkalmazások vonatkozásában is. Az irányelv 7. fejezetében 55-64. cikk-ig foglalkozik az orvosi sugárterhelésre vonatkozó követelményekkel.
Az irányelvben rögzített követelmények:

  1. A lelet tartalmazza a páciens sugárterhelését
  2. A standard orvosi radiológiai eljárások minden egyes típusához minden egyes berendezésre írásos protokoll kerüljön kidolgozásra a páciensek érintett kategóriái tekintetében
  3. A beutaló orvosoknak az orvosi képalkotó eljárásokkal kapcsolatos – a sugárdózisokat figyelembe vevő – beutalási útmutatók álljanak a rendelkezésükre
  4. a diagnosztikai irányadó szintek rendszeres túllépése esetén megfelelő felülvizsgálat történjen
  5. A szolgáltató megfelelő minőségbiztosítási programokat hajtson végre
    1. határozza meg a páciens dózisokat vagy ellenőrizze a beadott aktivitásokat;
    2. átvételi vizsgálatot és meghatározott gyakorisággal állapotvizsgálatot hajtassanak végre
  6. A lakossági dózisok becslése megtörténjen. Az orvosi diagnosztikai és az intervenciós radiológiai célból alkalmazott eljárásokból származó, egyénre vetített becsült dózisértékek népességen belüli eloszlását  határozzák meg személyek kor és nem szerinti megoszlásában.

A harmadik pontban említett beutalási útmutató/kritériumok tekintetében az alábbi előrelépés történt: az ESR iGuide európai- és amerikai radiológiai szakmai szervezetek (ESR, ACR) együttműködésében kidolgozott, az európai képalkotó irányelvek (beutalási útmutatók/kritériumok) klinikai döntéstámogató rendszere már elérhető.
Az orvosi képalkotás hatékony felhasználásának kezelése elengedhetetlenné vált az egészségügyben a radiológiai osztályok egyre növekvő terhelése miatt is. Az ESR iGuide lehetővé teszi az egészségügy szereplői számára a betegbiztonság és a szolgáltatás minőségének javítását úgy, hogy közben biztosítják a képalkotás megfelelő felhasználását és használatával a felesleges vizsgálatokat is elkerülhetik.

A beutalási kritériumrendszer bárki számára (rövid regisztrációval) - 2018. szeptember 30-ig elérhető, használható:
Individual user access

ESR tagsággal rendelkező radiológusoknak itt érhető el:
Access via MyUserArea

 forrás: esriguide.org, nationaldecisionsupport.com

További cikkek