Harminc éves a debreceni PET diagnosztika

Hírek - Radiológia Világa | 2024. május 29. 16:30 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. június 25. 16:51 | Forrás: Unideb.hu - Weborvos

Nemcsak az első hazai PET vizsgálat, de az első radiojód terápia és az első izotóplaboratórium kialakítása is a Debreceni Egyetemen történt.

Harminc éves a debreceni PET diagnosztika

Debrecenben jött létre az ország első Pozitron Emissziós Tomográf (PET) Központja, a PET Centrum harminc évvel ezelőtt. A technológia alkalmazása lehetővé teszi az onkológiai betegségek korai felismerését, biztosítja a célzott, személyre szabott terápia pontosabb tervezését. A Debreceni Egyetemen folytatott kutatások pedig elősegítik új gyógyszermolekulák kifejlesztését és a diagnosztikát szolgáló, új képalkotó eljárások kidolgozását.

A debreceni PET diagnosztika harminc éve a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetéből (ATOMKI) indult útjára, ahol megalakult az ország első Pozitron Emissziós Tomográf (PET) Központja, a PET Centrum. Az új technológia bevezetéséhez a Debreceni Egyetem is jelentős támogatói hátteret biztosított. A PET program kialakításában Gulyás Balázs professzornak és Trón Lajos professzornak elévülhetetlen szerepe volt. A 2000-es évek elején a PET Centrum a Klinikai Központ Nagyerdei Campusára került. A Debreceni Egyetem 2006-ban a PET Centrumot és a Nukleáris Medicina Tanszéket a Nukleáris Medicina Intézetben integrálta.  

A debreceni nukleáris medicina kutatási profiljában az elmúlt három évtizedben elsősorban a korszerű orvosi képalkotás, a radiofarmakon-fejlesztés, a PET-technika és a preklinikai kutatási projektek jelentették a legfontosabb témaköröket. Ennek a tevékenységnek az eredményeképpen egy széleskörűen felhasználható klinikai-kutatási infrastruktúra jött létre. A radiokémiai részleg nemcsak az egyetemi betegeknek, de több szomszédos ország PET központjának állítja elő a vizsgálatokhoz szükséges radiofarmakont és a közelmúltban megtörtént a tízezredik szintézis is. 

A Nukleáris Medicina Tanszék preklinikai kutatásokkal, radiofarmakon-fejlesztéssel és orvosi-képalkotással foglalkozó kutatócsoportjainak egyik törekvése, hogy a Debreceni Egyetem kutatói számára magas szintű alapkutatási szolgáltatásokat nyújtson, továbbá kiemelt feladat a más akadémiai intézetekben, valamint a gyógyszeriparban tevékenykedő munkatársakkal való közvetlen együttműködések szélesítése. E kollaborációs tevékenység eredményeképpen jelentősen felgyorsítható az új gyógyszermolekulák kifejlesztése és a diagnosztikát szolgáló, új képalkotó eljárások kidolgozása – ismertette Trencsényi György, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nukleáris Medicina Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. 

Trencsényi György hozzátette: jelenleg legfőbb kutatási területük a különböző daganatokat célzó receptor-targetált diagnosztikus és terápiás (alfa és béta sugárzó) izotópokat tartalmazó radiofarmakonok fejlesztése. Feladatuk új – elsősorban onkológiai – diagnosztikai célpontok felfedezése. Kiemelt céljuk emellett a kutatói utánpótlás nevelése, a hallgatók oktatása, új hazai és külföldi együttműködések kialakítása. A debreceni nukleáris medicina szolgáltatások széles körét ajánlja az érdeklődő partnerintézeteknek. Ezek az együttműködések meggyorsíthatják a klinikai, gyógyszerfejlesztési és alapkutatási programok előrehaladását. 

A PET/CT technológia az onkológiai diagnosztikának elengedhetetlen része. Az ország legszélesebb vizsgálati spektrumú nukleáris medicina osztálya a Debreceni Egyetemen működik, ahol egyetemi együttműködésben egy magánszolgáltató – a ScanoMed Kft. – végzi ezt a tevékenységet magasan képzett szakembergárdával és modern infrastrukturális háttérrel. A központban 2023-ban mintegy 14 ezer betegvizsgálatot végeztek. 

A debreceni nukleáris medicina különleges helyzetben van, mert tiszteletre méltó történelmi hagyatéka van, hiszen nemcsak az első hazai PET vizsgálat, de az első radiojód terápia és az első izotóplaboratórium kialakítása is a Debreceni Egyetemen történt. Jelenleg több mint harmincféle nukleáris medicina vizsgálat, a PET/CT mellett SPECT/CT diagnosztika és radioizotópterápia is rendelkezésre áll, melyek számos onkológiai és nem onkológiai kórképben nyújtanak pontos és korai diagnózist.

A molekuláris képalkotást nyújtó legmodernebb PET/CT technológia alkalmazásával lehetővé válik a betegség korai felismerése, stádiumának pontos meghatározása, a kezelés hatékonyságának mérése. Ez biztosítja a betegellátásban a célzott, személyre szabott terápia pontosabb tervezését és követését – mondta Garai Ildikó, a ScanoMed Kft. orvos igazgatója, a DE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék egyetemi docense. 

A debreceni centrum oktatási feladatokat is ellát, a graduális, illetve a posztgraduális képzésben egyaránt. Az elődök munkáját és bátorságát dicséri, hogy egy ilyen nagyot mertek álmodni. Nemcsak megálmodták, hanem szívós munkával, a nehézségek ellenére végig vitték ezt a páratlan komplexitású projektet, ami nemcsak magfizikai ismereteket, jártasságot kémiai szintézisben, hanem valós gyógyszergyártási technológiai bravúrokat is igényelt. Ebben a folyamatban Trón Lajos professzornak meghatározó szerepe volt, nélküle biztosan nem tartanánk ma itt. Az Általános Orvostudományi Kar méltán büszke a PET Centrum sikereire – emelte ki Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja. 

A debreceni PET diagnosztika elmúlt harminc évét nemrégiben egy tudományos ülésen elevenítették fel a szakemberek. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nukleáris Medicina Tanszéke, a Klinikai Központ, az MTA DAB Orvostudományi Szakbizottság Nukleáris Medicina Munkabizottsága és a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság közös szakmai programján szó esett a PET tudományban, illetve betegellátásban betöltött jelenlegi szerepéről és a jövő kihívásairól is. A rendezvényen Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke is előadást tartott. 

fotó: unideb.hu