2013/59/Euratom irányelv orvosi alkalmazásokra vonatkozó szabályozása I.

Közösségek - Dózis | 2018. július 09. 22:04 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. április 03. 22:01 | Forrás: radiologia.hu - Bágyi Péter

A lakosság mesterséges forrásokból származó sugárterhelésének legnagyobb hányada az orvosi sugáralkalmazásokból származik (amelyekre nem alkalmazhatók dóziskorlátok). A sugárterhelés indokolt szinten való tartása érdekében a lehetséges és szükséges út a beavatkozásokra és a használt eszközökre vonatkozó előírások betartása.

2013/59/Euratom irányelv orvosi alkalmazásokra vonatkozó szabályozása I.

Ezt szolgálja és teszi indokolttá a Council Directiv 2013/59/Euratom irányelv vonatkozó részeinek hazai érvényesítését.

A Council Directiv 2013/59/Euratom irányelv:
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0059)
megadja az EU tagországokra vonatkozó sugárvédelmi követelményeket az orvosi alkalmazások vonatkozásában is. Az irányelv 7. fejezetében 55-64. cikk-ig foglalkozik az orvosi sugárterhelésre vonatkozó követelményekkel.
Az irányelv átvételének határideje 2018. (február 8.)

 1. A sugárvédelem általános követelményeinek átvétele a 487/2015 Kormányrendeletben megtörtént.
 2. Az orvosi alkalmazásokra vonatkozó magyar jogszabály (az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól) megjelenése folyamatban

Megjelentetéséig az egészségügynek és szakmai szervezeteinek fel kell készülni az alábbiakban megadott követelmények teljesítésére:

 1. A lelet tartalmazza a páciens sugárterhelését
 2. A standard orvosi radiológiai eljárások minden egyes típusához minden egyes berendezésre írásos protokoll kerüljön kidolgozásra a páciensek érintett kategóriái tekintetében
 3. A beutaló orvosoknak az orvosi képalkotó eljárásokkal kapcsolatos – a sugárdózisokat figyelembe vevő – beutalási útmutatók álljanak a rendelkezésükre
 4. a diagnosztikai irányadó szinteket rendszeresen túllépése esetén megfelelő felülvizsgálat történjen
 5. A szolgáltató megfelelő minőségbiztosítási programokat hajtson végre
 6. határozza meg a páciens dózisokat vagy ellenőrizze a beadott aktivitásokat;
 7. átvételi vizsgálatot, és meghatározott gyakorisággal állapotvizsgálatot hajtassanak végre
 8. A lakossági dózisok becslése megtörténjen. Az orvosi diagnosztikai és az intervenciós radiológiai célból alkalmazott eljárásokból származó, egyénre vetített becsült dózisértékek népességen belüli eloszlását határozzák meg személyek kor és nem szerinti megoszlásában.

Részletesebben a teendők:

 1. Páciens dózis:
  1. páciensdózis leletben való közlése
  2. írásos protokoll
  3. intézményi irányadó szintek meghatározása
  4. nemzeti irányadó szintek meghatározása (a törvényben fog megjelenni az illetékességi kör)
  5. populációs dózis meghatározása (a törvényben fog megjelenni az illetékességi kör)
 2. Beutalási kritérium rendszer: a beutaló orvost segíti és kötelezi ezen kritériumok betartására. Hazánkban már külföldön (pl. ESR iGuide) bevezetett guide-ok átvétele, fordítása, a hazai eü. finanszírozási környezetbe illesztése fog megtörténni.

A beutalási kritérium rendszerrel és a protokollokkal kapcsolatban pl. a hasi régió CT-vizsgálatai során a beutaló feltett kérdésére válaszolva, a legmegfelelőbb diagnosztikus képminőséget adó, de a legkisebb sugárterheléssel járó protokoll szerint kell vizsgálnunk. Ezért a beteget ért effektív dózis igen széles határok között mozog: 10-60 mSv. A feltett kérdés alapján választjuk ki a megfelelő protokollt, ezért fontos, hogy az indikációk egyértelműek és határozottak legyenek. Néhány példa:

 1. a mellkasi régióban különböző protokoll szerint vizsgáljuk a:
 2. tumor?
 3. progressio (onkológiai követés)?
 4. PE?
 5. fibrosis, bronchiectasia, sarcoidosis?

indikációkat, amelyek között több tíz mSv effektív dózis eltérés van.

 1. a hasi régióban különböző protokoll szerint vizsgáljuk a:
 2. tumor?
 3. progressio (onkológiai követés)?
 4. aorta dissectio?
 5. microhaematuria, tu?
 6. vese-, ureter kő?
 7. epeúti daganat?
 8. pancreas tu?

indikációkat, amelyek között több tíz mSv effektív dózis eltérés van.

Kerüljük a nagy sugárterheléssel járó CT-vizsgálatok során a többszörös, nem egyértelmű kérdéseket (pl.: PE-tumor?, dissectio-tumor?). Fiatal betegek esetében nem traumás gerinc CT-vizsgálat kérése esetén gondolni kell mindig alternatív képalkotásra, pl. MR-vizsgálat lehetőségére. Ne az előjegyzési idő határozza meg azt, hogy fölösleges, iatrogén sugárártalomnak teszik ki páciensüket.

További cikkek