Milyen jelentőséggel bír a mellkasi UH vizsgálat COVID-19 infekcióban?

Hírek - Radiológia Világa | 2020. március 21. 17:26 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. április 16. 03:37 | Forrás: AuntMinnie referáló - dr. Pelyvás Bence

A mellkasi ultrahang vizsgálat ígéretes lehet COVID-19 infekcióban szenvedők betegek monitorozásában - az Intensive Care Medicine című folyóiratban március 12-én megjelent publikáció szerint. A kutatók több mint egy tucat koronavírus fertőzésben szenvedő kínai beteget vizsgáltak mellkasi ultrahang technikával.

Milyen jelentőséggel bír a mellkasi UH vizsgálat COVID-19 infekcióban?

Jelenleg COVID-19 fertőzésben szenvedő betegek diagnosztikájára és követésére CT vizsgálat a választandó modalitás, magas szenzitivitása miatt. Azonban a vizsgálat kivitelezése hypoxaemiás, haemodinamikailag instabil beteg esetében nehézségekbe ütközik, valamint a vírus terjedéséhez is hozzájárulhat a zárt környezet.

A tanulmányban a kutatók azt ismertetik, hogy a tüdő ultrahang vizsgálata képes áthidalni a CT vizsgálat korlátait. Az UH akár kedvezőbb választás is lehet azon kritikus állapotú betegek számára akik mozgatása nehezen kivitelezhető.

"Tapasztalatokból kiindulva úgy véljük, hogy a tüdő UH vizsgálata nagy jelentőséggel bír COVID-19 fertőzött, légzési szövődménnyel rendelkező betegek kezelésében, mivel biztonságos, ismételhető, nem alkalmaz ionizáló sugárzást, olcsó és a helyszínen elvégezhető" - írták a szerzők.

Tüdő UH vizsgálata COVID-19 fertőzőtt beteg esetében

Peng és kollégái 20 fertőzött betegen végeztek mellkasi UH vizsgálatot, melyhez egy 12 zónás vizsgálati módszert alkalmaztak, mellyel a következő öt jellemző képet találták:

  1. Pleurális megvastagodás és egyenetlenség
  2. Változó B-vonal mintázat, mely lehet fokális, multifokális és összefolyó
  3. Különféle konszolidációs mintázat, mint kis multifokális, nem translobalis és translobalis helyenként mobilis levegő bronchogramokkal
  4. Megjelenő A vonalak gyógyulási szakban
  5. Ritkán pleurális folyadék.

"A megfigyelt mintázatok egy folyamatként követhetők, kiindulva egy enyhe alveolaris interstitialis mintázból, majd ezt követte a súlyos kétoldali instesititlais mintázat, végül tüdő konszolidáció" írták a szerzők.

A COVID-19 fertőzés korai szakaszában a betegeknél fokális B-vonal mintázatot lehetett megfigyelni, melyet alveolaris interstitialis szindróma követett a betegség progresziójával. Kritikus állapotú betegeknél, az UH vizsgálat A vonal mintázatot mutatott a felépülés során. Tüdőfibrózisos betegeknél pleurális vonal megvastagodás és egyenetlen B-vonal mintázat volt látható.

"A tüdő UH vizsgálat során látottak a betegség stádiumaival, a tüdő károsodás súlyosságával és a társbetegségekkel függött össze” - írták a szerzők. "Az intersticiális szindróma és az alveoláris konszolidáció változó aránya adja az uralkodó mintázatot, melyek mértéke korrelál a tüdő sérülés súlyosságával."

Peng és munkatársainak megfigyelése tükrözi egy korábban publikált tanulmány eredményeit (https://www.ssrn.com/index.cfm/en/): Yi Huang és munkatrásai szintén 20 fertőzött beteget vizsgáltak hasonló, 12 zónás ultrahang technikával. Ezen tanulmányban magasabb arányban találtak B-vonal mintázatot az érintett területeken, beleértve fuzionált B vonalakat, valamint plurális vonalakat melyek szakaszosan, megszakítva vagy érdesen jelentek meg.

Jobb mint a CT?

Mindkét tanulmány UH eredményei jól illeszkednek a mellkas CT vizsgálatok eredményeihez. Például, Peng és munkatársainak tanulmányában az UH vizsgálattal látott megvastagodott pleurális vonal CT vizsgálattal megvastagodott pleurát igazolt. Továbbá, tüdőinfiltrátum árnyéka CT-n kapcsolatot mutatott az összefolyó B-vonal mintázattal az UH vizsgálatok esetén.

Hasonlóképpen, Huang és munkatársainak tanulmányában egy betegük CT vizsgálatán tejüveg homály és levegő bronchogram került leírásra subpleuralisan. Ugyanezen beteg UH vizsgálata során egyenetlen pleurális vonal és B-vonal mintázat volt megfigyelhető.

Bár a mindkét tanulmány egyetért azzal, hogy a tüdő UH vizsgálata COVID-19 fertőzött betegek esetében számos előnnyel jár a CT vizsgálathoz képest, viszont megjegyezték, hogy az ultrahangot nem szabad az egyetlen képalkotó módszerként használni. Például, CT vizsgálat továbbra is szükséges azon betegeknél akik esetében a pneumonia nem éri el a mellkasfalat.

"Vizsgálatunk kimutatta, hogy az ultrahang tipikus manifsztációkat mutathat, és bizonyos előnyei vannak a CT vizsgálathoz képest nem kritikus állapotú COVID-19 fertőzött betegek klnikia diagnózisában és kezelésében, de nem helyettesíti a CT vizsgálatot." írták Huang és munkatársai. "Az ultrahang kiegészítő módszerként használható".

Referálta:

dr. Pelyvás Bence
DE OKK Radiológia

Forrás: 

https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=ult&pag=dis&ItemID=128460