A Kátai Gábor Kórház radiológus szakorvost keres

BolhaPiac - Álláshirdetések | 2019. március 27. 19:41 | Utolsó módosítás dátuma - 2021. január 16. 16:05 | Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zdxe5tgvd3

A Kátai Gábor Kórház a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján pályázatot hirdet Radiológus szakorvos munkakör betöltésére.

A Kátai Gábor Kórház radiológus szakorvost keres

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Radiológus szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi ágazati jogszabályok az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, Orvostudományi Egyetemi végzettség. Szakirányú szakorvosi szakvizsga. Egészségügyben töltött szakmai tapasztalat.,
  • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata. Részletes szakmai önéletrajz.
  • Működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata. MOK tagságot igazoló dokumentum. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére. Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kátai Gábor Kórház címére történő megküldésével (5300 Karcag, Zöldfa utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.114-27/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Radiológus szakorvos.

vagy

  • Elektronikus úton Nagyné László Erzsébet részére a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu E-mail címen keresztül

vagy

  • Személyesen: Nagyné László Erzsébet, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Eredeti kiírás: ITT

További cikkek