Az Etikai Kódex jövőjéről a kamarában

Hírek - Egészségügyi Hírek | 2023. március 10. 07:45 | Utolsó módosítás dátuma - 2023. március 22. 21:15 | Forrás: MedicalOnline

Számos olyan jogszabályi változtatást kellett átvezetni a kódexbe, például a hálapénzre, vagy az ajándékozásra vonatkozóan, amihez nem volt meg a minősített többség.

Az Etikai Kódex jövőjéről a kamarában

Az orvosi kamara jogosítványait nem megvonni, hanem kiterjeszteni kellene – mondta a MedicalOnline-nak Hegedűs Zsolt, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke, akit az Etikai Kódex jövőjéről is kérdeztek. 

Történt az etikai ügyek átadását előíró törvény hatálybalépése óta – akár informális – egyeztetés a MOK és az ETT között?

Nem.

És Ön készül ilyenre?

Az Etikai Kódex kapcsán feltétlenül, de azt remélem, hogy a mi kódexünkből indulnak majd ki, és nem egy vadonatújat készítenek. A törvény véleményezési lehetőséget biztosít az orvosi kamara számára, amivel élni is fogunk. Egyébként a saját etikai szabályaink továbbra is megmaradnak, és vonatkozni fognak azokra, akik március végéig jelzik belépési szándékukat a MOK-ba.

Ha önkéntes a tagság, van értelme etikai szabályoknak? Hiszen ha bárkit el akarnának esetleg marasztalni, legfeljebb kilép az egyesületből.

Azért hivatásrendi köztestület maradtunk, nem lettünk harmadosztályú sportegylet. Annak, aki a MOK-hoz tartozik, képviselnie kell az orvosi hivatás erkölcsi, etikai normáit, meg kell felelnie a magatartási szabályainak. Éppen ez adja meg a kamara rangját és alapvető funkcióját is. Az alapszabály szerint az Etikai Kódexet, illetve annak módosításait az országos küldöttgyűlésnek minősített, kétharmados többséggel kell elfogadnia.

A panaszokat továbbítaniuk kell az ETT-hez. Hogyan jut el  így bármilyen etikai ügy az önkéntes kamarához?

Ennek a gyakorlati menetét még ki kell dolgoznunk, de a tagokkal kapcsolatos etikai ügyekkel valamilyen módon foglalkoznia kell majd a MOK-nak, egyúttal jogi segítséget nyújtani tagjainknak, amennyiben az ETT etikai bizottságai elé kerülnének. Most légüres térbe került az etikai ügyrend, hiszen a végleges szabályokat miniszteri rendeletekben fektetik le, amelyeket még nem ismerünk.

Ön 2019 óta vezeti az Etikai Kollégiumot, legutóbb a tavalyi országos küldöttközgyűlés (OKGY) elé nyújtott be módosító javaslatokat, azonban nem mindegyiket sikerült elfogadtatni.

Az etikai szabályok folyamatosan változnak, igazodva a tudományos előrelépésekhez, a társadalmi, politikai átalakulásokhoz, a törvények módosításához. Az elmúlt években számos olyan jogszabályi változtatás történt, amelyeket át kell vezetnünk a kódexbe, például a hálapénzre, vagy az ajándékozásra vonatkozóan, amihez valóban nem sikerült minősített többséget szereznünk a tavalyi OKGY-n. Azóta már ismét előkészítettük ezeket a kiemelten fontos fejezeteket elfogadásra, és újakat is megfogalmaztunk, például a szervdonációra vonatkozóan.  Előkészítés alatt állnak az orvosok közösségi médiában való megjelenésére, fellépésére vonatkozó újabb passzusok is, ezeket két hete az etikai konferenciánkon a tagságnak is bemutattuk, a következő OKGY-n pedig a küldöttek elé terjesztjük elfogadásra.

További részletek a MedicalOnline cikkében.