Közlöny: Tíz évig titkolózhat egy operatív törzs

Hírek - Egészségügyi Hírek | 2022. szeptember 21. 08:00 | Utolsó módosítás dátuma - 2023. december 10. 02:20 | Forrás: 24.hu

2032-ban kerülhet nyilvánosságra, milyen adatok alapján született meg egy-egy döntés.

Közlöny: Tíz évig titkolózhat egy operatív törzs

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány döntése az egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról. Az Orbán Viktor által aláírt rendelet szerint a veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet idején létrehozott Operatív Törzs – ideértve a munkacsoportját is – feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítését szolgáló adatok nem nyilvánosak - írja a 24.hu.

A rendelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek arra a paragrafusára hivatkozik, amely szerint ezek az adatok a keletkezésüktől számított tíz évig nem nyilvánosak. A megismerésükre vonatkozó igény akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

A rendelet szerint az Operatív Törzs döntéseinél készített, rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adattal (különösen a döntést előkészítő jegyzet, feljegyzés, beszámoló, jelentés, jegyzőkönyv adatai) összefüggésben indult közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban az adat az iratokhoz nem csatolható, arról másolat nem készíthető, az – legfeljebb az eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mértékben – kizárólag az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségében tekinthető meg.

A rendelet hétfőn 23 órakor már hatályba is lépett, és a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A kormánynak egyébként immár több (például nemzetbiztonsági, gazdaságvédelmi, aszály veszélyhelyzeti) operatív törzse is van.