ÁLLÁSPÁLYÁZAT: radiológus szakorvost keres az OMIII

BolhaPiac - Álláshirdetések | 2023. december 05. 09:21 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. június 25. 16:57 | Forrás: radiologia.hu

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Központi Röntgen pályázatot hirdet!

ÁLLÁSPÁLYÁZAT: radiológus szakorvost keres az OMIII

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Központi Röntgen

pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében radiológus szakorvos munkakör/feladatkör betöltésére.


Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59.

Jelentkezés: orvosigazgato@omiii.hu e-mail címen keresztül

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet, OKFŐ utasításai az irányadók.

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • általános orvosi diploma, radiológia szakvizsga

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Egészségügyi alkalmasság

Egyéb pályázati előnyök:

 • Korábban végzett tudományos tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A jelentkezők meghallgatása pályázati bizottság előtt történik, a munkakör 2024.01.01-től betölthető. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15
napon belül a Humánpolitikai és Munkaügyi Osztályon megsemmisítésre kerül.


A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://www.omiii.hu/intezetunkrol/aktualis.html

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.01.

További cikkek