Képalkotó Diagnosztikai COVID-19 Hírportál (KÜLÖNKIADÁS)

Munkalehetőség

BolhaPiac - Álláshirdetések | 2018. június 25. 10:59 | Utolsó módosítás dátuma - 2020. június 07. 06:57 | Forrás: unideb.hu

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK) Orvosi Képalkotó Klinikája orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

Munkalehetőség

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

 Próbaidő tartama:

- 4 hónap

 A munkavégzés helye:

DE KK Orvosi Képalkotó Klinika, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

 A munkakör betöltésének feltételei:

 • Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus képzettség (felsőfokú képesítés),
 • büntetlen előélet.

 A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • angol nyelvtudás (középfokú),
 • számítógépes alapismeretek (Microsoft Office),
 • e-Medsolution orvos informatikai rendszer ismerete.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),
 • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,
 • érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
 • MESZK tagsági kártya másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be, folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton a DE KK Orvosi Képalkotó Klinika címére (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kérjük eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA”.

A pályázattal kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:

Tóth Ágnes

toth.agnes@med.unideb.hu

+ 36 (52) 255-136

További cikkek