Miniszteri rendelet a sugárterhelésről

Hírek - Radiológia Világa | 2018. július 10. 07:15 | Utolsó módosítás dátuma - 2019. február 17. 05:46 | Forrás: Weborvos

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan sugárterhelésére, amely az egészségügyi ellátás során éri a betegeket, ellátókat.

Miniszteri rendelet a sugárterhelésről

A mai naptól hatályos Az emberi erőforrások minisztere 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól – a rendelet a Magyar Közlöny 2018. évi 107. számában július 9-én jelent meg (9184.o.).

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan személy orvosi sugárterhelésére, aki orvosi vizsgálaton vagy kezelésen; munkaköri és egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálaton; egészségügyi szűrővizsgálaton; orvosi vagy orvosbiológiai kutatási programban vagy igazságügyi orvosszakértői vizsgálaton vesz részt, valamint a gondozók és segítők orvosi sugárterhelésére.

A Magyarországon alkalmazható ionizáló sugárzással járó orvosi eljárásokról az országos tisztifőorvosnak kell a rendeletben meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezetnie, illetve elérhetővé tennie az általa működtetett honlapon. Ionizáló sugárzással járó új orvosi eljárást csak az országos tisztifőorvos jóváhagyását és az eljárás nyilvántartásba vételét követően lehet alkalmazni.

A rendelet szerint jóváhagyott ionizáló sugárzással járó orvosi eljárásokat az Egészségügyi Szakmai Kollégium háromévenként felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményéről tájékoztatja az országos tisztifőorvost. A grémiumnak ezentúl az ionizáló sugárzással járó orvosi eljárások módszertanára, alkalmazására, azok beutalási feltételeire, a betegek, a gondozók és a segítők sugárterhelésével járó kockázatokra, a diagnosztikai irányadó szintek alkalmazására minden berendezés figyelembevételével szakmai útmutatót is ki kell adnia. A dokumentumokat az Egészségügyi Közlönyben teszik közzé, illetve elektronikus elérhetőségüket az országos tisztifőorvos által működtetett honlapon biztosítják.

Az egészségügyi szolgáltatónak az orvosi diagnosztikai és az intervenciós radiológiai, tervezési, irányítási vagy ellenőrzési célból alkalmazott orvosi sugárterhelésből származó valamennyi dózist az  elérhető legalacsonyabb szinten kell tartania, és a  kívánt diagnosztikai eredményt az  elérhető legalacsonyabb sugárterheléssel kell megszereznie, áll a rendeletben, amely többek között szabályozza a kezelőorvos felelősségét, a berendezések vizsgálatát, a szakmai képzést. Különleges előírásokat fogalmaz meg a berendezések üzemeltetésére, a fogamzóképes korú nők vizsgálatára és terápiás kezelésére, valamint a gondozók és segítők orvosi sugárterhelésére vonatkozóan.