Minőségbiztosítás a (tele)radiológiában

Hírek - Radiológia Világa | 2018. november 12. 10:15 | Utolsó módosítás dátuma - 2020. november 25. 03:40 | Forrás: radiologia.hu

A minőségbiztosítás célja a résztvevők kockázatának minimalizálása, ugyanakkor a diagnosztikai információ maximalizálása.

Minőségbiztosítás a (tele)radiológiában

A képalkotó diagnosztikában a teljes munkafolyamat kidolgozása, ismerete és felügyelete termeti meg a biztonságos betegellátás alapjait. Ezen a területen is egyre nagyobb hangsúlyt kap az egységes szakmai minőségbiztosítás, a radiológiai lelet minőségének értéke, amely az Európai Radiológiai Társaság (ESR) 2017-ben kiadott értékorientált radiológiáról szóló koncepciójában is megjelenik, mondta dr. Bágyi Péter, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Központi Radiológiai Diagnosztika osztályvezető főorvosa az IME november 8-án rendezett konferenciáján.

Az ESR évekkel ezelőtt kifejezte törekvését a megfelelőség előremozdításáról, a dózis referenciaszintek meghatározásáról, a páciensdózisok betartásáról, a korszerű berendezések használatáról, a megfelelő képminőségről az ALARA elv betartásával és a betegkommunikáció javításáról – ezek lényegében a minőségbiztosítás legfőbb kritériumai, amelyekről lassan tíz éve beszél a szakma különböző kongresszusokon.

A minőségbiztosítás célja a résztvevők kockázatának minimalizálása, ugyanakkor a diagnosztikai információ maximalizálása, a készülékek és vizsgálati protokollok teljesítésének monitorozása, a képek paramétereinek ellenőrzése (amire már a modern gépeknél beépített programok vannak), a vizsgálatok megfelelőségének értékelése, a leletezés pontosságának véleményezése, valamint az, hogy a váratlan eredményeket, komplikációkat kezelni tudja minden területen.

A szakmai minőségkontroll főbb területei a képalkotásban a klinikai döntéstámogatás – beutalási kritériumok, a protokollok standardizálása, a dózisoptimalizáció, a kontrasztanyag biztonság, a leletminőség és a munkafolyamatok optimalizálása. A területek használata, ellenőrzése és folyamatos fejlesztése teremti meg a képalkotó diagnosztika biztonságos működtetésének alapjait, s ezzel járul hozzá a betegellátás kockázatmentes, magas szakmai színvonalához. A 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló rendelet, amely a Magyar Közlöny 2018. évi 107. számában július 9-én jelent meg. A rendelet hatálya kiterjed minden olyan személy orvosi sugárterhelésére, aki orvosi vizsgálaton vagy kezelésen; munkaköri és egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálaton; egészségügyi szűrővizsgálaton; orvosi vagy orvosbiológiai kutatási programban vagy igazságügyi orvosszakértői vizsgálaton vesz részt, valamint a gondozók és segítők orvosi sugárterhelésére.

Hogy miért fontos a minőségbiztosítás a (tele)radiológiában? Dr. Bágyi Péter szerint sokszor nemhogy a beteggel, de a beutaló orvossal sincs kapcsolatban a radiológus. Ez utóbbi kapcsolatra nincs is szükség, ha a vizsgálatkérő lap megfelelő információkkal szolgál a radiológusnak. Egy-egy vizsgálatban akár több radiológus is részt vehet, ám sokszor hiányos a kommunikáció nem csak a klinikus, de radiológus és radiológus között is.

Összetett folyamat a dózisoptimalizáció (amelyet a már említett EMMI rendelet részletez). A pácienssel is közölni kell az őt ért dózist, szükséges, hogy írásos protokoll álljon rendelkezésre, s hozzátette: két éve már regisztrálják a dózisokat a munkahelyén. Havi jelentésekből éves jelentéseket készítenek a radiológus kollégáik számára, a munkába egy fizikust is bevonnak.

A lelet szakmai minőségbiztosítását szolgálja a kettős leletezés, s ha a két szakorvos nem ért egyet, esetmegbeszélésre van szükség. A peer-review típusú leletezésnek a szakorvosjelöltek oktatásában, szakmai felkészültségük vizsgálatában is nagy jelentőségű. Kialakítható egy olyan tanulási folyamat, amelyben mind a szakorvosjelöltek, mind a másodleletező szakorvosok motiváltakká válhatnak a tanulásban, tanításban.

A munkafolyamatok optimalizálása kapcsán dr. Bágyi Péter rámutatott a betegadatok korrekt elérhetőségére, vagyis arra, hogy a vizsgálatkérő lapra ne puszta ctrl c - ctrl v megoldással másolják be a klinikusok az ambulánslapot, s ne ebből adathalmazból kelljen a radiológusnak a számára fontos információkat kibogarásznia. Az sem mellékes, hogy a munkakörnyezet is optimális legyen, s például ne a radiológusnak kelljem a telefonokat felvennie.