MRSZ: Meg kell újítani a szakorvosképzést!

Hírek - Egészségügyi Hírek | 2019. december 02. 07:15 | Utolsó módosítás dátuma - 2020. szeptember 28. 03:55 | Forrás: Weborvos

Lépcsőzetes képzés, egyértelmű kompetenciák – meg kell újítani a szakorvosképzést a rezidensek új vezetése szerint.

MRSZ: Meg kell újítani a szakorvosképzést!

Első ülését tartotta a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) Országos Küldöttközgyűlése az új vezetés irányításával. Az eseményen látogatást tett Dr. Horváth Ildikó Egészségügyért Felelős Államtitkár is, akivel rövid megbeszélésen vitatták meg a résztvevők a jelenlegi folyamatok állását, az aktuális legfontosabb feladatokat - számolt be közleményében a szervezet.

Emlékezetes, hogy október 25-én Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter, valamint Dr. Horváth Ildikó Egészségügyért Felelős Államtitkár is részt vett az éves rendezvényen, mely során dr. Báthori Gergőt, a Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikájának rezidensét választották a Magyar Rezidens Szövetség országos elnökének, míg az alelnökök dr. Buzás András szegedi és dr. Gyánó Marcell budapesti orvosok lettek.

Az Országos Küldöttközgyűlés megvitatta az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szakorvosképzés megújítására benyújtott koncepcióját. A rezidensek üdvözlik, hogy a tervezetbe beépítésre került az MRSZ több kezdeményezése is, melyeket már Dr. Sipka Balázs korábbi elnök vezetése alatt tolmácsoltak a kormányzat képviselőinek. Így

- megerősödhet a szakorvosképzés minőségi kontrollja a kialakítani tervezett folyamatos visszajelzési-értékelési rendszerrel,

- a szakképzés időtartama, illetve követelményei a kor kihívásaihoz igazodnak,

- jó alapot teremt arra, hogy az új struktúrával valamint az elektronikus nyilvántartási rendszerrel együtt a jövőben egy átláthatóbb és egyértelműbb képzési környezetet alakítsunk ki hazánkban.

Az MRSZ országos küldöttei egyetértettek az alábbiak fontosságának kihangsúlyozásában:

- A kiépítés alatt álló elektronikus nyilvántartó rendszernek képesnek kell lennie egységesen kezelnie és szintetizálnia a különböző nyilvántartó rendszerekben létrejövő adatokat, ezzel elkerülve az adminisztrációs duplikációkat és lehetőséget teremtve a szakképzés követésére.

- A jelenleg is zajló pilot program tanulságait felhasználva kerüljön széles körben bevezetésre a Vezető Rezidensi rendszer, amely a rezidensek közötti önsegítő, szakmai alapon szerveződő közösségek létrejöttében vállalhat szerepet.

- Meg kell teremteni azokat a mechanizmusokat, melyek minden rezidens számára biztosítják, hogy a szakorvosi képzettséghez előírt beavatkozásokat kellő számban valóban elvégezhesse, szakmai kompetenciákat elsajátíthassa.

- A képzések tartalma, a képzési elemek során elsajátítandó kompetenciák részletezésével rendszeresen, legalább 4 évente felülvizsgálatra kell kerüljön.

Az Országos Küldöttközgyűlés dr. Sipka Balázs leköszönő elnököt bízta meg a vezető rezidensi rendszer kiépítésével kapcsolatos országos koordinátori feladatokkal.

Az Országos Küldöttközgyűlés megvitatta a megválasztott, új kamarai vezetéssel való együttműködés lehetőségeit is. Az MRSZ vezetése gratulál a Magyar Orvosi Kamara új vezetőinek és bízik benne, hogy közösen tudnak azért tenni, hogy a fiatal orvosok érdekképviselete hasonló prioritással jelenjen meg a MOK-ban mint az orvostársadalom többi szegmense. Dr. Báthori Gergő bejelentette, minél előbb találkozót fog kezdeményezni dr. Kincses Gyula új MOK elnökkel az együttműködési lehetőség megvitatására - írták.