Két, mellkasi CT-vel foglalkozó könyvről

BolhaPiac - Könyvek, Jegyzetek | 2023. január 04. 12:06 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. május 29. 07:39 | Forrás:

Radiológus kollégánk, dr. Heiner Lajos könyvajánlója

Két, mellkasi CT-vel foglalkozó  könyvről

Néhány hónapja munkahelyemen, egy észak-svédországi súlyponti kórház radiológiai osztályán alkalmam volt egy, a tüdő HRCT-diagnosztikájával foglalkozó távoktatási formában lezajlott kurzuson részt vennem. A tanfolyamról, több okból, nem kívánok írni - annál inkább arról a két könyvről, melyet valamennyien grátisz megkaptunk.

HEINER_LAJOS_1

Carl Lamm, Fredrik Ahlfors: HRCT Diagnostik och Sjukdomöversikt

Trombone, ISBN 978-91-88125-21-7 (2020)

A bő százoldalas, svéd nyelvű könyvecske két részben kalauzolja az olvasót a tüdőmegbetegedések HRCT-diagnosztikájában, kissé érintve a klinikumot is.

Az első részben a különböző morfológiai patternek kerülnek bemutatásra - noduláris elváltozások, ground-glass, retikuláris megjelenésű laesiok, konszolidációk, cisztikus elváltozások, végül az ún. mozaik perfúzió.

Ezt a leggyakoribb kórképek taglalása követi, kezdve a progresszív fibrotizáló interstitiális tüdőbetegségektől a fertőzéseken, malignitásokon, szarkoidózison, vaszkuláris betegségeken, stb. át az "egyéb infiltratív betegségekig", összesen tizenöt fejezetben.

A szerzők összefogottan, tömören fogalmaznak, nem terhelik az olvasót irodalmi hivatkozásokkal (a kötet végén rövid irodalmi ajánlást kapunk).

Az egyes részek között nem állítanék fel prioritást, de különösen fontosnak tartom a gyógyszerreakciókkal foglalkozó leírást - érzésem szerint Magyarországon a HRCT-diagnózisok között az ilyen eredetű elváltozásokra nem gondolunk kellő gyakorisággal. Persze a szerzők konklúziója nem lehet más, mint - tekintettel a potenciálisan tüdőelváltozásokat okozó gyógyszerek nagy számára - a diagnózis legtöbbször kizárásos.

Nagyon szellemes és rendkívül hasznos a hátsó-belső borító deduktív táblázata, mely a tüdőparenchyma-elváltozásokat két nagy csoporta osztja -hyper/hypoattenuációs kórképek - s ezeket bontja további alcsoportokra.

A könyv kiállítása a luxus kategóriába tartozik, a képek/scanek minősége I. osztályú - de esetenként hat kép egy oldalon már közelíti a bélyeggyűjtemény fogalmát, s célszerű lett volna az egyes fotókon a legjellemzőbb pathológiát nyílakkal/csillagokkal stb. megjelölni.

Noha sok magyar radiológus dolgozozz-dolgozik Svédországban, nyelvi nehézségek miatt nem számítok e kötet széleskörű magyarországi olvasottságára.

HEINER_LAJOS_2

Gilbert Ferretti és Francoise Thivolet-Bejui - koordinátorok, Bernard Aguilaniu, Vincent Cottin, Grégoire Prevot - szerkesztőbizottság: Atlas of Imagery for Interstitial Lung Diseases (Boehringer Ingelheim)

Kórboncnok, radiológus és három pulmonológus közös munkája e rendkívüli kötet, valamennyien neves francia egyetemeken dolgoznak.

Nyilvánvalóan oktatási célból íródott. A kiadványnak nincs ISBN-száma, megjelenési éve.

A fenti, feltehetően a kiadást szponzoráló cégnéven kívül csak a "Convergence" szó található a borítón, meg a hátsó oldalon, apró betűkkel, a "RE-IMAGINE Health Agency" felirat.

Az ember már azelőtt izgalomba jön, hogy az atlaszt kinyitná. Műanyag lapok védik az első és hátsó borítót. Gyerekkoromban találkoztam hasonló dizájnnal.

Rövid technikai bevezető után a kötet első, bővebb fele az alapvető elváltozások leírását tartalmazza - ground-glass opacitás, ground-glass opacitás crazy pavinggel, mozaik attenuációs mintázat, ciszták, honeycombing, stb. stb.

A CT-scanek minősége rendkívüli (s egy oldalon általában egy, esetleg két képpel).

A könyv felépítése konzekvens - bal oldalon egy-egy elváltozástípus jellemzőinek rövid összefoglalója, alatta kiegészítés - például társult eltérések, differenciáldiagnosztika, stb., míg jobb oldalon a jellemző HRCT-scan, természetesen magyarázó nyíllal, vagy különböző színű nyilakkal jelölve a laesiot.

Elvétve akad egy-egy táblázat, vagy diagnosztikai algoritmus is.

Az utolsó mintegy hatvan oldal a hisztopathológiáé. Először nem értettem, miért - nem jellemző a radiológusokra, hogy szövettani metszeteket nézegetnének.

Aztán rájöttem, mennyire elszakbarbárosudtunk - s, ha egy adott CT-morfológiához "hozzánézzük" a - természetesen annotált - szövettani képet, jobban rögzülnek a betegség jellemzői.

Nem tudom, hol lehet e kiadványt beszerezni.

De kötelező olvasmánynak írnám elő valamennyi radiológus szakorvosjelöltnek.

S ott kellene lennie minden röntgenosztály könyvtárában!

Dr. Heiner Lajos

Köszönetemet szeretném kifejezni Dr Johannes Arnesen kollégámnak (Röntgen, Sunderby Sjukhus, Svédország) azért, hogy lehetővé tette számomra a tanfolyamon való részvételt, s hozzájuthattam e két könyvhöz.