Sopron 30!

Hírek - Radiológia Világa | 2022. szeptember 19. 07:57 | Utolsó módosítás dátuma - 2023. február 03. 20:44 | Forrás: radiologia.hu

A jövő hét végén kezdődő Soproni Ultrahang Napok kapcsán Baranyai Tibor professzorral beszélgettünk.

Sopron 30!

Professzor Úr milyen eredményeket értek el az elmúlt három évtizedben a Soproni Ultrahang napokon?

Az első ultrahang napokat 1985. szeptember 20-21-én rendeztük, amelyet Varga Gyula professzor úr, a Társaságunk akkori elnöke nyitott meg, jelezve, hogy ezt a rendezvényt a szakma már akkor befogadta. Az osteológia egy fél napos szekcióként szerepelt, amelyet Horváth Ferenc professzor úr vezetett. Abban az időben a hagyományos röntgendiagnosztika és az angiográfia képezte a fő diagnosztikai lehetőséget, de már bimbózóban volt az ultrahang vizsgálat. Az M-mód után megjelent a compound technika, 1986-ban pedig Sopronba is letelepítésre került egy modern gray scale real time ultrahang készülék, a Picker LSC2000 (EUB 40 megfelelője), amelynek felbontása, rajzolati élessége már messze meghaladta az előző nagy lineáris fejjel rendelkező berendezését. A 80-as évek második felétől kezdve – köszönhetően az informatikai és elektronikai fejlesztéseknek – paradigmaváltás zajlott a szakmánkban, amely elvezetett a mai modern képalkotó diagnosztikáig. Ez a hatalmas technikai-technológiai változás értéktelen lenne, ha az eszközöket használó orvosok és szakdolgozók nem gyarapítanák folyamatosan a tudásukat. Éppen ez volt a fő cél az UH napok megszervezésével. Az új módszerek (UH, CT, MRI, hibrid technikák, invazív eljárások) nyújtotta lehetőségek folyamatos bemutatása, a tudásunk bővítése és aktualizálása, vagyis az információ cseréjének, átadásának a fórumát teremtettük meg.

Az évtizedek során külföldi előadókban sem volt hiány…

Mintegy 120 külföldi előadó tisztelte meg az eddigi UH napokat, akiknek a részvétele és referátumai jelezték számunkra, hol tart a világ a képalkotó diagnosztikában, s ezt összevetettük a hazai helyzettel. 1993-tól a Soproni Ultrahang Napok éppen a fejlődésnek köszönhetően a címben is kiegészült a Modern Képalkotó Eljárások jelzéssel és tartalommal. Hamar felismertük, hogy a klinikus kollegákkal való párbeszéd, az interdiszciplináris együttműködés a magas szintű eredményes betegellátás érdekében elengedhetetlen. Ezt szolgálták a klinikusok előadásai, a hagyománnyá vált szülészeti-nőgyógyászati, kardiológiai, gyermekradiológiai (1995-től), onkológiai (2001-től), nukleáris medicina (1998-tól) blokkok Nagy segítséget jelentett a szakmai fejlődésünkben a cégek kiállítása, jelenléte, a berendezések tényleges vagy prospektusszintű megismerése, a szakmai konzultációk, s nem utolsó sorban anyagi támogatásuk, amelyekért ezutón is szeretnék köszönetet mondani.

Össze tudja számolni, hogy hány előadást tartottak ebben a három évtizedben?

A szakmai munka keretében 1293 elméleti előadás, referátum hangzott el. Örvendetes, hogy a fiatalok 578 tanulságos esetet ismertettek, ez a szekció mindig nagy érdeklődésre tartott számot a hallgatóság részéről. Az interdiszciplináris fórumok keretében 12 kerekasztal megbeszélés és 15 kurzus színesítette a programot, 1992-től pedig számos cégelőadást hallhattunk, elsősorban a képalkotó modalitások technikai-technológiai fejlesztéseiről. A Medicina könyvkiadó jóvoltából könyvbemutatók sorának örülhettünk. „A Zsebők” című, 2017-ben bemutatott film a szakma egyik neves képviselőjére emlékeztetett bennünket, életútja példamutató mindannyiunk számára.

A rendezvény szerves része az egyes szakterületek aktív tanácskozása is.

A Soproni Ultrahang Napok jelentőségét jelzi a különböző szekciók megalakulása, így 1997-ben Sopronban alakult meg az Intervenciós szekció és a Sugárfizikai, Sugárvédelmi szekció, 1993-ban az Emlődiagnosztikai szekció. Jelentős szakmapolitikai kérdéseket is tárgyaltunk, amelyek olykor viharosra sikeredtek. Ki kell emelnünk az UH szekció ajánlásait, a jártasság, dokumentáció, tanúsítás kérdéseit. A saját indikáció alapján végzett UH vizsgálatról és az USÁ-ban működő szakorvos képzésről 1993-ban Levin professzor a Jefferson egyetemről mondta el tapasztalatait. A résztvevőknek beszámolt az OEP Szakértői Bizottság (2003-2004), amelynek munkája és lobbija eredményeként a CT és MR finanszírozását a külön zárt kasszából beemelték a járóbeteg finanszírozásba. Rendszeresen helyt adtunk az MRT UH szekció, MRT vezetőségi üléseinek, közgyűlés megtartásának, a vezetők részére megszerveztük az átfogó sugárvédelmi tanfolyamot.

Idén milyen fejlődési irányokra koncentrálnak?

Az idei „UH Napok és Modern Képalkotó Eljárások” című tudományos ülés a harmincadik, így jubileumi. A szakmai program is jelzi, hogy szeretnénk áttekinteni azt a hatalmas fejlődést, amely a radiológia területén bekövetkezett (UH, CT, MRI, hibrid technikák, intervenció, gyerekradiológia, onkológiai ellátás, digitális képkommunikáció lehetőségei és kihívásai). A szakmapolitikai kérdések is izgalmasak lesznek, hiszen a graduális és posztgraduális képzés, oktatás, kutatás, tudományos tevékenység is külön témaként szerepel. Neves hazai előadói gárda prezentálja ezeket a szakterületeket. Igen értékesnek ígérkezik a csütörtöki kurzus, amikor a tüdőbetegségek képalkotó diagnosztikája II. előadások újabb részleteket taglalnak ezen betegségekkel kapcsolatban (az előző UH napon az intersticium megbetegedéseivel foglalkoztunk). Örömteli a szervezők számára, hogy a szombat délelőtti Fiatalok Fórumában 18 előadás, illetve esetbemutatás zajlik.

Milyen speciális, érdekes társasági programokat szerveznek?

Ha Sopron, akkor a kulturális rendezvények és a gasztronómiai ajánlatok is kiemelkedőek. Az idén Palya Bea és a nyíregyházi Cantemus kórus kápráztat el bennünket, az utóbbi a megújult neogótikus stílusú Szent Mihály templomban kerül megrendezésre.

Mitől ennyire vonzóak és érdekesek a soproni képalkotó diagnosztikai rendezvények?

A Hotel Lővérben idén is teltház lesz. A már kialakult menetrend szerint szerda délutántól a cégek építik a kiállítási területet, csütörtökön a kurzus után közös vacsora, péntek reggel 8 órakor megnyitóünnepség, majd egész nap referátumokat hallhatunk. Az esti koncertre kisvonat viszi a résztvevőket, az 50 tagú kórus szívet melengető előadása után városnézés kisvonatból, visszamegyünk a Hotel Lővérbe, ahol ülőfogadással zárjuk a napot. A szombat délelőtti program zárásaként közös ebéd lesz a Hotel Lővér éttermében. Úgy gondolom, mindez együtt jelenti számunkra a vendéglátást, a tudományt, a barátságot, a kollegiális összetartozást, a másik felé fordulást. Magunkba zárva ezt a hangulatot a következő hetekben és hónapokban talán újult erővel és jobb hangulatban fordulunk a megoldandó feladataink felé, s várjuk a következő UH napokat, aminek esélyét növeli, hogy tanítványom, kiváló munkatársam Dr. Hoffer Krisztina főorvosnő nagy elánnal vesz részt már idén is a kongresszus szervezésében.

Ön szerint merre tart a magyar radiológia világa?

Az egészségügy s benne a magyar radiológia nap, mint nap számos problémával szembesül, de ezeket folyamatos célratörő menedzseléssel mindkét szinten kezelni kell. A Szakmai Kollégiumunk legújabb tanulmánya részletesen taglalja a szakmánk tennivalóit, feladatait, összhangban az „Egészséges Magyarország 2021-2027” Egészségügyi Ágazati Stratégia programjával. A képalkotó diagnosztika az elmúlt évtizedekben új modalitások telepítésével gazdagodott, a CT és MRI területén határozott felzárkózás tapasztalható. Mindeközben a tudásanyag többszörösére növekedett. Nagyon fontos, hogy ezt a sok új információt a graduális és posztgraduális képzés keretében átadjuk, megtartva a régi eljárások értékeit is. A humán erőforrás megbecsülése, jól képzett szakemberek kinevelése a Társaságunk legfontosabb feladata.

Az ország egyik legjobb intézményének volt főigazgatójaként hogyan látja a magyar egészségügy helyzetét? Hogyan érzékeli Sopronban a magán és az állami együttműködését?

Az állami egészségügyi ellátásban kulcskérdés a teljesítményelvű finanszírozásra való visszatérés, azonban a teljesítményeket az értékén kell finanszírozni, benne az új bértömeggel. A teljesítmény volumen korlát helyett a szigorúan ellenőrzött és bizonyítottan jó minőségű, biztonságos betegellátást kellene szektorsemlegesen finanszírozni. Én már több írásomban, közleményekben kifejtettem a saját véleményemet a tekintetben, hogy az állami és a magán radiológiai ellátás jól megférhet egymás mellett. A kölcsönös egymásra gyakorolt pozitív hatás kihasználásával egyre jobb minőségű ellátást, betegbiztonságot, a hozzáférési idő rövidülését eredményezhetné. De kontroll nélkül ez nem lehetséges. A legszigorúbban a beutalás, a vizsgálatkérés indoklását ellenőrizném. Alapos anamnézis, fizikális vizsgálat és laborkémiai adatok, a beteggel való szoros kapcsolattartás nélkül nem szerencsés azonnal vagy tervezetten a képalkotó vizsgálatot igénybe venni, különösen, ha röntgensugárral történik az adatgyűjtés. A leképzés protokoll szerinti végrehajtása is ellenőrzés tárgya kell, hogy legyen a redundáns vizsgálatok elkerülése érdekében. A jelenlegi helyzetben sajnos az államiból a privát felé túlzott humánerőforrás kapacitás elvonást tapasztalok, s ez így nincs rendjén, különösen az új jogállási törvény biztosította nagyobb bértömeg birtokában.