90 milliárd forint jut adósságrendezésre

Hírek - Egészségügyi Hírek | 2023. november 18. 07:00 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. június 25. 17:12 | Forrás: Weborvos

Az összeg kisebb, mint a lejárt tartozásállomány, és az eddig kifizetett tartozásaikra nem igényelhetnek forrást az intézmények. 

90 milliárd forint jut adósságrendezésre

Megjelent pénteken a Magyar Közlönyben a kormány 507/2023. (XI. 17.) rendelete az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről, amely ma, a kihirdetését követő napon életbe is lépett.

Eszerint a kormány működési támogatásként 90 milliárd forintot rendez az intézmények 100-110 milliárd forintra becsült lejárt tartozásállományából. A kormányrendelet szerint az állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató részesülhet az adósságrendezésben.

Az egészségügyi szolgáltatók a legalább 60 napon túl lejárt adósságuknak megfelelő működési támogatásra jogosultak, ha a lejárt tartozásállomány 2023. szeptember 30-án meghaladja a NEAK által 2023. január–augusztus időszakban kifizetett finanszírozásának három naptári napra jutó összegét.

Az egészségügyi szolgáltató működési támogatásra jogosult:

a) az egynapos sebészeti ellátások súlyszámnövekményével arányosan a 2023. év és a 2022. év viszonylatában,

b) a 2023. évi várólista csökkentési programban teljesített ellátások súlyszámával arányosan és c) a szolgálati elismerések 2023. évi kifizetési kötelezettségének 50%-os mértékéig.

Ezen túl működési támogatásban részesül az  az egészségügyi szolgáltató, amelynek 2023. szeptember 30-án fennálló lejárt tartozásállománya meghaladja a  módosított kiadási előirányzata, ennek hiányában az  Egészségbiztosítási Alapból származó bevétele alapján becsült kiadási főösszege 10%-át, a  10%-ot meghaladó mérték erejéig.

Az egészségügyi szolgáltató a legalább 60 napon túl lejárt tartozásállományának megfelelő működési támogatásra jogosult. Csökkentendő a  támogatás azon 60 napon túl lejárt kötelezettség tekintetében, ahol az  egészségügyi szolgáltató nem tett meg minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a  tartozás lejárata a  60 napot ne haladja meg.

A működési támogatások összegét a NEAK a honlapján közzéteszi, és  november 30-ig utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére. A működési támogatás felhasználása során nem számolhatók el a  működési támogatás átutalása előtt kifizetett tartozások.

A rendelet azt is meghatározza, hogy milyen sorrendben rendezhetik tartozásaikat az intézmények a beszállítóik felé: a tartozások kiegyenlítésének sorrendjéről a fenntartó, egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai központja esetében a felsőoktatásért felelős miniszter dönt.

A működési támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2024. szeptember 30-ig ellenőrzi.

A Kormány 1505/2023. (XI. 17.) Korm. határozata az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2023. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésekről szóló határozata biztosítja az adósságrendezésre a 90 225 000 000 forintot.