Fővárosi közbeszerzés CT-MR vizsgálatokra

Hírek - Radiológia Világa | 2023. május 05. 10:55 | Utolsó módosítás dátuma - 2023. december 11. 04:03 | Forrás: radiologia.hu

Cél: a várólisták csökkentése

Fővárosi közbeszerzés CT-MR vizsgálatokra

Tájékoztató CT és MR diagnosztikai szolgáltatások beszerzéséről szóló felhívás megjelenéséről

A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm.határozat alapján a Kormány egyetért és támogatja a Fővárosi Önkormányzatnak a képalkotó diagnosztikai várólisták megszüntetésére irányuló törekvését. A Kormány 1439/2021. (VII. 06.) Korm.határozat alapján további forrásokat biztosít a diagnosztikai programok és ezeket segítő szolgáltatások megvalósításához, mely források 2024. december 31-ig használhatók fel.

A program célja, hogy Budapest Főváros főpolgármestere vállalásának megfelelően a Fővárosi Önkormányzat megtegye a Computer Tomográfiás (CT) és Mágneses Rezonanciás (MR) képalkotó diagnosztikai várólisták megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg felhasználása érdekében közbeszerzési eljárások lefolytatás szükséges a CT és MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére szabad kapacitással rendelkező szolgáltatók beszerzése érdekében.

Fentiekre tekintettel Budapest Főváros Önkormányzata uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az alábbiak szerint:
1. „CT diagnosztikai szolgáltatás beszerzése 2023-2024” Az eljárást megindító felhívás 2023. április 25-én 2023/S 081-245102 számon jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában, valamint tájékoztató jelleggel 2023. április 26-án a Közbeszerzési Értesítőben 3652/2023. számon. Az ajánlattételi határidő 2023. május 22. 10:00 óra.

2. „MR diagnosztikai szolgáltatás beszerzése 2023-2024” Az eljárást megindító felhívás 2023. április 25-én 2023/S 081-244914 számon jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában, valamint tájékoztató jelleggel 2023. április 26-án a Közbeszerzési Értesítőben 3812/2023 számon. Az ajánlattételi határidő szintén 2023. május 22. 10:00 óra.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani, így az ajánlatokat is az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakra.

Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelt jelentőségű cél a képalkotó diagnosztikai várólisták csökkentése, illetve megszüntetése, mely cél eléréséhez elengedhetetlen egy sikeres, eredményes közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a nyertes gazdasági szereplőkkel megkötött szerződés alapján megkezdődhet a daganatgyanús indikációval rendelkező budapesti lakosok CT és MR diagnosztikai vizsgálata.

Fentiekre tekintettel Budapest Főváros Önkormányzata várja a gazdasági szereplők jelentkezését tárgyi eljárások vonatkozásában, hogy közösen hozzájáruljunk a képalkotó diagnosztikai várólisták csökkentéséhez!