Képalkotó Diagnosztikai COVID-19 Hírportál (KÜLÖNKIADÁS)

A radiológia élménye - a páciensek nézőpontja

Hírek - RSNA2018 | 2018. november 26. 12:19 | Utolsó módosítás dátuma - 2020. június 07. 01:01 | Forrás: radiologia.hu - dr. Lánczi Levente

A radiológián tapasztalt élmények nagy hatással vannak a betegellátás teljes folyamatára.

A radiológia élménye - a páciensek nézőpontja

Legyinthetnénk persze, hogy nyilvánvalóan igaz a fenti kijelentés, nincs itt semmi látnivaló, mehetünk is tovább. Chicagoban azonban már más szelek fújnak, és igenis, ez olyan téma, amivel a radiológiának foglalkoznia kell: az idei RSNA konferencián (legalább) egy teljes szekciót szántak rá.

A moderátor, Mary C. Mahoney 10 perces bevezetőjében az Imaging 3.0 alapelvét ismertette: a mennyiség alapú ellátástól az érték, minőség, betegbiztonság és páciensélmény alapú ellátásra való áttérés időszakát éljük. És ehhez meg is van minden eszközünk, hiszen a mesterséges intelligencia, számítógép asszisztált diagnosztika korában immár kevesebb időt kell egy-egy lelettel eltölteni, így ki kell törnünk a leletezőszobák zártságából, és nyitnunk kell a többi klinikus és a páciensek felé. És semmi kétség nem fér hozzá: a radiológia nagyban befolyásolja a páciensélményt, mellyel kapcsolatban öt mítoszt is ledöntött, ezek:

  1. A páciensélmény nincs hatással a finanszírozásra. Amerikában legalább is a közösségi média igenis jelntős hatással van az orvosválasztásra, a páciensvisszajelzések pedig hatással vannak a Medicare kiadásaira is, így mindez visszahat a finanszírozásra.
  2. A páciensélmény nincs összefüggésben a klinikai kimenettel. Nem igaz, mert a páciensélmény igenis meghatározó a klinikai kimenetellel kapcsolatban. A betegellátó csapat elkötelezettsége növeli a páciensélményt és alacsonyabb a megismételt vizsgálatok száma, fokozottabb az együttműködés.
  3. A nyújtott további szolgáltatások vannak legnagyobb hatással a páciensélményre (pl. ingyenkávé a váróteremben). Az orvosok a páciensélmény elsődleges koordinátorai, mely a kommunikáción és a betegellátó csapat együttműködésén alapszik. Az ingyenkávé kevéssé segít...
  4. Nincs időm a betegekkel beszélgetni. Ez még akár igaz is lehet, de sokkal inkább a kommunikáció minőségén van a hangsúly, például egy hét másodperces bemutatkozás nagyon sokat számíthat. Amikor csak tehetjük, álljunk meg egy pillanatra és kerüljünk valóban kapcsolatba a betegünkkel - ez nagyon lényegesen fokozza a páciensélményt.
  5. A páciensélmény nem függ a radiológustól. A radiológus a páciensélmény szíve, számottevő befolyásunk van az osztályaink működésére, mi irányítjuk a betegellátó csapatot, azon belül a kommunikációt.

Lényeges változások idejét éljük az egészségügyben és a radiológia kritikus válaszúthoz érkezett: folytatjuk az eddigi munkánkat és egyre nagyobb és nagyobb volumenű munkát végzünk, vagy a leletezőn kívülre is merészkedünk és megpróbáljuk a betegeket az ellátás középpontjába helyezni - de ez nehéz úgy, ha mi állunk ott. A választás miatt hozta létre az RSNA a Radiology Cares, illetve az ACR az Imaging 3.0 kampányait, melyek kiemelten foglalkoznak a páciensélménnyel is, és ezek bemutatása is történt a szekcióban.

A felvezető után Brian Godish, egy háromgyermekes chicagoi apa mesélte el családjának élményeit a kisfia betegségével kapcsolatban. Bradley négy éve került kórházba, ahol először víruspneumonia merült föl, majd később felvetődött a leukémia lehetősége is. A kórházban, ahová bekerültek, nem volt világos a kommunikáció számukra és elsősorban ezért döntöttek kórházváltás mellett. A leukémia diagnózisát követően kemoterápia, őssejttranszplantáció következett - ez utóbbi kapcsán viszont már mindent részletesen elmondtak nekik, ez nagyon sokat segített a családnak és így válhatott például donorrá Bradley ikertestvére, Charlotte és történhetett meg a sikeres őssejtátültetés. Bradley története egyébként követhető (volt) a közösségi médiában is (https://www.facebook.com/bradleygodish/)

Jennifer Kemp videókkal illusztrált előadása következett. “A radiológia ijesztő, de megvan hozzá az erőnk, hogy kevéssé ijesztővé tegyük” - jelentette ki. Hangsúlyozta a motiváció fontosságát - egy 2017-es Radiology folyóiratban megjelent cikk alapján a radiológusok belső vezérlők által motiváltak, ami jó üzenet a páciensek felé. Éppen ezért kell mindent megtennünk, hogy könnyebbé tegyük a radiológiát a pácienseink számára. Ehhez szükséges, hogy tanuljunk másoktól! Számos példát hozott fel erre, ezért indult például a Radiology Cares kampány, vagy léteznek radiológiai konzultációs klinikák, ahol a páciensek radiológusokkal együtt tekintik át a képeket. De fontosak a kliniko-radiológiai konzultációk is, melynek köszönhetően akár 50-70%-ban változhat az alkalmazott terápia. Tudnunk kell azt is, hogy a tökéletes a jó ellensége. Nincs tökéletes páciens-élmény. De lehet a jóra törekedni. Például pácienseknek írt levelezőlappal, vagy egy telefonszám, email elérhetőség megadásával a lelet alján. És persze fontos a visszajelzések meghallgatása is - az igény a páciensek részéről elsősorban a bevonódás fokozása - ezáltal csökkenthető a szorongás, az ismeretlentől való félelem, a deperszonalizáció.

Az előadások sorát Jim Rawson zárta, aki röviden felvillantotta az Imaging 3.0 koncepcióját: ennek alapja a magas értékű betegellátás. Nem csak leletezés. A megfelelő vizsgálatok, beavatkozások végzése, minőségbiztosítás és betegbiztonság, folyamatos monitorozás, a páciensek bevonásával. Ez utóbbi megközelítéshez szükséges a páciens és családközpontú ellátás (Patient and familiy centered care - PFCC), azaz partnerség és együttműködés a család és az ellátók között. Nagy munka ez, szemléletváltás szükségeltetik hozzá, hiszen az ACR bizottságaiba meghívták a páciensek képviselőit is - a fizikusokon, orvostanhallgatókon, rezidenseken, más egészségügyi segítőkön kívül.

Persze feltehetjük a kérdést, hogy valójában milyen szerepe lehet a pácieseknek egy orvosi bizottságban. Segíthetnek kialakítani például a vizsgálóhelyiségek vagy más páciens-terek berendezését, dizájntját, részt vehetnek különböző bizottságok, tervező csapatok munkájában vagy akár jelöltek állásinterjúin.

Munkahelyének, a Children’s Hospital of Georgia példáját is bemutatta. A kórház felújításakor a pácienseket is meghívták a tervezéshez és a megújult működéshez, így már nincs látogatási idő és a családok a vizitek részesei. A radiológián rendelkezésre áll egy Kitten scanner (az angol CAT scanner névből, kifejezetten gyermekeknek szánt készülék, mely egyébként kereskedelmi forgalomban is elérhető), így a gyerekek játékosan készülhetnek fel a képalkotó vizsgálatokra. Vagy például választhat a gyermek, hogy a radiológiai vizsgálatok alatt milyen hangulat (háttérfény, hangeffektek) legyen a vizsgálóban (pl. esőerdő). Így részesévé válik a procedurának, döntést hozhat azzal kapcsolatban - aminek köszönhetően sokkal hatékonyabbá vált az osztály működése. Még egy nagyon érdekes szempontot említett, ez pedig a használt nevezéktan. Például a váróterem elnevezése (és kialakítása) immár nem “waiting room”, hanem “patient lounge” - ennek hatalmas szemléletformáló ereje van.

És természetesen hangsúlyozta a pácienssel való élő kommunikációt, amit ha lehetséges, nyugodt körülmények között, ülve végezzünk - vizsgálatok szerint ugyanis ülve a valósnál hosszabbnak tűnik a beszélgetés, sokkal elégedettebbek a felek, nő az együttműködés, pozitív interakciókra van lehetőség, és a páciens jobban megérti az állapotát. A betegellátás és a radiológia nem egy látványsport - mind a páciensnek és családjaiknak, mind az ellátóknak részésének kell lenniük.

További cikkek