"Új ambíció" a Siemensnél

Hírek - Radiológia Világa | 2021. november 24. 12:03 | Utolsó módosítás dátuma - 2022. november 28. 04:49 | Forrás:

A Siemens Healthineers felgyorsítja a növekedést és elindítja 2025-ös stratégiája “Új ambíció” című harmadik fázisát

  • A „Továbbfejlesztés” című második fázis a tervezettnél egy évvel előbb lezárult
  • Az Új ambíció az egészségügy legjelentősebb lehetőségeit célozza: a legfenyegetőbb betegségek leküzdése, a hatékony működés lehetővé tétele, és az ellátáshoz való hozzáférés bővítése
  • Az összevethető bevétel és egy részvényre jutó korrigált nyereség évi 6-8 százalékos, illetve évi 12-15 százalékos növekedése a 2023-2025-ös pénzügyi évekre
  • A Varian szegmensben 350 millió eurót meghaladó szinergia és jóval a 2025-ig tervezett 20 százalék feletti árrés
  • Következetes pénzügyi keretrendszer négy prioritással: innováció és növekedés, a jövedelmezőség előmozdítása, a pénzügyi stabilitás megerősítése, és fókuszált tőkeallokáció
  • Egyértelmű elköteleződés a fenntarthatóság iránt ambiciózus környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) célokkal

"Új ambíció" a Siemensnél

– A 2022-es pénzügyi évvel belevágtunk a 2025-ös Stratégia következő fejezetébe. Új ambíciónak nevezzük ezt a fejezetet, és az áttörést jelentő innovációk és felgyorsult növekedés egyre gyorsuló áramáról szól. Az Új ambíció középpontjában azok az egyedülálló kapacitásaink állnak, amelyeket minden nappal tovább erősítünk: ezek a betegikresítés, a precíziós terápia, valamint a digitális eszközök, az adatok és a mesterséges intelligencia. Ezek a kapacitások lehetővé teszik, hogy jobbá tegyük az egészségügyet a legfenyegetőbb betegségek leküzdése, a hatékony működés lehetővé tétele, és az ellátáshoz való hozzáférés bővítése terén. Pionírmunkát végzünk az egészségügyi áttörésekben. Mindenki számára. Mindenhol! Ez a célunk – mondta Bernd Montag, a Siemens Healthineers AG ügyvezető igazgatója.

– Következetes pénzügyi keretrendszerünk van az Új ambícióra, világos prioritásokkal, amelyek támogatják az innovációt és a növekedést, előmozdítják a jövedelmezőséget, megerősítik a pénzügyi stabilitást, és fókuszált módon allokálják a tőkét. A Variannal való sikeres egyesülésre építve hajtjuk végre jövedelmező növekedési terveinket. Ez vonzó hozamot eredményez a részvényesek számára, ami fenntartható értékteremtésen alapul – mondta Jochen Schmitz, a Siemens Healtineers AG pénzügyi igazgatója.

– Az erős és közös kultúra építése lényegi sikertényező az üzleti ambícióink eléréséhez. A világosan megfogalmazott célok szilárdan lehorgonyozzák a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket, ami kéz a kézben jár azzal a hozzáadott értékkel, amelyet minden érdekelt számára teremtünk – mondta Darleen Caron, a Siemens Healthineers AG humán erőforrás igazgatója és igazgatótanácsának tagja.

A Siemens Healthineers a 2022-es pénzügyi év elejétől elindítja 2025-ös stratégiája harmadik fázisát. Az Új ambíció a Továbbfejlesztési fázis eredményeire épít, és felvázolja a Siemens Healthineers kibontakozásának következő lépéseit – a kultúra, valamint a stratégiai és pénzügyi célok tekintetében is.  

A vállalat vezetősége egy virtuális Tőkepiaci Napon a következő új vállalati célkitűzéssel magyarázta el az Új ambíció céljait: „Pionírmunkát végzünk az egészségügyi áttörésekben. Mindenki számára. Mindenhol.” További piaci részesedés szerzésére és új piacok teremtésére alapozva a Siemens Healthineers az összevethető bevétel évi 6-8 százalékos gyorsult növekedésére számít a 2023-2025-ös pénzügyi évekre. A széleskörű árrésbővülés alapján az egy részvényre jutó korrigált nyereség várhatóan évi 12-15 százalékkal növekszik majd ugyanebben az időszakban.

Az Új ambíció növekedési vektorai az egészségügy legjelentősebb lehetőségeit célozzák

Az Új ambíció szívében azok az egyedülálló kapacitások állnak, amelyeket a Siemens Healthineers szisztematikusan épített fel az elmúlt néhány évben: ezek a „betegikresítés”, a „precíziós terápia”, valamint a „digitális eszközök, az adatok és a mesterséges intelligencia”. A fenti három kapacitás közötti egyre erősödő kapcsolat előfeltétele annak, hogy a vállalat kihasználhassa az egészségügyi szektorban rejlő számos lehetőséget. Az ennek megfelelő növekedési vektorok az Új ambíció fázisra kitőzött célok elérése felé hajtanak. A növekedési vektorok közül az első a legfenyegetőbb betegségek leküzdése – például a ráké, a szív- és érrendszeri betegségeké, és az ideg-érrendszeri betegségé. A cél, hogy folytassuk a növekedést a diagnosztikai és terápiás kezelési útvonal mentén a rák terápiájában. Ugyanakkor a vállalat képvezérlésben és robotikában betöltött vezető pozícióit is ki kell aknázni ahhoz, hogy a hatás kiterjedhessen a szív- és érrendszeri és ideg-érrendszeri ellátásra is. Egy másik kiaknázatlan potenciál a hatékonyság növelése a hatékony működés lehetővé tétele révén. A Siemens Healthineers például a munkafolyamatok automatizálásával vagy digitális szolgáltatások nyújtásával támogatja az egészségügyi ellátókat abban, hogy több betegnek jobb ellátást kínálhassanak. Ehhez közvetlenül kapcsolódik a növekedés harmadik iránya, vagyis az ellátáshoz való hozzáférés bővítése: Világszerte mintegy hárommilliárd ember nem fér hozzá magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz. A Siemens Healthineers célja, hogy a világon mindenhol mindenki a lehető legnagyobb mértékben hozzáférjen a minőségi ellátáshoz.

Egyértelmű elköteleződés a fenntarthatóság iránt az ambiciózus környezeti, társadalmi, és irányítási (ESG) célok révén

A Siemens Healthineers ambiciózus környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) célok révén hangsúlyozza elköteleződését a fenntarthatóság iránt. A portfoliója révén a vállalat az egészségügyhöz és az innovációhoz való hozzáférésen keresztül hozzájárul az életminőség javításához. 2025-re több mint a negyedével meg kell növelni a betegkapcsolati pontok számát azokban az országokban, ahol nem megfelelő az ellátás. A Siemens Healthineers emellett az egész értéktermelési lánc mentén erősíti a szénmentesítéshez kapcsolódó jelenlegi tevékenységeit, amivel hozzájárul a regenerálódó és egészséges környezethez. A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) célok közé tartozik továbbá a sokszínűség, a befogadás, és az alkalmazotti bevonódás előmozdítása. Ezen kívül kitűzött célunk, hogy 2025-re 26%-kal növeljük a nők százalékos arányát a felső vezetők között.

Következetes pénzügyi keretrendszer

A Siemens Heathineers következetes pénzügyi keretrendszert határozott meg stratégiai céljai eléréséhez, amely keretrendszernek négy prioritása van: Az első az innováció és a növekedés ösztönzése az iparágban vezetőnek számító K+F költségintenzitás révén, ahol is a bevétel 8-9%-a a vállalat innovációs vezető pozícióját támogatja, valamint 15-17%-os értékesítési, általános, és adminisztratív (SG&A) költségintenzitás révén, ami a piaci részesedés további bővüléséhez vezet és új piaci lehetőségeket eredményez. A második a jövedelmezőség előmozdítása és az iparágban vezetőnek számító árréspozíció megerősítése a méretből következő előnyök, a kiváló árképzés, és az erős termelékenységi kultúra kiaknázása révén. A cél, hogy évi 4-5%-os összesített költség-termelékenységet érjünk el. A harmadik a pénzügyi stabilitás megerősítése a teljes bevétel körülbelül 55%-át kitevő ismétlődő bevételi források, valamint 0,7 és 0,9 közötti adózás előtti készpénz-konverziós ráta mellett biztosított erős cash-flow hangsúlyozása révén. A negyedik pedig a fókuszált tőkeallokáció, a stratégiai illeszkedésnek és a pénzügyi gyarapodásnak megfelelő átlátható fúziós és felvásárlási (M&A) alapelvekkel, és változatlan osztalékpolitikával, mely szerint a nettó bevétel 50-60%-át szét kell osztani és minimum a „szilárd befektetési minősítés”-szerű területen kell maradni 

A szinergia célokat több mint, 350 millió euróra növeljük

2025-re több mint, 350 millió euróra növeljük a Variannal való egyesülésből származó összesített szinergia célokat. Így tehát több, mint 150 millió euro jön majd a költségszinergiákból, amelyek a 200 millió eurós bevételszinergiák többségénél korábban jelentkeznek majd. Az Új ambíció első éveiben a költségszinergiákat részben újra befektetjük, hogy ily módon jövőbeli költségszinergiákat alakítsunk ki, amelyek főleg a 2024-es és 2025-ös pénzügyi évben jelennek majd meg az eredménykimutatásban.

Középtávú iránymutatás az egyes szegmensek számára a 2023-2025-ös pénzügyi évekre

A Siemens Heathineers világos prioritásokat és célokat fogalmazott meg szegmensei számára, ezen belül a Variannal való egyesülésből származó szinergiákra vonatkozólag is. A képalkotás területén évi 5-8%-os összevethető bevételnövekedés várható, az árrések pedig 20-80 bázisponttal bővülnek majd évente. A 2025-ös pénzügyi évig a diagnosztika területén az összevethető bevételnövekedés az évi 4-6% felé mozog majd, az összevethető árrések pedig a tizenszázalékok tartományának közepe felé. A Varian teljesen szinergizált terve évi 9-12%-os összevethető bevételnövekedést mutat, az árrés pedig jóval a 20% fölé tart majd a 2025-ös pénzügyi évben. A legmodernebb terápiák területén évi 5-8%-os összevethető bevételnövekedés várható, az árrések pedig 20% felé mozognak majd a 2025-ös pénzügyi évben.