Wellness napok használata a rezidensek kiégésének mérséklésére

Hírek - Radiológia Világa | 2018. november 20. 20:19 | Utolsó módosítás dátuma - 2020. november 25. 03:10 | Forrás: https://www.jacr.org/article/S1546-1440(18)31143-8/abstract

A burnout-ot, avagy a kiégést egy olyan foglalkozási szindrómaként írják le, amely érzelmi kimerüléshez, deperszonalizációhoz, és csökkent személyes teljesítmény érzethez vezethet. Az összes orvosi subspecialitás közül a radiológus rezidenseknél a legmagasabb a kiégési arány, ami akár 85%-os is lehet. A rezidensek kiégése továbbra is észrevétlen maradhat, ugyanis a kari- és más oktatásvezető tagok nem tudják kellőképp megjósolni a rezidensek kiégését, így hajlamosak alábecsülni ennek a prevalenciáját.

Wellness napok használata a rezidensek kiégésének mérséklésére

 

A burnout nemcsak az érintett rezidensre lehet negatív hatással, hanem az egészségügyi rendszer egészére is. Mindamellett, hogy a munkahelyi produktivitás csökkenéséhez vezethet, nő a dolgozói hiányzások száma, magasabb a fluktuációs ráta, és fokozott az orvosi hibák kockázata. Ezek a hatások végső soron veszélyeztetik a betegek biztonságát.

A rezidensek körében tapasztalt magas kiégési arány csökkentésére és a rezidensek fizikai és mentális egészségének javításának érdekében az ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) úgy változtatta meg a programkövetelményeket, hogy tartalmazzon egy erre vonatkozó alfejezetet is. Ez magába foglalja az olyan programokra vonatkozó követelményt, amelyek lehetővé teszik a rezidensek számára, hogy orvosi, mentálhigiénés és fogorvosi ellátásokon vegyenek részt, ideértve a munkaidőben tervezetteket is.

Ami történt

Részben ennek az új ACGME követelménynek megfelelően, valamint a rezidensek jólétének biztosítása érdekében tett erőfeszítés részeként, a programunk wellness napokat (WDs) tett elérhetővé a rezidensek számára. Ezen napok célja, hogy rugalmasságot biztosítson a rezidensek részére, amikor orvosi, mentális egészségi vagy fogorvosi és egyéb önsegítő tevékenységekkel kapcsolatos időpontfoglalásról van szó. Intézményünkben a wellness napok bevezetése előtt a rezidensek 15 szabad- és 12 betegnapot (SDs) kaptak évente, amely megfelel az intézményi orvosi oktatási hivatal (GME) irányelveinek.

  1. májusától kezdődően a rezidensek 5 WDs-t kaptak, melyeket a betegnapokból csoportosítottak át. Lényegében 5 SDs-t neveztek ki WDs-ként. Ezt a változtatást a rezidensek oktatási bizottságát követően a GME irodánk is jóváhagyta.

Az eljárás menete, amikor a rezidens beteget jelent, hogy értesíti az aznapi radiológus szakorvost, a radiológiai oktatási irodát és a vezető rezidenseket reggel 8 óra előtt. Ezt megteheti telefonon vagy e-mailben. A vezető rezidens így szükség szerint átrendezheti a beosztást. A WDs kivételét pedig legalább két héttel az igényelt napot megelőzően jóvá kell hagyni a munkáltatónak. Előírás még, hogy a wellness napokat nem lehet hétfőn és pénteken felhasználni enyhítő körülmény hiányában, ugyanis a rezidensek jellemzően ezt a két napot szokták szabadnapnak kivenni.

Annak a megállapítására, hogy a WDs-k milyen hatással bírtak a rezidensekre, elküldtünk egy anonim, önkéntes online felmérést (SurveyMonkey, Palo Alto, California) az összes rezidensnek (kivéve a három rezidens szerzőt). A felmérésben szereplő kérdések a képzés szintjére, a SDs-k és WDs-k elmúlt évben történő felhasználására, valamint a wellness napokkal kapcsolatos véleményekre vonatkoztak.

Ezen kívül tartalmazott még egy egyszeres választásos kiégés-értékelési kérdést is: „Összességében a kiégés definíciója alapján, hogyan értékelné kiégés szintjét?”. A lehetséges válaszok: (1) „Élvezem a munkám, és nem jelentkeznek a kiégés tünetei”; (2) „Alkalmanként stresszelek, és nincs annyi energiám, mint egykor, de nem érzek kiégettséget”; (3) „Egyértelműen kiégtem, és egy vagy több tünete jelentkezik a kiégésnek, mint például a fizikális és érzelmi kimerültség”; (4) „A kimerültség tünetei, amiket tapasztalok nem múlnak el. Sokszor vannak frusztrációval kapcsolatos gondolataim munkám során”; (5) „Teljesen kiégettnek érzem magam, és csoda ha tovább tudom csinálni. Olyan helyzetben vagyok, hogy szükségem lehet valamilyen változtatásra vagy segítségre”.

Továbbá átnéztük a felhőalapú automatizált beosztásmenedzsment (QGenda, Atlanta, Georgia) szoftverünket, hogy kiértékeljük a WDs és SDs felhasználási trendeket a bevezetés előtt és után. Olyan orvosokat választottunk, akik a módosítások végrehajtásához képest már legalább egy éve dolgoznak rezidensként. Összesen 47 rezidens vett részt a mérésben: 14 másodéves, 16 harmadéves és 17 negyedéves.

Eredmények

Az 58 rezidensből, akiknek elküldtük a felmérést, 45 válaszolt (77,6%-os válaszadási arány). A kiégési ráták az 1. táblázatban láthatók. A McNemar teszt segítségével megállapítottuk, hogy azok, akik kiégésről számoltak be, statisztikailag szignifikánsan magasabb arányban jelentettek beteget (78,5%) azokhoz képest, akiknél nem jelentkezett burnout (58,1%).

Annak ellenére, hogy a non-burnout csoport WDs használati tendenciája magasabb (71,4%), statisztikailag nem szignifikáns a burnout csoporthoz képest (45,1%).

Ugyanebben a felmérésben 39-en (86,7%) erősen egyetértettek vagy egyetértettek abban, hogy „a wellness napok segíthetnek csökkenteni, vagy megakadályozni a kiégést”, és 31 válaszadó (68,9%) erősen egyetértett, vagy egyetértett, hogy „a wellness napok pozitív hatással voltak a rezidensekre”.

A beosztásmenedzsment szoftver kielemzésének eredményeit az 1. táblázat foglalja össze. Bár statisztikailag szignifikánsan csökkent a betegszabadság abban az évben, amikor a wellness napokat bevezették, mégsem mutatkozott szignifikáns különbség a kivett napok számát tekintve (mind a betegnapok, mind a wellness napokat figyelembe véve).

Tanulságok

Bár a mi programunkban a rezidensek között tapasztalt kiégés alacsonyabb volt, mint más tanulmányokban, azonban az arány még így is jelentős, mivel háromból egy rezidens tapasztalja a kiégésnek legalább egy tünetét. A másod- és harmadéves rezidenseknél észlelt magasabb kiégési ráta összefüggésben lehet azzal a ténnyel, hogy intézményünkben a képzés másod- és harmadévében van a legtöbb hétvégi műszak és éjszakai ügyelet. A harmadévesek esetén közrejátszhatott az is, hogy a felmérést a vizsgához közeli időpontban végezték. A burnout tünetről beszámolók magasabb arányú betegszabadsága megerősítette az előző kutatás eredményét, mely a burnout-ot növekvő hiányzással kapcsolta össze.

Habár a legtöbb rezidens egyetértett abban, hogy a wellness napoknak pozitív hatása volt, és segített a kiégés csökkentésében, azonban voltak olyanok is, akik ezt nem így gondolták. A válaszadókban felmerült a rendszerrel való visszaélés gondolata, illetve az is, hogy ha a rezidensek kiveszik a wellness napokat, azzal igazságtalanul terhelnek le másokat. Ez különösképp a kisebb programokra vonatkozik, ahol nincs arra kapacitás, hogy a rezidenseknek további szabadnapokat biztosítsanak. Ezek az aggodalmak rámutatnak arra is, hogy világos szabályokat és elvárásokat kell meghatározni a wellness napokkal kapcsolatban. Megfelelő használat és szabályozás mellett úgy hisszük, hogy a wellness napok képesek csökkenteni a rezidensek által kivett betegszabadságot. Tapasztalataink szerint a wellness napok nagyobb kiszámíthatóságot garantáltak a rezidensek beosztásával kapcsolatban, és lehetővé tették a vezető rezidensek számára, hogy előre biztosítsák a megfelelő lefedettségét a klinikai szolgáltatásoknak.

A wellness napok megvalósításának első évében a betegség miatt kivett napok számában mérsékelt csökkenést láttunk. A legtöbb rezidensünk egyetértett azzal, hogy a wellness napok hozzájárulnak a rezidensek kiégésének csökkentéséhez és javul az általános rezidens lét.

Végezetül, több időre és adatra lenne szükség, ahhoz, hogy megnézzük a wellness napok hosszú távú hatását a rezidensek kiégésére. Bátorítunk más programokat is, hogy vizsgálják meg, hogy egy hasonló rendszer megvalósítható és hasznos lenne-e a rezidenseik számára.

 

Vizsgált csoport

Kiégési ráta

R1

0%

R2

40,0%

R3

58,3%

R4

23,1%

Összesen (n=45)

31,1%

 

 

2016/2017 tanév

2017/2018 tanév

p érték

Kivett betegnapok

130

72

 

Átlagos betegnapok (nap/fő)

3,6

2,4

.0002

Kivett wellness napok

0

34

 

Átlagos wellness napok (nap/fő)

0

1,6

 

Kivett beteg- és wellness napok

130

106

 

Átlagos beteg- és wellness napok (nap/fő)

3,6

2,9

.11

1.Táblázat: 2016/2017 tanév: 2016 okt. 01.-2017. jún. 01.; 2017/2018 tanév: 2017. okt. 01.-2018. jún. 01.
p érték: a t-próba p értéke

 Referálra:

dr. Bodnár Barbara

rezidens

DE-KEK Központi Radiológia Diagnosztika