Ápolják Elischer Gyula hagyatékát az egyetemen

Hírek - Radiológia Világa | 2023. június 21. 11:55 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. március 02. 10:38 | Forrás: unideb.hu

Az első magyar intézetvezető radiológus professzorról nevezték el a Debreceni Egyetem Orvosi Képalkotó Intézetének könyvtárát.

Ápolják Elischer Gyula hagyatékát az egyetemen

Elischer Gyulát 1922-ben nevezték ki az egyetem Központi Röntgen Intézetének igazgatójává. Ő volt az első magyar intézetvezető röntgenológus, radiológus professzor. Munkássága révén az intézet rövid idő alatt a magyarországi radiológia egyik centrumává vált. Néhány év alatt korszerű röntgenosztályt alakított ki diagnosztikai és terápiás részleggel, melynek nemzetközi elismerést is szerzett. Elischer Gyula professzort az 1924/25-ös és az 1927/28-as tanévben az orvosi kar dékánjává is megválasztották.

Emlékét egy dombormű is őrzi, melyet a radiológia korábbi épületéből most helyeztek át az Orvosi Képalkotó Intézetbe.

-    Az Általános Orvostudományi Kar számára kiemelten fontos, hogy ápolja a nagy elődök, az iskolateremtő professzorok emlékét. Elischer Gyula domborműve most méltó helyet kapott az intézetben. A kar a radiológus professzor tiszteletére korábban díjat is alapított, mellyel a diagnosztikai orvostudomány területén elért kimagasló eredményeket ismerjük el – mondta Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja.  

Elischer Gyula munkája során súlyos sugárkárosodást szenvedett, és 54 évesen, 1929-ben elhunyt. Halála után, 1930 májusában megszűnt a Központi Röntgen Intézet, az egyes klinikák röntgenellátása elsősorban a Sebészeti Klinikára hárult.

Az intézet könyvtári dokumentumait is megkapta a sebészet. A könyvek, folyóiratok csak a Radiológiai Klinika újjáalakulását követően, 1963. január 1. után kerültek vissza a Sebészeti Klinikáról. Az Orvosi Képalkotó Intézetben elhelyezett könyvtár a jövőben Elischer Gyula nevét viseli.    

-    Amikor Elischer professzor Debrecenbe került, hozta magával a könyveit és az általa gyűjtött szakmai folyóiratokat is. Többek között itt őrizzük a német nyelvű radiológiai szaklap, a Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen (RöFo) példányait is 1905-től, némelyik folyóiratban a tulajdonost jelölő Elischer ex librisek is vannak, Elischer professzor eredeti kézjegyével, aláírásával – ismertette Berényi Ervin egyetemi tanár, az Orvosi Képalkotó Intézet igazgatója. 

Az olasz, német, angol és magyar nyelvű szakmai folyóiratokból és könyvekből álló könyvtárat a Radiológiai Klinika korábbi igazgatói, Vargha Gyula és Péter Mózes professzor vezetése alatt bővítették. Jelenleg több mint 1100 kötetet őriznek itt.