Új ellátási pont mostantól a fehérvári kórházban

Hírek - Egészségügyi Hírek | 2019. január 05. 07:30 | Utolsó módosítás dátuma - 2020. július 09. 20:07 | Forrás: feol.hu

A betegirányítást segítő diszpécser megjelenése, valamint az akut alapellátó egység felállítása lesz a legszembetűnőbb változás.

Új ellátási pont mostantól a fehérvári kórházban

Új törvényi rendelkezésnek köszönhetően vezették be országos szinten az úgynevezett sürgősségi triázs rendszert a kórházak sürgősségi osztályain. Ennek lényege, hogy a betegeket az informatikai rendszerben rögzíteni kell, s ezt követően 10 percen belül, egy súlyosságot jelző ötfaktoros skálán meg kell határozni a beteg állapotának sürgősségi szintjét – tájékoztatta a feol.hu-t  Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Hozzátette: a rendelkezés másik lényeges része az, hogy a mentőegység – menetlevélen dokumentált – sürgősségi osztályra érkezésétől 5 percen belül rögzíteni kell a beteg adatait a már említett informatikai rendszerben. A törvény rendelkezései szerint egy sürgősségi osztályos diszpécsert is be kell állítani a rendszerbe. Emellett egy úgynevezett akut alapellátó egységet is létre kellett hozni január elsejével, melynek köszönhetően a sürgősségi osztályra érkezőkből „kiemelődnek” azok a betegek, akik kevésbé sürgős ellátást igényelnek.

– E törvényi rendelkezés a Fejér megyei kórház működési rendjét igazolja – fogalmazott a főigazgató, utalva arra, hogy több mint húsz éve működik triázs rendszer a fehérvári kórházban, azaz osztályozzák sürgősség szerint a betegeket. Éppen ezért az országos szabályozásból a Fejér megyei kórház sürgősségi osztályára érkező beteg főképp a plusz diszpécser, valamint az akut alapellátó egységpont beépítését érzékeli. Ez utóbbit a fehérvári kórházban a sürgősségi osztályon kialakított alapellátási – vagyis a háziorvosi – ügyeleten túl, pluszban állítják be, azért, hogy a könnyebb eseteket itt lássák el.

– Ennek az ellátási formának az országos szinten való egységes bevezetése meggyőződésem szerint egy gyorsabban reagáló sürgősségi rendszert eredményez. Az elmúlt években a fehérvári kórházban folyamatosan fejlesztettük a sürgősségi ellátórendszer lehetőségeit, az ellátási igényeknek megfelelően, az infrastruktúra, az eszközpark és a diagnosztikus háttér fejlesztésével egybekötve, illetve a sürgősségi osztály köré szervezett főbb ellátó pontok racionalizálásával – tette hozzá a főigazgató. Ez utóbbi esemény egy 2017-es „költöztetés” eredményeként alakulhatott ki véglegesen, amikor a korábban is a sürgősségi közelében működő akut infarktust kezelő osztály, a traumatológia és a sebészet mellé a sürgősségi közelébe hozták a neurológiát és a stroke osztályt is. – Ez volt a fejlesztések befejezésével a legnagyobb vívmányunk. Térben, időben, humánerőforrásban is ez volt a legracionálisabb döntés – fogalmazott.

A Fejér megyei kórházban a páciens számára a betegirányítást segítő diszpécser megjelenése, valamint az akut alapellátó egység felállítása lesz a legszembetűnőbb változás. A legsúlyosabb eseteket ugyanis eddig is kiemelték a sürgősségin. Az új rendszer abban hozhat változást, hogy a könnyebb eseteket gyakorlatilag is meghatározott helyre – az akut alapellátó pontnak kijelölt rendelőhöz – irányítják. Emellett jelenik most meg új munkakörben és feladattal az osztályon „monitorozó” diszpécser, aki a betegek tájékoztatása terén hozhat előrelépést: az új kórházi munkatárs kommunikál a várakozókkal, figyeli a betegek állapotát, annak változását. Növelve ezzel a beteg elégedettségét, biztonságérzetét és tájékozottságát.